Degree

Philology Bachelor's

Program length

4 years

Treshold score for state scholarship

110

Threshold score for paid department

60

ECTS

240

Level of English

Not required

The student learns the basic basic concepts of linguistics, can make the necessary complex linguistic analyzes in the structural, anthropocentric and applied areas of linguistics.

1 semestr
code title сredits ECTS contact hours Type of assesment Learning outcomes of EP
MDE 121, MDE 123, MDE 125, MDE 127 Russian Language 1 (B1 level) 5 5 3 exam ON1
MDE 241, MDE 245, MDE 249, MDE 253, MDE 257, MDE 261, MDE 265, MDE 269, MDE 273, MDE 277 Physical Education 1 2 2 1 exam
MDE 107 MDE 109 Foreign language 1 5 5 3 exam ON1
MDE 160 Community engagement and value based Society 2 0 0 1 exam
MDE 131, MDE 135, MDE 201, MDE 205, MDE 209, MDE 213, MDE 217, MDE 221, MDE 225, MDE 229, MDE 233, MDE 237 Turkish Language 1 3 3 2 exam ON1
PHT 123 Introduction to linguistics 5 5 3 exam ON5, ON9
KZL 129 Introduction to Literature 5 5 3 exam ON6
PHT 107
PHT 113
Basics of writing
Oratory ethics in front of the public
5 5 3 exam ON4, ON5
Total 30
2 semestr
code title сredits ECTS contact hours Type of assesment Learning outcomes of EP
MDE 242, MDE 246, MDE 250, MDE 254, MDE 258, MDE 262, MDE 266, MDE 270, MDE 274, MDE 278 Physical Education 2 2 2 1 exam
MDE 108, MDE 110 Foreign language 2 5 5 3 exam ON1
MDE 132, MDE 136, MDE 202, MDE 206, MDE 210, MDE 214, MDE 218, MDE 222, MDE 226, MDE 230, MDE 234, MDE 238 Turkish Language 2 3 3 2 exam ON1
MDE 122, MDE 124, MDE 126, MDE 128 Russian Language 2 (B1 level) 5 5 3 exam ON1
MDE 170 Community engagement and value based Society 2 0 0 1 exam
PHT 114 Modern Kazakh language: phonetics and phonology 5 5 3 exam ON9
PHT 201 Lexicology and lexicography of the modern Kazakh language 5 5 3 exam ON9
PHT 118
PHT 110
Kazakh folklore
Textology of literary relics
5 5 3 exam ON6
Total 30
3 semestr
code title сredits ECTS contact hours Type of assesment Learning outcomes of EP
MDE 171 History of Kazakhstan 5 5 3 state exam
MDE 243, MDE 247, MDE 251, MDE 255, MDE 259, MDE 263, MDE 267, MDE 271, MDE 275, MDE 279 Physical Education 3 2 2 1 exam
TFL 271 Foreign language 3 (B2 level) 5 5 3 exam ON1
MDE 133, MDE 137, MDE 203, MDE 207, MDE 211, MDE 215, MDE 219, MDE 223, MDE 227, MDE 231, MDE 235, MDE 239 Turkish Language 3 3 3 2 exam ON1
MDE 172 Philosophy 5 5 3 exam
PHT 204 Modern Kazakh language: word formation and morphology 5 5 3 exam ON9
PHT 215
KZP 246
Ancient literature
Rhetoric in modern civilizations
5 5 3 exam ON6
Total 30
4 semestr
code title сredits ECTS contact hours Type of assesment Learning outcomes of EP
MDE 153 Module of Social and Political Knowledge (Cultural Studies) 2 2 1 exam
MDE 244, MDE 248, MDE 252, MDE 256, MDE 260, MDE 264, MDE 268, MDE 272, MDE 276, MDE 280 Physical Education 4 2 2 1 exam
MDE 154 Module of Social and Political Knowledge (Psychology) 2 2 1 exam
MDE 173 Information and Communication Technologies (in English) 5 5 3 exam
TFL 272 Foreign language 4 (B2-level) 5 5 3 exam ON1
MDE 134, MDE 138, MDE 204, MDE 208, MDE 212, MDE 216, MDE 220, MDE 224, MDE 228, MDE 232, MDE 236, MDE 240 Turkish language 4 3 3 2 exam ON1
KZL 343
PHT 313
Kazakh literature of the XIX century
Methodological foundations of Kazakh literature of the XIX century
6 6 4 exam ON6
PHT 301 Modern Kazakh language: simple sentence and compound sentence syntax 5 5 3 exam ON9
Total 30
5 semestr
code title сredits ECTS contact hours Type of assesment Learning outcomes of EP
MDE 151 Module of Social and Political Knowledge (Political Science) 2 2 1 exam
MDE 152 Module of Social and Political Knowledge (Sociology) 2 2 1 exam
PHT 329
KZP 328
Stylistics and text editing
Pragmastilistics of the modern Kazakh language
5 5 3 exam ON4
PHT 346 Writer’s creative laboratory (with educational practice) 6 6 4 exam ON8, ON3
PHT 335 Media text: theory and practice 5 5 3 exam ON4
PHT 337
PHT 316
History of Kazakh literature of the XX century
Principles of periodization of Kazakh literature of the XX century
5 5 3 exam ON6
TFL 381 Foreign Language 5 (General English -С1 level) 5 5 3 exam ON1
Total 30
6 semestr
code title сredits ECTS contact hours Type of assesment Learning outcomes of EP
PHT 328 Innovative trends 5 5 3 exam ON7
PHT 339 New directions of linguistics 5 5 3 exam ON9
KZP 437
PHT 336
Modern Kazakh literature
Postmodernism and the modern literary process
5 5 3 exam ON6
PHT 340
PHT 213
Abay Studies
Graphic literature
4 4 2 exam ON6, ON8
PHT 341
PHT 342
Basics of literary translation (with educational practice)
Comparative literature (with study experience)
6 6 4 exam ON4, ON3, ON8
TFL 382 Foreign Language 6 (General English -С1 level) 5 5 3 exam ON1
Total 30
7 semestr
code title сredits ECTS contact hours Type of assesment Learning outcomes of EP
KZL 345 Foreign Literature 5 5 3 exam ON6
KZL 423 Text linguistics and discourse 5 5 3 exam ON4, ON5
PHT 410
PHT 435
Public relation and networking
Consulting Linguistics
5 5 3 exam ON5
PHT 429
KZL 234
Interpretation of the literary text: theory and practice
Interpretation of the literary text: theory and practice
5 5 3 exam ON6, ON8
PHT 431
KZP 346
Mass and Non-fiction literature
Literature of Independence Period
5 5 3 exam ON6, ON8
PHT 422
PHT 424
Comparative grammar (with educational practice)
Contrastivistics (with educational practice)
5 5 3 exam ON1
PHT 430 Foreign Language 7 (General English – С1 level) 5 5 3 exam ON1
Total 35
8 semestr
code title сredits ECTS contact hours Type of assesment Learning outcomes of EP
PHT 438 Scientific research methods 5 5 3 exam ON5
PHT 414
PHT 430
Prediploma practice
Internship
6 6 4 task ON3
PHT 416 Internship 6 6 4 task ON3
PHT 436 Writing and defending a diploma thesis, diploma project or preparing and passing a comprehensive exam 8 8 8 protection, complex test ON5
Total 25
Total ECTS 240

No content

Гүлжайна Нұрманова

PhD ассистент профессор

ПРОФИЛЬ

ГҮЛЖАЙНА НҰРМАНОВА
gulzhaina.nurmanova@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD ассистент профессор

Академиялық мансап
Бакалавриат: Қазақ тілі мен әдебиеті, SDU University 2008 – 2012
Магистратура: Қазақ тілі мен әдебиеті, SDU University 2012 – 2014
Докторантура: Қазақ тілі мен әдебиеті, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 2018 – 2022

Жұмыс орны
Ассистент-оқытушы, SDU University 2012 – 2016
Оқытушы, SDU University 2016-2017
Аға оқытушы, SDU University 2017 – 2022
Ассистент-профессор, SDU University 2022 – қазіргі уақытқа дейін

Ғылыми жобалары
1. «Педагогтың цифрлық құзыреттілігі: анықтау, дамыту және нәтиже», жоба жетекшісі, 2020-2021 (ішкі жоба).
2. «Ақпараттық-инновациялық технологиялар негізінде қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту», ғылыми қызметкер, 2018-2020 (гранттық қаржыландыру).

Жарияланымдар
ҚР БжҒМ грифімен ұсынылған оқулық:
1. Жалпы білім беретін орта мектептің 6-сыныбына арналған «Қазақ тілі» оқулығы. М.Жолшаева, Ғ.Отарбаева, Г.Нұрманова. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2018.
2. Жалпы білім беретін орта мектептің 6-сынып мұғалімдеріне арналған құрал. М.Жолшаева, Ғ.Отарбаева, Г.Нұрманова. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2018.
Университет грифімен ұсынылған оқу құралы:
1. Әдебиет сабағында қолданылатын тапсырмалар мен ойын түрлері //Әдістемелік нұсқау – «Қазақ университеті» баспасы,- 2019 ж.
2. Әдебиет сабағында қолданылатын тапсырмалар мен ойын түрлері (Екінші басылым) //Әдістемелік нұсқау – «Қазақ университеті» баспасы,- 2023 ж.
Мақалалар:
1. Баламасыз сөз орамдарының аудармадағы көрінісі. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 14 ақпан, 2015.
2. Домбыра – лингвокультурологический анализ. The first European Conference on Social Sciences and Humanities, 22 December, 2014
3. Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда сөйлеу дағдыларын қалыптастырудың тиімді жолдары. СДУ Хабаршы, №4 (43), 2017
4. Лексикалық минимумды меңгертуде инновациялық технологияларды тиімді пайдалану жолдары. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №3 (58), 2018
5. Тыңдалым әрекеті арқылы тілді үйретудің тиімділігі. «V Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері» ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 25 сәуір, 2013 жыл
6. Тыңдалым – тіл үйретудегі тиімді фактор. ҚазҰПУ Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3 (43), 2014
7. Мәдениетті тануға бағытталған практикалық қазақ тілінің кейбір ерекшеліктері. «Тілтаным»  ғылыми журналы, №2-3, 2014
8. Қазақ тілі сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы тапсырмаларды түрлендіру жолдары. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы, №2 (78), 2019
9. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда цифрлық құзыреттілікті қалыптастыру жолдары. Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана, №1 (қаңтар-ақпан), 2020 ж.
10. Айтылым әрекетін дамыту Vyond бағдарламасының тиімділігі. Инновационные подходы в современной науке. Сборник статей по материалам LX международной научно-практической конференции, №24 (60), Часть 2,декабрь, Москва, 2019
11. Цифрлық технологиялар негізінде тыңдалым дағдыларын дамыту тәсілдері (жаңартылған білім беру мазмұны бойынша). II Международная научно-практическая конференция «Управление инновационными процессами в условияхмодернизации образования и науки»в г. Мюнхен (Германия) 8-10 апреля, 2020 г.

Ғазиза Отарбаева

PhD ассистент профессор

ПРОФИЛЬ

FАЗИЗА ОТАРБАЕВА
gaziza.otarbayeva@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD ассистент профессор

Академиялық мансап
Бакалавриат: Қазақ тілі мен әдебиеті, SDU University 2007 – 2011
Магистратура: Қазақ тілі мен әдебиеті, SDU University 2011 – 2013
Докторантура: Қазақ тілі мен әдебиеті, SDU University 2018 – 2022

Жұмыс орны
Ассистент-оқытушы, SDU University 2011 – 2013
Оқытушы, SDU University 2013-2016
Аға оқытушы, SDU University 2016 – 2022
Ассистент-профессор, SDU University 2022 – қазіргі уақытқа дейін

Жарияланымдар
ҚР БжҒМ грифімен ұсынылған оқулық:
1. Жалпы білім беретін орта мектептің 6-сыныбына арналған «Қазақ тілі» оқулығы. М.Жолшаева, Ғ.Отарбаева, Г.Нұрманова. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2018
2. Жалпы білім беретін орта мектептің 6-сынып мұғалімдеріне  арналған құрал. М.Жолшаева, Ғ.Отарбаева, Г.Нұрманова. – Алматы: «Мектеп» баспасы, 2018
Университет грифімен ұсынылған оқу құралы:
1. Ұлттық құндылықтарға негізделген қазақ тілі. Оқу құралы. З.Ахметжанова, М.Жолшаева, Г.Нұрманова. – Алматы: «Елтаным баспасы», 2016. – 192 бет
2. Қазақ тілі. Оқу құралы. Р. Абнасырова,  Г.Нұрманова, Ж.Дүйсебекова. -– Алматы: «Үш қиян» баспасы, 2018
3. Шетелдіктерге арналған қазақ тілі (А1) А.Нұржанова, Р.Абнасырова, Г.Нұрманова, Ж.Дүйсебекова. – Алматы: «Болашақ» баспасы, 2018
4. Шетелдіктерге арналған қазақ тілі (А2) А.Нұржанова, Р.Абнасырова, Г.Нұрманова. – Алматы: «Болашақ» баспасы, 2019
5. Шетелдіктерге арналған қазақ тілі (В1) А.Нұржанова, Р.Абнасырова, Г.Нұрманова, Ж.Дүйсебекова. – Алматы: «Болашақ» баспасы, 2020
Мақалалар:
1. Criteria-Based Assessment Of Creative Types Of Writing In A Form Of Essay //Opción, Año 35, No. 88 (2019): 470-508 ISSN 1012-1587 / ISSNe: 2477-9385
2. Мәтін және интерпретация: көзқарастар мен концепциялар// ҚазҰУ хабаршысы, Қазақстан, Алматы – 2018ж, №4 (172)7 – 198-204 бб
3. Интерпретация – көркем шығарманы қабылдау мен түсінудің бір жолы //Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық университеті хабаршысы, Қазақстан, Алматы – 2019ж, №1(77). –125-129 бб
4. Көркем мәтін интерпретациясы және герменевтикалық әдістер// Ш. Уалиханов атындағы КМУ хабаршысы, Қазақстан, Көкшетау – 2019ж, №4. – 295-302 бб
5. Функционалды оқу арқылы мәтінді тану мен түсіну// Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Филология ғылымдары» сериясы, №4(74), 2020. 160-166 бб
6. Bağımsızlık dönemi kazak şiirinde ideolojik ve sanatsal arayışlar //HECE. Aylık edebiyat dergisi. Ekim, 2021 . – 46-53 sayfa
7. Әдебиет пәнінде оқушылардың таным белсенділігін арттыру жолдары (М. Жұмабаев шығармалары арқылы) //«М. Жұмабаев мұрасы және рухани жаңғыру» атты ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 10 қазан 2018 жыл. – Алматы, 218-222 бб.

GAZIZA OTARBAYEVA

Program Coordinator

Support the faculty (professors)

1. Support Research Internship Program. Faculty members develop academic curriculum and research at the University. Within the framework of this program SDU provides faculty members with the opportunities to do research abroad. Your donations will cover flight expenses, accommodation and monthly salary from 6 months up to 1 year. SDU also invites professors from abroad to share their knowledge and experience with local faculty and students.
2. Support “Zhas maman” Program. “Zhas maman” program is aimed at developing university human capital by selecting the best SDU graduates and helping them start their academic career as teaching assistants. Young specialists are encouraged to do PhD abroad and get rich research experience from prestigious universities. Teaching assistants are provided with scholarships and professional advise from the faculty.

Support the University

SDU campus is a central place for students educational and recreational activities. University aims to renew its basic infrastructure by building new facilities and substantially renovating existing ones. This includes buildings, roads, utilities, grounds and landscaping, student housing, and information technology resources needed to fully support the University mission. Maintaining up-to-date library resources and research facilities, equipment, and technological tools are also important.

Support talented students

This program is for outstanding students regardless of their welfare. Eligible students have to demonstrate outstanding academic and social achievements. This program is designed to foster professional and personal development of students by giving full or partial grants or providing dormitory. In order to keep the grant during the whole period of its validity the recipient has to meet certain minimum GPA each semester.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

  • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
  • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
  • Хэштег – #spt2020 #sdukz
  • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
  • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Как заработать бонусные баллы?

Участники имеют возможность заработать от 1 до 5 бонусных баллов, написав интересный и креативный пост об олимпиаде SPT на своей странице в Instagram. Пост может быть в любом формате, как текст, фото или видео.

Творчеству нет предела, дай волю своим фантазиям!
Напиши мечту, сочини рассказ, сними видео, мотивируй своих друзей, пригласи их участвовать вместе!

Это тот самый момент, когда даже 0,5 баллов решают, достоин ты гранта или нет. Поэтому очень советуем воспользоваться этой  возможностью.

Условия:

  • Опубликовать интересный и креативный пост (с текстом не менее 50 слов, от имени участника)
  • Отметить @sdukz на фото (tag)
  • Хэштег #spt2020 #sdukz
  • Указать в посте ФИО, кластер и последние 6 цифр своего ИИН через хэштег (например, Ахметов Айбек, #кластер2, #123456.
  • Страница участника должна быть открытой до 10 марта.

Посты оцениваются организаторами олимпиады таким образом:

▫️1 балл:
— есть пост, выполнены все условия;
▫️2 балла:
— пост с хорошо написанным текстом;
▫️3 балла:
— интересный пост с качественно снятым и смонтированным видео;
▫️4 и 5 баллов:
— качественные посты с хорошим охватом, количеством лайков и комментариев.

Оценивая посты, организаторы в первую очередь обращают внимание на качество поста. То есть, даже с текстом можно получить максимальный балл. Или наоборот, посты которые набрали тысячи лайкав, могут получить только 1 балл из за плохого качества.

Посты принимаются до завершения онлайн регистрации.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: