Деңгей

Заң ғылымдарының докторы

Ұзақтығы

3 жыл

ECTS

180

Туыстас мамандықтар

Құқықтық бағыт бойынша барлық білім беру бағдарламалары

Бағдарламаның мақсаты – оқытушылық және ғылыми мансап жасауға ұмтылатын болашақ зерттеуші-мамандарды даярлау.

 1. Құқыққа кіріспе – 5 ECTS;
 2. Міндеттемелік құқық 1-5 ECTS
 3. Міндеттемелік құқық 2-5 ECTS 

Барлығы: 15 ECTS

Егер магистр дәрежесі туыстас мамандық болса, пререквизиттерді тапсырудың қажеті жоқ

ON1: Танымның заманауи әдістерін қолданып, құқық саласында дербес ғылыми зерттеулер жүргізу
ON2: Конференцияларға қатысу және жетекші отандық және шетелдік басылымдарда жариялау арқылы ғылыми зерттеудің нәтижелерін көрсету
ON3: Зерттеу нысанасымен байланысты мәселелерді анықтау және дамыту арқылы сәйкес тақырыптағы ғылыми зерттеу үрдісін жүзеге асыру
ON4: Құқықтық ғылымның негізгі теориялық және практикалық аспектілері жөнінде білімдердің негізінде қолданыстағы заңнаманың жағдайын талдау, қоғамдық қатынастардың тиісті реттелуіне баға беру
ON5: Теориялық курстарда алған білімдер мен дағдыларды пайдаланып, ғылыми тұрғыда материалдық және процестік құқықтың мәселелерін зерттей алу, сарапшылық –құқықтық қорытынды дайындау

AE – Кәсіптік электив
код атауы th pr cr ects type term
LAW 707 Азаматтық процестік және әкімшілік рәсімдік-процестік нормаларды қолдану теориясы мен тәжірибесі 2 1+0 3 5 Электив 2
LAW 709 Қолданыстағы құқықты жетілдіру мәселелері: заманауи концепциялар 2 1+0 3 5 Электив 2


1 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 703 Ғылыми зерттеу әдістері 2 3+0 5 7
LAW 704 Академиялық хат 2 3+0 5 7
LAW 705 Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 1 0 3+0 3 16
Local Credit ECTS
Theoretical course: 10 Theoretical course: 14
Non Theoretical course: 3 Non Theoretical course: 16
Sum: 13 Sum: 30


2 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 706 Зерттеу тақырыбы бойынша семинар 2 1+0 3 6
LAW 708 Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 2 0 5+0 5 19
LAW XXX [ AE ] Таңдау 1 (LAW 709, LAW 707) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 6 Theoretical course: 11
Non Theoretical course: 5 Non Theoretical course: 19
Sum: 11 Sum: 30


3 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 801 Педагогикалық тәжірибе 0 5+0 5 10
LAW 802 Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 3 0 5+0 5 20
Local Credit ECTS
Theoretical course: 0 Theoretical course: 0
Non Theoretical course: 10 Non Theoretical course: 30
Sum: 10 Sum: 30


4 cеместр
код атауы th pr cr ects
LAW 803 Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 4 0 7+0 7 30
Local Credit ECTS
Theoretical course: 0 Theoretical course: 0
Non Theoretical course: 7 Non Theoretical course: 30
Sum: 7 Sum: 30


5 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 901 Зерттеу практикасы 0 5+0 5 10
LAW 902 Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 5 0 5+0 5 20
Local Credit ECTS
Theoretical course: 0 Theoretical course: 0
Non Theoretical course: 10 Non Theoretical course: 30
Sum: 10 Sum: 30


6 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 903 Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 6 0 3+0 3 18
LAW 904 Докторлық диссертацияны жазу және қорғау 0 6+0 6 12
Local Credit ECTS
Theoretical course: 0 Theoretical course: 0
Non Theoretical course: 9 Non Theoretical course: 30
Sum: 9 Sum: 30


Total Local Credit Total ECTS
Theoretical course: 16 Theoretical course: 25
Non Theoretical course: 44 Non Theoretical course: 155
Sum: 60 Sum: 180

Майгуль Абилова

PhD, қауым. профессор

ПРОФИЛЬ

MAЙГУЛЬ АБИЛОВА
maigul.abilova@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, қауым. профессор

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2002
Mагистратура: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2004
Докторантура: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2015

Жұмыс орны
Доцент SDU; Серіктес, “Lex Contractus” ЖШС

Пәндер
Докторлық диссертация жетекшісі

Мақалалар
36 ғылыми жарияланым, оның ішінде 1 монография:
1. Жеке мүліктік емес құқықтар бұзылған жағдайда қолданыстағы заңнаманы анықтау / / азаматтық құқықтар Объектілері: халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 2003 жылғы 25-26 қыркүйек – Алматы: КАЗГЮУ, 2004. – б.310-314.
2. Халықаралық жеке құқықтағы мемлекеттік саясат туралы ереже / / Қазақстан Экономикасы және құқығы. – № 12 (228), 2004. – б.35-38.
3. Қоғамдық ереже мемлекет мүддесін қорғау тәсілі ретінде // азаматтық құқықтарды Қорғау: қазақ Гуманитарлық-Заң Университетінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 Мамыр 2004 ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005. – б.460-464.
4. Өзара қарым-қатынас пен қарсылық субъективті азаматтық құқықтарды белгілеу және шектеу тәсілдері ретінде // Субъективті азаматтық құқық және оны қамтамасыз ету құралдары: Ю-ны еске алуға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары.Г. Бассейн (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 маусым 2005 Ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005 ж. – б.408-412.
5. Заңнан жалтарудың құқықтық табиғаты мен салдары // Субъективті азаматтық құқық және оны қамтамасыз ету құралдары: Ю.в.-ны еске алуға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары.Г. Бассейн (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 маусым 2005 Ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005 ж. – б.413-416.
6. Халықаралық жеке құқықтағы біліктілік мәселелері / / Конституцияның Қазақстандағы тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуындағы рөлі: Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары. – Қарағанды: Қарму Баспасы, 2005. – б.356-359.
7. Халықаралық жеке құқықтағы рұқсат етілген нормалардың түсінігі мен маңызы // Қазақстандық қоғамды модернизациялау жағдайындағы парламентаризмді жетілдіру және дамыту Мәселелері: Қазақстан Республикасы Парламентінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарындағы мақалалар жинағы.. – Алматы, 2006. – б.426-430.
8. “Заңды айналып өтуге тыйым салатын нормалар”, “рұқсат етілген нормалар”, “қоғамдық тәртіп туралы ереже” ұғымдарының арақатынасы // азаматтық құқықтағы Жауапкершілік: халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 22-23 Мамыр 2006 ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2006 ж. – б.389-392.
9. Құқықтық нормалардың қайшылықтарын қолдану барысында туындайтын сұрақтар / / “Әділет” Ғылыми еңбектері.– №1 (19-а), 2006. – б.169-174.
10. Қазақстан республикасының аумағында шетелдік құқық нормаларын қолдану / / Қазақстан Халықаралық Құқық Журналы. – №4(36), 2009. – б.61-63.
11. Халықаралық жеке құқық нормаларының сипаттамалары мен түрлері // Д.А. Қонаев Атындағы Университеттің Хабаршысы. – №4(33), 2009. – б.183-187.
12. Жеке халықаралық құқық нормаларын қолдану түсінігі мен кезеңдері // Экономика Және Құқық Академиясының Ғылыми жазбалары. – №1(18), 2010. – б.138-143.
13. Заңды тұлғалардың мәртебесіне қолданылатын заңды анықтау / / Азаматтық құқық және корпоративтік қатынастар: халықаралық ғылыми-практикалық конф Материалдары. Юрий Григорьевич Бассейнінің 90 жылдығына арналған жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында (Алматы, 13-14 Мамыр 2013 ж.) – Алматы, 2013 ж. – б.689-694.
14. Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес халықаралық жеке құқық және шетелдік құқық нормаларын қолданудағы шектеулер (теориялық аспектілер) // “Қазақстан республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқықты қолданудың Теориялық және практикалық мәселелері” (Астана, 7 желтоқсан, 2013 ж.): Халықаралық Ғылыми-практикалық конференция Материалдары. – Астана:” Дам ” ЖШС, 2014ж. – б.105-109.
15. Қазақстан Республикасының халықаралық жеке құқығында шетелдік құқықты қолдану мәселелері: теориялық негіздер және қақтығыстарды реттеу // Қазақстанның Ғылымы мен өмірі. – №6(27), 2014. – б.158-164.
16. Жеке халықаралық құқықтың құқық жүйесіндегі орны туралы мәселе бойынша / / халықаралық және ұлттық құқықтың Өзара Тәуелділігі: заң ғылымдарын дамыту қорының жарияланымдар Жинағы. – Санкт-Петербург: Заң Ғылымының Даму Қоры, 2014. – б.44-46.
17. Қазақстан республикасының қақтығыстарды реттеуге сәйкес шетелдік құқықты қолдану/ / “Жеке Және Мемлекеттік Құқық Бойынша Үшінші Халықаралық Ғылыми Конференция”. Конференция материалдары (3 қыркүйек 2014 ж.). “Шығыс-Батыс” Біліктілікті арттыру Және Жоғары Білім Беру Қауымдастығы GmbH. Вена. – Б.33-40.
18. Қазақстан Республикасындағы қақтығыстарды реттеудегі шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу мәселесіне/ / Қазіргі Ғылымның Даму Стратегиялары: VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары. Солтүстік Чарлстон, АҚШ, 14-15 қазан 2014 ж. Солтүстік Чарлстон: Шығармашылық Кеңістік, 2014. -Б.73-77.
19. Жеке Халықаралық Құқықтағы заңнан жалтару институтының мәні мен мәні туралы// “Еуропалық Қолданбалы Ғылымдар: ғылыми зерттеулердегі заманауи тәсілдер” атты 12-Ші Халықаралық ғылыми конференция: 12-Ші Халықаралық Ғылыми Конференцияның Еңбектері. 15 Қазан 2014 Жыл, Штутгарт, Германия. -Б.155-158.
20. Халықаралық жеке құқықты қолданудағы кейбір қарама – қайшы мәселелер// қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын Жетілдіру: 2015 жылғы 30 қаңтардағы Заң Ғылымдарының Докторы, Профессор, “Азаматтық-құқықтық Зерттеулер” Ғылыми-Зерттеу Институтының директоры, Азаматтық Және Азаматтық Іс жүргізу Құқығы Кафедрасының меңгерушісі мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.қазақ Гуманитарлық-Заң Университеті Т. Е. Каудыров-Астана, “қазақ Гуманитарлық-Заң Университеті” АҚ, 2015 ж. – б.186-190.
21. Жеке халықаралық құқықта заңнан жалтаруға тыйым салатын норманың мәні туралы сұраққа // Қазақстан Республикасы Заңнама Институтының Хабаршысы. – 2015. №2 (38). – б.182-187.
22. Қолданыстағы заңнаманы анықтаудағы біліктілік мәселесі: теориялық тәсілдер Және Қазақстан Республикасындағы заңнамалық шоғырландыру// http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/46540/25082 / / Азия Әлеуметтік Ғылымы (Канада). – 2015. – V. 11. – Хғс 8. – Б.80-87. Скопус, ОҢТҮСТІК КАРОЛИНА _2013: 0.139.
23. Шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу: теориялық мәселелер және заң шығарушының көзқарасы // Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі. – №6(33), 2015. – б.88-92.
24. Қазақстан Республикасының құқық қолдану практикасындағы қоғамдық тәртіп туралы ереже / / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі. – № 6 (42), 2016. – б.145-148.
25. “Астана” Халықаралық Қаржы Орталығының құқығын қорғау жүйесіндегі ағылшын құқығы // Құқық Және Мемлекет. – №3 (72), 2016. – б.29-36. (бірлескен автор М. Дауленов)
26. “Астана” Халықаралық Қаржы Орталығы Сотының Англия мен Уэльстің Принциптері мен Заңдарын Қолдану Жөніндегі Нұсқаулық тұжырымдамасы. Іргелі қолданбалы зерттеулер// http://academy.kazguu.kz/wp-content/uploads/2015/12/Kontseptsiya-Rukovodstva.pdf (авторлар тобы)
27. Шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу мәселелері (жалпы және континенттік құқықтың тәсілдерін ескере отырып) // ағылшын құқығының ережелерін іске асыру негізінде Қазақстан республикасының азаматтық заңнамасын Жетілдіру: Матер. Ішкі. ғылыми-практикалық конф. 2016 жылғы 25 қараша. – Астана:” Қазақстан Республикасының Заңнама Институты”, 2017. – б.49-55.
28. Әдет-ғұрыптың халықаралық жеке құқықтың қайнар көзі ретіндегі тиімділігі/ / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі, №1(43)2017, б.194-197 (бірлескен автор Қ. Нұрмағамбет)
29. Қазақстан Республикасының жанжалды реттеуіне сәйкес шетелдік заңнаманы қолдану (шектеу шаралары) / / Неволин оқулары. Муниципалитеттердің дамуының өзекті мәселелері: құқықтық және әлеуметтік-экономикалық аспектілері: Халықаралық Ғылыми-Практикалық Конференция материалдарының жинағы, 17 қараша 2017 ж. / Волго-Вятка Институты (филиалы) “О. Е. Кутафин Атындағы Мәскеу Мемлекеттік Заң Университеті (МГУА)”Федералды Мемлекеттік Бюджеттік Жоғары Оқу Орны. – Киров, 2017 жыл. – б.16-22.
30. Қолданылатын құқықты анықтау: теория және практика сұрақтары. Монография-Алматы, Жеті Жарғы, 2018. – 200 пенс.
31. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-құқықтық өзгерістер жағдайындағы ағылшын құқығы: кейбір аспектілерге жалпы шолу / / Қазақстан Ғылымы мен Өмірі, №4 (60) 2018, б.256-258 (бірлескен автор С. Мороз) Ағылшын келісім-шарт құқығы институттарын Қазақстан республикасының құқықтық жүйесіне енгізудің 32 Мәселесі // ағылшын құқығы және Қазақстан республикасының құқықтық жүйесі: халықаралық дөңгелек үстелдің материалдары (23 қазан 2018 ж.)/ ред. в. в. высоцкий.С. Мороз, Алматы, 2018. б.115-127
33. Сот прецедентімен корреляция аспектісінде Қазақстандағы сот билігін кеңейту мәселесіне тұжырымдамалық көзқарас / / Қазақстан Республикасы Заңнама Институтының Хабаршысы, №4 (53) 2018. ‒ б. 65-77 (бірлескен автор В. Конуссова)
34. Ренвойдың теориялық мәселелері/ / Қазақстан Ғылымы және Өмірі, № 1 (75) 2019, б.48-53 (бірлескен автор С. Мороз)
35. Халықаралық жеке құқықтың құқықтық табиғаты / / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі, № 1 (75) 2019, б.90-93.

Ғайни Серім

PhD, қауым. профессор

ПРОФИЛЬ

ҒАЙНИ СЕРІМ
gaini.serim@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, қауым. профессор

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті, Алматы Қ. 2005-2009
Mагистратура: Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті, Алматы Қ. 2009-2011
Докторантура: Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті, Алматы Қ. 2012-2015

Жұмыс орны
2010-2011: Әл-Фараби атындағы қазақ Ұлттық Университетінің заң факультетінің Маманы
2013-2014: Әл-Фараби атындағы қазақ Ұлттық Университетінің “Халықаралық құқық” кафедрасының ассистенті
2015-2016: Нархоз Университетінің “Құқық” кафедрасының Аға Оқытушысы
2018-2020: Нархоз Университетінің “Құқық” кафедрасының Доценті
2020-2021: Нархоз Университетінің “Құқық” ғылыми-білім беру қоғамының Доценті
2021-2022 : Заң және әлеуметтік ғылымдар факультетінің Доценті

Пәндер
Докторлық диссертация жетекшісі

Мақалалар
“Азаматтық құқықтағы кінә категориясының Тұжырымдамалық (теориялық) мәселелері” PhD зерттеуі (барлығы 15-Тен Астам Жарияланымдар)

Сергей Саяпин

PhD, профессор

ПРОФИЛЬ

СЕРГЕЙ САЯПИН
sergey.sayapin@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, профессор

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: Әлемдік экономика және дипломатия Университеті. Халықаралық құқық бакалавры
Mагистратура: Халықаралық адам құқықтары құқығы магистрі, Эссекс университеті (Ұлыбритания)
Докторантура: Халықаралық құқық бойынша философия докторы (PhD). Заң Бақылау комитетінде Білім және ғылым министрлігіне қарасты Білім және ғылым ҚР (Тапсырыс №. 465, растау Заң ғылымдарының докторы дәрежесі)

Жұмыс орны
2014–2019: КИМЭП университетінің заң факультетінің доценті
2016 жылдан қазіргі уақытқа дейін КАЗГЮУ халықаралық құқық бойынша дипломнан кейінгі емтихан кеңесінің мүшесі. Университет (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
2019 жылғы мамыр, Халықаралық қақтығыстар және қауіпсіздік құқығы кафедрасының шақырылған профессоры, Украина Католик университеті (Львов, Украина. 2019 – қазіргі. КИМЭП Университеті заң факультетінің доценті)

Пәндер
Докторлық диссертация жетекшісі

Проекттер
1. Орталық Азияның халықаралық құқыққа көзқарасы – Hart Publishing, алдағы 2022 жылы
2. Халықаралық қылмыстық құқықтағы агрессия қылмысы: тарихи дамуы. Салыстырмалы талдау және ең заманауи, 2-ші басылым – TMC Asser Press / Springer, 2022 ж
3. Халықаралық қақтығыстар және қауіпсіздік құқығы: Зерттеу анықтамалығы – бірлескен редактор Т.М. C. Asser Press/Springer, 2021 [Рустам Атажановпен, Үмешпен Кадам, Герхард Кемп, Николас Замбрана-Тевар және Ноэль Квенивет]
4. Орталық Азия халықаралық құқық және халықаралық қатынастар жылнамасы, т. 1 – бас редактор, 2021 ж

Мақалалар
1. Бейбітшілік операцияларын құрудың құқықтық аспектілері. Операцияларды қамтамасыз ету] (Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі, ХҚКК Орталық Азиядағы аймақтық делегация, 2016) [орыс және ағылшын тілдерінде], 325 б.б.
2. Халықаралық қылмыстық құқықтағы агрессия қылмысы: тарихи дамуы. Салыстырмалы талдау және өнердің жағдайы (TMC Asser Press/Springer, 2014) [жылы Ағылшын], xxiv + 334 б., қараңыз: http://www.springer.com/law/international/book/978-90-6704-926-9

Айман Омарова

з.ғ.к. қауымд. профессор

ПРОФИЛЬ

AЙМАН ОМАРОВА
aiman.omarova@sdu.edu.kz

Лауазымы
з.ғ.к. қауымд. профессор

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті, 1990-1995
Докторантура: 2002ж Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ диссертациялық кеңеснде кандидаттық диссертациясын қорғауы. Білім және Ғылым министрлігінің шешімімен 2002 ж. заң ғылымдарының кандидаты атағының берілуі

Жұмыс орны
2004-2006: Азаматтық құқық пәндері кафедрасының доценті. Қ. Р. Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы
2015: Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің сарапшысы (НААР)
2003-2013: Заң факультеті, азаматтық және экономикалық құқық кафедрасы
2019: “ҚР иновациялық дамуын құқықтық қамтамассыз ету” кафедрасының зерттеу орталығының директоры

Пәндер
Докторлық диссертация жетекшісі

Мақалалар
Басылымға шыққан 70 тен астам ғылыми жұмыстар, 3 монография, 2 оқу құралы, Халықаралық рейтингі жоғары журналда (Скопус) 11 мақала. КОКСНВО, ұсынған журналдарда 30 мақала индекс Хирша h -2

Түлектеріміз негізінде ғылыми жұмыспен айналысатын ЖОО академик-оқытушылары болғанмен, корпоративтік құқық бойынша заңгерлер, мемлекеттік мекемелер қызметкерлері, адвокаттар, соттар, заң кеңесшілері, құқық қорғау органдарында, Ішкі істер министрлігінде қызмет атқаруға мүмкіндігі бар.  

Азамат Тулеуов

з.ғ.к. аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

AЗАМАТ ТУЛЕУОВ
azamat.tuleuov@sdu.edu.kz

Лауазымы
з.ғ.к. аға оқытушы

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті, Алматы қ. 1990-1995
Mагистратура: Қазақстан Республикасы Ғылым Министрлігі Мен Ғылым Академиясының Мемлекет Және Құқық Институтының Аспиранты, Алматы Қ. 1995-1998
Докторантура: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 1998

Жұмыс орны
2020-қазіргі уақытқа дейін:  “Заң Үстемдігі Институты” ЖК Қамқоршылық Кеңесінің Төрағасы, Қазақстан
2013-қазіргі уақытқа дейін: “Мангистаугеология” АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Қазақстан
2004: “Транстелеком” АҚ Вице-Президенті, Қазақстан
1999-2007: “Қазинжурколлегия” ЖШС Президенті
1996-2003: Заңгер, содан Кейін “Қазақстан Халықаралық Банкі” АҚ Заң Бөлімінің Меңгерушісі, Қазақстан
1995-1996: Экологиялық Заңнаманы дамыту Бойынша Жоба Үйлестірушісінің Көмекшісі, “Pepper, Hamilton & Scheetz” Заң фирмасы; Жұмыс Топтарының әр түрлі сарапшылар тобының мүшесі және Жетекшісі, Қазақстан

Пәндер
LAW 709 Қолданыстағы құқықты жетілдіру мәселелері: заманауи концепциялар

Проекттер
Қыркүйек 2021: ” Гибридті білім Берудің Ерекшеліктері”. Біліктілікті Арттыру Және Инновациялар орталығы. SDU University, Алматы Қ.
Мамыр 2009: Оқу Сертификаты “Халықаралық құқық стандарттары қазақстанның медиа саласында

Мақалалар
“Мүлікке сенімгерлік басқару құқығы” монографиясы (1998 ж.) және басқалары (барлығы 50-Ден астам Жарияланымдар)

Кайрат Молдашев

PhD, қауымд. профессор

ПРОФИЛЬ

ҚАЙРАТ МОЛДАШЕВ
kairat.moldashev@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, қауымд. профессор

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: КИМЭП Университеті, 2000-2004
Mагистратура: SDU University, 2008-2010
Докторантура: Малая университеті, 2011-2015

Жұмыс орны
2022: Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, доцент. SDU University
2021: Ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор, доц. Проф. Narxoz University
2018: Ғылыми жұмыс директоры/доцент. Парагон халықаралық университеті, Камбоджа

Пәндер
LAW 703 Ғылым зерттеу әдістері

Проекттер
Мамыр 2020 жыл: Жаңа Оңтүстік Уэльс университетінің Курсера курсын «Оқыту онлайн қалай оқыту керек»

Мақалалар
Монография «Зерттеу әдістемесіндегі әлеуметтік ғылымдар.» (2017) Молдашев Қ. және Тілеуов А. (2022) Жергілікті ғылыми ортаның реакциясы ағылшын тілінде сөйлемейтін елдегі зерттеу саясатын интернационалдандыру. Білім беру саясаты Талдау мұрағаты Молдашев Қ. және Аслам М. (2017) Еуразиялық одақ: жасаудағы актер? Журнал Халықаралық қатынастар және даму

Жасулан Ахметов

PhD, ассистент профессор

ПРОФИЛЬ

ЖАСУЛАН АХМЕТОВ
zhasulan.akhmetov@sdu.edu.kz

Должность
PhD, ассистент профессор

Степень квалификации
Бакалавриат: Казахский государственный юридический университет имени М.С. Нарикбаева 2003-2008
Докторантура: 2008-2009 Академическая разница в докторантуре / Юриспруденция Европейского союза Галатасарайский университет 2009-2014 Докторская степень по частному праву Стамбульского университета 2017 Решение о присуждении ученой степени доктора PhD по специальности 6D030100 Юриспруденция Министерства образования и науки Республики Казахстан 2018. Подтверждение иностранной академической степени и звания (Anerkennung) JGU – Майнц, Рейнланд-Пфальц/ Stabsstelle Zulassung – Международный

Место работы
2016-2017: Управляющий партнер Ахметов и партнеры ТОО
2017-2019: Тренер – первая аккредитованная профессиональная организация бухгалтеров
2014-2017: Начальник юридического отдела ТОО “Глобал Аналитикс”
2011-настоящее время: Cтарший преподаватель SDU University
2017-настоящее время: Юрист/ Алматинская городская коллегия адвокатов

Дисциплины
LAW 706 Семинар по теме исследования

Публикации
2 статьи были опубликованы в журнале базы данных Scopus:
1.Разрешение конфликтов ежеквартально. 2022;1-14. // https://doi.org/10.1002/crq.21343
2. Обзор состояния и телекоммуникаций, т. 15, № 1, стр. 191-206, май 2023 г. / Обзор прямого управления, Estado e Telecomunicações // https://periodicos.unb.br/index.php/RDET

Айгуль Касенова

Кандидат юридических наук
ассистент профессор

ПРОФИЛЬ

AЙГУЛЬ КАСЕНОВА
aigul.kassenova@sdu.edu.kz

Лауазымы
Кандидат юридических наук, ассистент профессор

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: Казахский государственный юридический университет (КазГЮУ), 1998
Докторантура: КазГЮУ – 2001-2006, защита кандидатской диссертации в диссертационном совете КазГЮУ, Алматы. Присуждение ученой степени кандидата юридических наук Министерством образования и науки Республики Казахстан в 2006 году.

Жұмыс орны
с 27.08.2012 – по настоящее время: Доцент юридического факультета Университета SDU, координатор докторской программы
с 1998 по 2012 год работала юристом в Алматинском областном территориальном комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, ТОО “Казинюрколлегия”, ТОО “Ахметов и партнеры”, ПАО “Аудиторская палата Республики Казахстан”, начальником юридического отдела ТОО “КОМПАНИЯ СЕКАТЕЛЬ”, старший преподаватель Университета экономики и права в Алматы и кафедры гражданского права и гражданского процесса АО “КазГЮУ”, Доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Пәндер
LAW 708 Научно-исследовательская работа докторанта, включая прохождение стажировки и выполнение докторской диссертации

Мақалалар
2 статьи были опубликованы в журнале базы данных Scopus:
1. Разрешение конфликтов ежеквартально. 2022;1-14. // https://doi.org/10.1002/crq.21343
2. Обзор состояния и телекоммуникаций, т. 15, № 1, стр. 191-206, май 2023 г. / Обзор прямого управления, Estado e Telecomunicações // https://periodicos.unb.br/index.php/RDET
Опубликованные статьи:
1. Некоторые вопросы совершенствования механизма защиты гражданских прав в Казахстане //Бюллетень EUROTALENT-FIDJIP, 2015, № 6. с. 63-67 (Материалы семинара Международной академии Согласия (Париж, с 1 по 10 июля 2015 г.).
2. Проблемы правового регулирования пересмотра решений третейского суда по открывшимся обстоятельствам в Республике Казахстан // в сборнике статей “”Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права”” / Составитель и редакция И.П. Грешникова. – Москва: Статут, 2015. – с. 102-113.
3. О согласительной комиссии и о некоторых вопросах применения примирительных процедур при разрешении индивидуальных трудовых споров / в соавторстве с Жумаевой М.С. – Журнал “”Наука и жизнь Казахстана””, 2020, № 6, с. 54-58.
4. Несколько мыслей о доверии к институту судебной власти, полностью независимой и справедливой судебной системе / в соавторстве с Тулеуовым А.С. // https://online .zakon.kz/m/Document/?doc_id=32328903
5. Мария С. Жумаева, Айгуль Ж. Касенова, Габиден А., Жайлин, Фатима А. Тлегенова, Жасулан М. Ахметов. Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве: сравнительно-правовой аспект // Разрешение конфликтов ежеквартально. 2022;1-14.
6. МАГАУИЯ А., ОМАРОВА А.Б., КАСЕНОВА А., АХМЕТОВ Ж., АКМАДИ М. Практика передовых стран в правовом регулировании объектов интеллектуальной собственности, созданных с помощью искусственного интеллекта. Обзор законодательства, государства и телекоммуникаций, т. 15, № 1, стр. 191-206, май 2023 г. Том. 15 № 1 (2023): Обзор правительства, государства и телекоммуникаций / Обзор директората, Агентства и телекоммуникационных компаний // https://periodicos.unb.br/index.php/RDET

Марат Естемиров

PhD, қауым. профессор

ПРОФИЛЬ

МАРАТ ЕСТЕМИРОВ
marat.yestemirov@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, қауым. профессор

Квалификация дәрежесі
2002 – М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті
2004 – М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті
2018 – PhD, М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті

Жұмыс орны
2004-2007 М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті
2007-2008 “Әділет” Заң мектебі
2008-2009 Құқықтық талдау Және қайта құру Институты
2010-2022 Мақсұт Нәрікбаев Атындағы Университет
2022-SDU University

Пәндер
Ғылыми зерттеу практика жетекшілігі

Проект жұмыстары
Жергілікті және халықаралық академиялық журналдардағы жарияланымдар, конференция материалдары:
1. «Банкроттық құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 64 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008340
2. «Корпоративтік құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 52 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008312
3. Корпоративтік құқық негіздері: Оқу құралы. – Алматы, 2021. – 416 б.
4. Сыйға тарту шартының күшін жою негіздерінің отандық сот практикасындағы қолданысы // Кұқық және мемлекет, № 3 (92), 2021 https://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/525
5. Банкроттық рәсімді құқықтық реттеудің жекелеген қырлары // Кұқық және мемлекет, № 4 (92), 2022
6. Сот практикасындағы бірізділік талабының сақталынбауы – қоғамның сот билігіне деген сеніміне жасалған елеулі соққы // ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РК No 4 (67)-2021 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/242/257
7. Кредиторлар талаптарының тізіліміне құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын енгізудің құқықтық реттелуі // Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018 https://km.kazguu.kz/uploads/files/9.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%A1.%20102-110..pdf
8. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республика-сының Заңының 11-бабына түсініктеме // Вестник Института законодательства и правовой информации РКNo3 (57) – 2019 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/259/275

Мақалалар
Оқулықтар, оқу құралдары, флагмандық басылымдар:
1. «Банкроттық құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 64 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008340
2. «Корпоративтік құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 52 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008312
3. Корпоративтік құқық негіздері: Оқу құралы. – Алматы, 2021. – 416 б.
4. Сыйға тарту шартының күшін жою негіздерінің отандық сот практикасындағы қолданысы // Кұқық және мемлекет, № 3 (92), 2021 https://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/525
5. Банкроттық рәсімді құқықтық реттеудің жекелеген қырлары // Кұқық және мемлекет, № 4 (92), 2022
6. Сот практикасындағы бірізділік талабының сақталынбауы – қоғамның сот билігіне деген сеніміне жасалған елеулі соққы // ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РК No 4 (67)-2021 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/242/257
7. Кредиторлар талаптарының тізіліміне құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын енгізудің құқықтық реттелуі // Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018 https://km.kazguu.kz/uploads/files/9.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%A1.%20102-110..pdf
8. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республика-сының Заңының 11-бабына түсініктеме // Вестник Института законодательства и правовой информации РКNo3 (57) – 2019 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/259/275

Майгүл Абилова

PhD, қауым. профессор

ПРОФИЛЬ

МАЙГҮЛ АБИЛОВА
maigul.abilova@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, қауым. профессор

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2002
Магистратура: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2004
Докторантура: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2015

Жұмыс орны
Доцент SDU University
Серіктес “Lex Contractus” ЖШС

Пәндер
LAW 405 Халықаралық арбитраж
LAW 139 Ғылыми зерттеу әдістері
LAW 272 Міндеттемелік құқық II
LAW 347 Халықаралық жеке құқық

Мақалалар
36 ғылыми жарияланым, оның ішінде 1 монография:
1. Жеке мүліктік емес құқықтар бұзылған жағдайда қолданыстағы заңнаманы анықтау / / азаматтық құқықтар Объектілері: халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 2003 жылғы 25-26 қыркүйек – Алматы: КАЗГЮУ, 2004. – б.310-314.
2. Халықаралық жеке құқықтағы мемлекеттік саясат туралы ереже / / Қазақстан Экономикасы және құқығы. – № 12 (228), 2004. – б.35-38.
3. Қоғамдық ереже мемлекет мүддесін қорғау тәсілі ретінде // азаматтық құқықтарды Қорғау: қазақ Гуманитарлық-Заң Университетінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 Мамыр 2004 ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005. – б.460-464.
4. Өзара қарым-қатынас пен қарсылық субъективті азаматтық құқықтарды белгілеу және шектеу тәсілдері ретінде // Субъективті азаматтық құқық және оны қамтамасыз ету құралдары: Ю-ны еске алуға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары.Г. Бассейн (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 маусым 2005 Ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005 ж. – б.408-412.
5. Заңнан жалтарудың құқықтық табиғаты мен салдары // Субъективті азаматтық құқық және оны қамтамасыз ету құралдары: Ю.в.-ны еске алуға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары.Г. Бассейн (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 маусым 2005 Ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005 ж. – б.413-416.
6. Халықаралық жеке құқықтағы біліктілік мәселелері / / Конституцияның Қазақстандағы тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуындағы рөлі: Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары. – Қарағанды: Қарму Баспасы, 2005. – б.356-359.
7. Халықаралық жеке құқықтағы рұқсат етілген нормалардың түсінігі мен маңызы // Қазақстандық қоғамды модернизациялау жағдайындағы парламентаризмді жетілдіру және дамыту Мәселелері: Қазақстан Республикасы Парламентінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарындағы мақалалар жинағы.. – Алматы, 2006. – б.426-430.
8. “Заңды айналып өтуге тыйым салатын нормалар”, “рұқсат етілген нормалар”, “қоғамдық тәртіп туралы ереже” ұғымдарының арақатынасы // азаматтық құқықтағы Жауапкершілік: халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 22-23 Мамыр 2006 ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2006 ж. – б.389-392.
9. Құқықтық нормалардың қайшылықтарын қолдану барысында туындайтын сұрақтар / / “Әділет” Ғылыми еңбектері.– №1 (19-а), 2006. – б.169-174.
10. Қазақстан республикасының аумағында шетелдік құқық нормаларын қолдану / / Қазақстан Халықаралық Құқық Журналы. – №4(36), 2009. – б.61-63.
11. Халықаралық жеке құқық нормаларының сипаттамалары мен түрлері // Д.А. Қонаев Атындағы Университеттің Хабаршысы. – №4(33), 2009. – б.183-187.
12. Жеке халықаралық құқық нормаларын қолдану түсінігі мен кезеңдері // Экономика Және Құқық Академиясының Ғылыми жазбалары. – №1(18), 2010. – б.138-143.
13. Заңды тұлғалардың мәртебесіне қолданылатын заңды анықтау / / Азаматтық құқық және корпоративтік қатынастар: халықаралық ғылыми-практикалық конф Материалдары. Юрий Григорьевич Бассейнінің 90 жылдығына арналған жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында (Алматы, 13-14 Мамыр 2013 ж.) – Алматы, 2013 ж. – б.689-694.
14. Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес халықаралық жеке құқық және шетелдік құқық нормаларын қолданудағы шектеулер (теориялық аспектілер) // “Қазақстан республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқықты қолданудың Теориялық және практикалық мәселелері” (Астана, 7 желтоқсан, 2013 ж.): Халықаралық Ғылыми-практикалық конференция Материалдары. – Астана:” Дам ” ЖШС, 2014ж. – б.105-109.
15. Қазақстан Республикасының халықаралық жеке құқығында шетелдік құқықты қолдану мәселелері: теориялық негіздер және қақтығыстарды реттеу // Қазақстанның Ғылымы мен өмірі. – №6(27), 2014. – б.158-164.
16. Жеке халықаралық құқықтың құқық жүйесіндегі орны туралы мәселе бойынша / / халықаралық және ұлттық құқықтың Өзара Тәуелділігі: заң ғылымдарын дамыту қорының жарияланымдар Жинағы. – Санкт-Петербург: Заң Ғылымының Даму Қоры, 2014. – б.44-46.
17. Қазақстан республикасының қақтығыстарды реттеуге сәйкес шетелдік құқықты қолдану/ / “Жеке Және Мемлекеттік Құқық Бойынша Үшінші Халықаралық Ғылыми Конференция”. Конференция материалдары (3 қыркүйек 2014 ж.). “Шығыс-Батыс” Біліктілікті арттыру Және Жоғары Білім Беру Қауымдастығы GmbH. Вена. – Б.33-40.
18. Қазақстан Республикасындағы қақтығыстарды реттеудегі шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу мәселесіне/ / Қазіргі Ғылымның Даму Стратегиялары: VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары. Солтүстік Чарлстон, АҚШ, 14-15 қазан 2014 ж. Солтүстік Чарлстон: Шығармашылық Кеңістік, 2014. -Б.73-77.
19. Жеке Халықаралық Құқықтағы заңнан жалтару институтының мәні мен мәні туралы// “Еуропалық Қолданбалы Ғылымдар: ғылыми зерттеулердегі заманауи тәсілдер” атты 12-Ші Халықаралық ғылыми конференция: 12-Ші Халықаралық Ғылыми Конференцияның Еңбектері. 15 Қазан 2014 Жыл, Штутгарт, Германия. -Б.155-158.
20. Халықаралық жеке құқықты қолданудағы кейбір қарама – қайшы мәселелер// қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын Жетілдіру: 2015 жылғы 30 қаңтардағы Заң Ғылымдарының Докторы, Профессор, “Азаматтық-құқықтық Зерттеулер” Ғылыми-Зерттеу Институтының директоры, Азаматтық Және Азаматтық Іс жүргізу Құқығы Кафедрасының меңгерушісі мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.қазақ Гуманитарлық-Заң Университеті Т. Е. Каудыров-Астана, “қазақ Гуманитарлық-Заң Университеті” АҚ, 2015 ж. – б.186-190.
21. Жеке халықаралық құқықта заңнан жалтаруға тыйым салатын норманың мәні туралы сұраққа // Қазақстан Республикасы Заңнама Институтының Хабаршысы. – 2015. №2 (38). – б.182-187.
22. Қолданыстағы заңнаманы анықтаудағы біліктілік мәселесі: теориялық тәсілдер Және Қазақстан Республикасындағы заңнамалық шоғырландыру// http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/46540/25082 / / Азия Әлеуметтік Ғылымы (Канада). – 2015. – V. 11. – Хғс 8. – Б.80-87. Скопус, ОҢТҮСТІК КАРОЛИНА _2013: 0.139.
23. Шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу: теориялық мәселелер және заң шығарушының көзқарасы // Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі. – №6(33), 2015. – б.88-92.
24. Қазақстан Республикасының құқық қолдану практикасындағы қоғамдық тәртіп туралы ереже / / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі. – № 6 (42), 2016. – б.145-148.
25. “Астана” Халықаралық Қаржы Орталығының құқығын қорғау жүйесіндегі ағылшын құқығы // Құқық Және Мемлекет. – №3 (72), 2016. – б.29-36. (бірлескен автор М. Дауленов)
26. “Астана” Халықаралық Қаржы Орталығы Сотының Англия мен Уэльстің Принциптері мен Заңдарын Қолдану Жөніндегі Нұсқаулық тұжырымдамасы. Іргелі қолданбалы зерттеулер// http://academy.kazguu.kz/wp-content/uploads/2015/12/Kontseptsiya-Rukovodstva.pdf (авторлар тобы)
27. Шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу мәселелері (жалпы және континенттік құқықтың тәсілдерін ескере отырып) // ағылшын құқығының ережелерін іске асыру негізінде Қазақстан республикасының азаматтық заңнамасын Жетілдіру: Матер. Ішкі. ғылыми-практикалық конф. 2016 жылғы 25 қараша. – Астана:” Қазақстан Республикасының Заңнама Институты”, 2017. – б.49-55.
28. Әдет-ғұрыптың халықаралық жеке құқықтың қайнар көзі ретіндегі тиімділігі/ / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі, №1(43)2017, б.194-197 (бірлескен автор Қ. Нұрмағамбет)
29. Қазақстан Республикасының жанжалды реттеуіне сәйкес шетелдік заңнаманы қолдану (шектеу шаралары) / / Неволин оқулары. Муниципалитеттердің дамуының өзекті мәселелері: құқықтық және әлеуметтік-экономикалық аспектілері: Халықаралық Ғылыми-Практикалық Конференция материалдарының жинағы, 17 қараша 2017 ж. / Волго-Вятка Институты (филиалы) “О. Е. Кутафин Атындағы Мәскеу Мемлекеттік Заң Университеті (МГУА)”Федералды Мемлекеттік Бюджеттік Жоғары Оқу Орны. – Киров, 2017 жыл. – б.16-22.
30. Қолданылатын құқықты анықтау: теория және практика сұрақтары. Монография-Алматы, Жеті Жарғы, 2018. – 200 пенс.
31. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-құқықтық өзгерістер жағдайындағы ағылшын құқығы: кейбір аспектілерге жалпы шолу / / Қазақстан Ғылымы мен Өмірі, №4 (60) 2018, б.256-258 (бірлескен автор С. Мороз)
32. Ағылшын келісім-шарт құқығы институттарын Қазақстан республикасының құқықтық жүйесіне енгізудің 32 Мәселесі // ағылшын құқығы және Қазақстан республикасының құқықтық жүйесі: халықаралық дөңгелек үстелдің материалдары (23 қазан 2018 ж.)/ ред. в. в. высоцкий.С. Мороз, Алматы, 2018. б.115-127.
33. Сот прецедентімен корреляция аспектісінде Қазақстандағы сот билігін кеңейту мәселесіне тұжырымдамалық көзқарас / / Қазақстан Республикасы Заңнама Институтының Хабаршысы, №4 (53) 2018. ‒ б. 65-77 (бірлескен автор В. Конуссова)
34. Ренвойдың теориялық мәселелері/ / Қазақстан Ғылымы және Өмірі, № 1 (75) 2019, б.48-53 (бірлескен автор С. Мороз)
35. Халықаралық жеке құқықтың құқықтық табиғаты / / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі, № 1 (75) 2019, б.90-93.

Beta Career

Beta Career – төртінші курс студенттеріне оқу бағдарламасының соңғы семестрінің барлық элективті курстарын қамтитын арнайы курс. Beta Career міндетті емес және келесі бөлімдерде сипатталған өз талаптары бар. Beta Career бойынша қабылданған студенттер
саны шектеулі.

Мақсаттар

Beta Career мақсаттары:
– Кәсіби дағдыларды меңгеру
– Теориялық білімді практикада қолдану
– Қажетті негізгі білімді алу
– Байланыс желісін құру

Ұзақтығы

Beta Career ұзақтығы – 15 апта. Ол әр жылдың қыркүйегінде басталып, сол жылдың желтоқсанында аяқталады.

Бағалау саясаты

Қорытынды емтихан парағында көрсетілген баға компанияның 60 пайызын және университеттің 40 пайызын (апта сайынғы есеп бергені үшін 15 балл, қорытынды презентация үшін 25 балл) құрайды.
Бағалау критерийлері силлабуста көрсетілген 7 семестрдің пәндеріне сәйкес келетін дағдыларды игеру және қолдану сапасына сәйкес келуі керек.

Маңызды

Компания Алматы қаласында орналасуы тиіс.
Компания төменде көрсетілген тізімге енуі керек:
– The legal 500; және / немесе
– Asia Pacific Law; және / немесе
– Chambers and Partners.

Меморандум Мерзімдер Екі жақты мәміле
ЖШС NLC Partners мерзімсіз Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Алматы қаласының Полиция департаменті мерзімсіз
ЖШС Sсhmitt & Orlov мерзімсіз АҚ “Жолаушылар тасымалы”
Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы мерзімсіз
ЖШС MG Partners Almaty мерзімсіз ЖШС Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы
“Қазақстан Республикасының қызыл ай қоғамы” қоғамдық бірлестігі мерзімсіз Жеке мекеме “Samruk Business Academy”
Алматы облысы Қарасай аудандық полиция басқармасы мерзімсіз Алматы қалалық адвокаттар алқасы
Алматы облысы Қарасай ауданының соты мерзімсіз Маңғыстау облысының полиция департаменті
ЖШС Артюшенко және серіктестер мерзімсіз
ЖШС GRATA Заң фирмасы мерзімсіз
ЖШС Integrites Kazakhstan мерзімсіз
ЖШС Akhmetov & Partners мерзімсіз
Алматы қалалық соты мерзімсіз
ЖШС Unicase Law Firm мерзімсіз
ЖШС Synegy Partners заң фирмасы мерзімсіз
Жамбыл облыстық соты мерзімсіз
Жалыой аудандық полиция бөлімі мерзімсіз
ЖШС Форс-Мажор мерзімсіз
Меморандум Мерзімдер Екі жақты мәміле
ЖШС NLC Partners мерзімсіз Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Алматы қаласының Полиция департаменті мерзімсіз
ЖШС Sсhmitt & Orlov мерзімсіз АҚ “Жолаушылар тасымалы”
Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы мерзімсіз
ЖШС MG Partners Almaty мерзімсіз ЖШС Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы
“Қазақстан Республикасының қызыл ай қоғамы” қоғамдық бірлестігі мерзімсіз Жеке мекеме “Samruk Business Academy”
Алматы облысы Қарасай аудандық полиция басқармасы мерзімсіз Алматы қалалық адвокаттар алқасы
Алматы облысы Қарасай ауданының соты мерзімсіз Маңғыстау облысының полиция департаменті
ЖШС Артюшенко және серіктестер мерзімсіз
ЖШС GRATA Заң фирмасы мерзімсіз
ЖШС Integrites Kazakhstan мерзімсіз
ЖШС Akhmetov & Partners мерзімсіз
Алматы қалалық соты мерзімсіз
ЖШС Unicase Law Firm мерзімсіз
ЖШС Synegy Partners заң фирмасы мерзімсіз
Жамбыл облыстық соты мерзімсіз
Жалыой аудандық полиция бөлімі мерзімсіз
ЖШС Форс-Мажор мерзімсіз

Ақылдастық Кеңес төрағасы: Тулеуов Азамат Сағындықұлы – Құқық Үстемдігі Институты сарапшылар тобының жетекшісі, SDU “Құқықтану” кафедрасының аға оқытушысы;

Кеңес мүшелері:

 • Саудбаев Мадияр Худайбергенович – “Құқық және әлеуметтік ғылымдар” факультетінің деканы, SDU ассистент- профессоры, PhD;
 • Копбаева Айжан Бақытбековна – “Құқықтану” кафедрасының меңгерушісі, SDU ассистент-профессоры, PhD;
 • Касенова Айгуль Жумжумановна – “8D04201-Қолданбалы құқық” БББ координаторы, SDU ассистент-профессоры, заң ғылымдарының кандидаты;
 • Балашов Талгат Тулеуович – Алматы қаласының адвокаттар алқасының адвокаты, заң ғылымдарының кандидаты;
 • Жұмағали Алмас – М.С. Нәрікбаев атындағы Мемлекеттік Заң Университеті,  Қылмыстық құқық және процесс ғылыми мектебінің ассистент-профессоры, заң ғылымдарының кандидаты;
 • Жумаева Мария Советовна – Халықаралықкөліктік-гуманитарлық университетінің аға оқытушысы, құқық магистрі.
 • Мағауия Абай – SDU докторантурасының түлегі, құқық магистрі; 
 • Турсынова Балжан Бериковна – “8D04201-Қолданбалы құқық” БББ 3 курс докторанты.

АЙГҮЛ КАСЕНОВА

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: