Деңгей

Филология бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

110

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

60

ECTS

240

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

Талап етілмейді

Қазақ филологиясын негізде айындалған 6В02304 – «Қолданбалы филология» бағдарламасының бағыты – түрлі саладағы мәтіндермен кәсіби деңгейде жұмыс істей алатын,атап айтқанда, баспа ісі, менеджмент, жарнама, ақпараттық агенттіктер, мемлекеттік және коммерциялық ұйымдар, қоғамның түрлі саласында қызмет ететін мамандар дайындау. 6В02304 – «Қолданбалы филология» білім бағдарламасы кәсіби біліктілігі мен құзіретін еңбек нарығының түрлі саласында қолдана алатын, ағылшын тілін жетік меңгерген, шығармашыл маман дайындауды мақсат тұтады.

Білімгер тіл білімінің негізгі базалық ұғымдарын меңгереді, тіл білімінің құрылымдық, антропоөзектік және қолданбалы бағыттары бойынша қажетті кешенді тілдік талдаулар жасай алады.

1 семестр
код атауы кредиттер ECTS сағат саны бақылау түрі Оқыту нәтижесі
MDE 121, MDE 123, MDE 125, MDE 127 Орыс тілі 1 (B1 деңгейі) 5 5 3 eмтихан ON1
MDE 241, MDE 245, MDE 249, MDE 253, MDE 257, MDE 261, MDE 265, MDE 269, MDE 273, MDE 277 Дене шынықтыру 1 2 2 1 eмтихан
MDE 107 MDE 109 Шетел тілі 1 5 5 3 eмтихан ON1
MDE 160 Қоғамдық белсенділік және құндылыққа негізделген қоғам 2 0 0 1 eмтихан
MDE 131, MDE 135, MDE 201, MDE 205, MDE 209, MDE 213, MDE 217, MDE 221, MDE 225, MDE 229, MDE 233, MDE 237 Түрік тілі 1 3 3 2 eмтихан ON1
PHT 123 Тіл біліміне кіріспе 5 5 3 eмтихан ON5, ON9
KZL 129 Әдебиеттануға кіріспе 5 5 3 eмтихан ON6
PHT 107
PHT 113
Жазу өнерінің негіздері
Шаршытоп алдында сөйлеу әдебі
5 5 3 eмтихан ON4, ON5
Барлығы 30
2 семестр
код атауы кредиттер ECTS сағат саны бақылау түрі Оқыту нәтижесі
MDE 242, MDE 246, MDE 250, MDE 254, MDE 258, MDE 262, MDE 266, MDE 270, MDE 274, MDE 278 Дене шынықтыру 2 2 2 1 eмтихан
MDE 108, MDE 110 Шетел тілі 2 5 5 3 eмтихан ON1
MDE 132, MDE 136, MDE 202, MDE 206, MDE 210, MDE 214, MDE 218, MDE 222, MDE 226, MDE 230, MDE 234, MDE 238 Түрік тілі 2 3 3 2 eмтихан ON1
MDE 122, MDE 124, MDE 126, MDE 128 Орыс тілі 2 (B1 деңгейі) 5 5 3 eмтихан ON1
MDE 170 Қоғамдық белсенділік және құндылыққа негізделген қоғам 2 0 0 1 eмтихан
PHT 114 Қазіргі қазақ тілі: фонетика және фонология 5 5 3 eмтихан ON9
PHT 201 Қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы 5 5 3 eмтихан ON9
PHT 118
PHT 110
Қазақ фольклоры
Әдеби жәдігерлер текстологиясы
5 5 3 eмтихан ON6
Барлығы 30
3 семестр
код атауы кредиттер ECTS сағат саны бақылау түрі Оқыту нәтижесі
MDE 171 Қазақстан тарихы 5 5 3 мемл. емтихан
MDE 243, MDE 247, MDE 251, MDE 255, MDE 259, MDE 263, MDE 267, MDE 271, MDE 275, MDE 279 Дене шынықтыру 3 2 2 1 eмтихан
TFL 271 Шетел тілі 3 (ағылшын тілі – В2 деңгейі) 5 5 3 eмтихан ON1
MDE 133, MDE 137, MDE 203, MDE 207, MDE 211, MDE 215, MDE 219, MDE 223, MDE 227, MDE 231, MDE 235, MDE 239 Түрік тілі 3 3 3 2 eмтихан ON1
MDE 172 Философия 5 5 3 eмтихан
PHT 204 Қазіргі қазақ тілі: сөзжасам және морфология 5 5 3 eмтихан ON9
PHT 215
KZP 246
Ежелгі дәуір әдебиеті
Қазіргі өркенитеттегі шешендік өнер
5 5 3 eмтихан ON6
Барлығы 30
4 семестр
код атауы кредиттер ECTS сағат саны бақылау түрі Оқыту нәтижесі
MDE 153 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Мәдениеттану) 2 2 1 eмтихан
MDE 244, MDE 248, MDE 252, MDE 256, MDE 260, MDE 264, MDE 268, MDE 272, MDE 276, MDE 280 Дене шынықтыру 4 2 2 1 eмтихан
MDE 154 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Психология) 2 2 1 eмтихан
MDE 173 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 5 3 eмтихан
TFL 272 Шетел тілі 4 (ағылшын тілі – В2 деңгейі) 5 5 3 eмтихан ON1
MDE 134, MDE 138, MDE 204, MDE 208, MDE 212, MDE 216, MDE 220, MDE 224, MDE 228, MDE 232, MDE 236, MDE 240 Түрік тілі 4 3 3 2 eмтихан ON1
KZL 343
PHT 313
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің әдіснамалық негіздері
6 6 4 eмтихан ON6
PHT 301 Қазіргі қазақ тілі: жай сөйлем және құрмалас сөйлем синтаксисі 5 5 3 eмтихан ON9
Барлығы 30
5 семестр
код атауы кредиттер ECTS сағат саны бақылау түрі Оқыту нәтижесі
MDE 151 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Саясаттану) 2 2 1 eмтихан
MDE 152 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Әлеуметтану) 2 2 1 eмтихан
PHT 329
KZP 328
Стилистика және жазбаша мәтінді редакциялау
Қазіргі қазақ тілінің прагмастилистикасы
5 5 3 eмтихан ON4
PHT 346 Жазушының шығармашылық шеберханасы(оқу тәжірибесімен) 6 6 4 eмтихан ON8, ON3
PHT 335 Медиамәтін: теориясы мен тәжірибесі 5 5 3 eмтихан ON4
PHT 337
PHT 316
ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің тарихы
XX ғасырдағы қазақ әдебиетін дәуірлеу принциптері
5 5 3 eмтихан ON6
TFL 381 Шетел тілі 5 (ағылшын тілі – В2 деңгейі) 5 5 3 eмтихан ON1
Барлығы 30
6 семестр
код атауы кредиттер ECTS сағат саны бақылау түрі Оқыту нәтижесі
PHT 328 Инновациялық трендтер 5 5 3 eмтихан ON7
PHT 339 Тіл білімінің жаңа бағыттары 5 5 3 eмтихан ON9
KZP 437
PHT 336
Қазіргі қазақ әдебиеті
Постмодернизм және қазіргі әдеби үдеріс
5 5 3 eмтихан ON6
PHT 340
PHT 213
Абайтану
Графикалық әдебиет
4 4 2 eмтихан ON6, ON8
PHT 341
PHT 342
Әдеби аударма негіздері (оқу тәжірибесімен)
Салғастырмалы әдебиеттану (оқу тәжірибесімен)
6 6 4 eмтихан ON4, ON3, ON8
TFL 382 Шетел тілі 6 (ағылшын тілі – В2 деңгейі) 5 5 3 eмтихан ON1
Барлығы 30
7 семестр
код атауы кредиттер ECTS сағат саны бақылау түрі Оқыту нәтижесі
KZL 345 Шетел әдебиеті 5 5 3 eмтихан ON6
KZL 423 Мәтін лингвистикасы және дискурс 5 5 3 eмтихан ON4, ON5
PHT 410
PHT 435
Қоғаммен байланыс және нетворкинг
Консалтинтік лингвистика
5 5 3 eмтихан ON5
PHT 429
KZL 234
Көркем мәтін интерпретациясы: теориясы мен практикасы
Көркем мәтінді талдау мен бағалау
5 5 3 eмтихан ON6, ON8
PHT 431
KZP 346
Бұқаралық және Non fiction әдебиет
Тәуелсіздік кезең әдебиеті
5 5 3 eмтихан ON6, ON8
PHT 422
PHT 424
Салғастырмалы грамматика (оқу тәжірибесімен)
Контрастивистика (оқу тәжірибесімен)
5 5 3 eмтихан ON1
PHT 430 Шетел тілі 7 (ағылшын тілі – В2 деңгейі) 5 5 3 eмтихан ON1
Барлығы 35
8 семестр
код атауы кредиттер ECTS сағат саны бақылау түрі Оқыту нәтижесі
PHT 438 Ғылыми зерттеу әдістері 5 5 3 eмтихан ON5
PHT 414
PHT 430
Дипломалды практика
Өндірістік
6 6 4 есеп ON3
PHT 416 Өндірістік 6 6 4 есеп ON3
PHT 436 Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру 8 8 8 қорғау, кешенді емтихан ON5
Барлығы 25
Барлығы ECTS 240
  • Әдебиет пен өнер саласында: аудармашы, сценарист, көркемдік жетекші, жазушы-драматург, әдебиет және өнер сыншысы (қазіргі уақытта өте тапшы)
  • Баспа ісі және медиа саласында: баспагер-редактор, корректор, копирайтер, спичрайтер, веб-журналист, ақпарат агенттіктерінде маман.
  • Кез келген компаниядаPR менеджер, SEO  маманы, іс-қағаздарын жүргізуші, контент-менеджер, Іс-шараларды (Event) ұйымдастырушы 
  • Педагогика, әкімшілік істер т.б. салаларда: орта білімнен кейінгі оқу орындарында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, білім беру мекемелерінде ғылым істері жөніндегі маман, әкімшілік іс-қағаздарын жүргізуші, пресс-секретарь, тілдік кеңес беруші (лингвистикалық консалтинг)

ҒАЗИЗА ОТАРБАЕВА

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

  • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
  • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
  • Хэштег – #spt2020 #sdukz
  • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
  • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: