Деңгей

Құқық бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

100

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

75

ECTS

240

Талап етілетін ағылшын тілі

B1 (Intermediate)

Халықаралық құқық бакалавры білім бағдарламасы мемлекетаралық қатынастарды, жеке және заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық қатынастарын, әр түрлі юрисдикциядағы серіктестер арасындағы іскерлік қатынастарды құқықтық реттеуде сапалы білім беруді көздейді. 
Бағдарлама негізіндегі білім мен үйретілетін дағдылар түлектерге мемлекеттік және жеке секторда, мемлекеттік мекемелерде, халықаралық үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдарда, жеке компанияларда, заңгерлік және кеңес фирмаларында табысты заңгер болуға мүмкіндік береді.

 • Практикалық және теориялық проблемаларды шешу үшін бастапқы және қайталама құқықтық ресурстарды пайдалана отырып, құқықтық зерттеулер жүргізуге қабілетті болады;
 • Күрделі құқықтық мəселелерге заңнамалық сараптама жасап, кешенді шешу жолдарын ұсына алады;
 • Халықаралық және ұлттық заңнаманы дамытудың ықтимал перспективалары мен қазіргі заманғы құқықтық ғылымды дамытудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын талдай алады;
 • Халықаралық және ұлттық заңнаманы дамытудың ықтимал перспективалары мен қазіргі заманғы құқықтық ғылымды дамытудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын талдай алады;
 • Құқыққолдану актілерін талдау арқылы білікті құқықтық қорытындылар (баға) мен құқықтық сипаттағы құжаттарды жасауға қабілетті болады;
 • Ғылыми баяндамаларды, мақалаларды қорғауға қабілетті болады, ғылыми талқылауларға, халықаралық конференцияларға белсенді қатысады, құқықтық мәселелерді талқылайды. Ғылыми жұмыстарды зерттеу, жариялау және әлеуметтік өзара әрекеттесу арқылы қоғамның ғылыми және мәдени дамуына ықпал етеді;
 • Азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және іске асыруға жәрдемдесу мақсатында заң көмегін көрсетуге, сот процестеріне қатысуға және оларды талдауға, ұлттық деңгейде заң бизнесін жүргізуге қабілетті болады;
 • Құқықтық ұғымдар мен санаттарды, құқық саласындағы нақты зерттеу әдістері мен техникасын, оның ішінде салыстырмалы әдістерді еркін қолдана алады;
 • Коммуникативтік байланыстарды құруға және қолдауға, келіссөздер жүргізуге қабілетті болады;
 • Құқықтық қызметті этика мен жалпы және кәсіби мәдениет талаптарына сәйкес жүргізеді, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік танытады;
 • Мемлекеттік органдардың құрылымы және қызметіне талдау жасай алады.
AE – Area elective
code title th pr cr ects type term
LAW 115 Roman law 2 1+0 3 5 Elective 1
LAW 128 Legal thinking and methodology 2 1+0 3 5 Elective 1
LAW 282 Diplomatic and consular law 1 2+0 3 5 Elective 5
LAW 361 Еntrepreneurial and corporate law 2 1+0 3 5 Elective 5
LAW 134 English contract law 2 1+0 3 5 Elective 6
LAW 359 Family Law 2 1+0 3 5 Elective 6
LAW 370 International commercial law 2 1+0 3 5 Elective 6
LAW 375 Tax law and tax disputes 2 1+0 3 5 Elective 6
LAW 382 International Conflict and Peace 1 1+0 2 3 Elective 6
LAW 399 International financial law 2 1+0 3 5 Elective 6
LAW 436 Intellectual Property Law 2 1+0 3 5 Elective 6
LAW 647 Personal data in civil circulation 2 1+0 3 5 Elective 6
LAW 263 Law of international organizations 2 1+0 3 5 Elective 7
LAW 283 Artificial Intelligence (AI), cybersecurity, and law 1 2+0 3 5 Elective 7
LAW 284 Environmental and land law 1 2+0 3 5 Elective 7
LAW 335 International legal protection of human rights 2 1+0 3 5 Elective 7
LAW 353 Legal forms organization of business 2 1+0 3 5 Elective 7
LAW 381 International contract law 2 1+0 3 5 Elective 7
LAW 394 Banking law 2 1+0 3 5 Elective 7
LAW 405 International arbitration 2 1+0 3 5 Elective 7
LAW 468 Inter-Professional Legal Skills 2 1+0 3 4 Elective 7
LAW 469 Administrative procedures and administrative court proceedings of the Republic of Kazakhstan 2 1+0 3 5 Elective 7
LAW 479 Selected cases from the practice of international law firms 1 2+0 3 5 Elective 7
LAW 550 Copyright in the digital age 2 1+0 3 5 Elective 7
LAW 285 Pregraduational practice 0 3+0 3 7 Elective 8
LAW 286 Internship 0 3+0 3 7 Elective 8
NAE – Non-area elective
req code title th pr cr ects type term
MDE 103 Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B1 level) 0 3+0 3 5 Elective 1
MDE 104 Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B2 level) 0 3+0 3 5 Elective 1
MDE 131 Turkish Language 1 (А1 level) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 135 Turkish Language 1 (B1 level) ( Media club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 201 Turkish Language 1 (B1 level) (Debate club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 205 Turkish Language 1 (B1 level) (Cooking club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 209 Turkish Language 1 (B1 level) ( Storytelling club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 213 Turkish Language 1 (B1 level) (Singing club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 217 Turkish Language 1 (B1 level) (Translation club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 221 Turkish Language 1 (B1 level) (Poetry club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 225 Turkish Language 1 (B1 level) (Movie club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 229 Turkish Language 1 (B1 level) (Turkology club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 233 Turkish Language 1 (B1 level) (Drama club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 237 Turkish Language 1 (B1 level) (Art club) 0 2+0 2 3 Elective 1
MDE 241 Physical Education 1 (Basketball) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 245 Physical Education 1 (Ping Pong) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 249 Physical Education 1 (Volleyball) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 253 Physical Education 1 (Athletics) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 257 Physical Education 1 (Toguz kumalak) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 261 Physical Education 1 (Chess) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 265 Physical Education 1 (Freestyle Wrestling) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 269 Physical Education 1 (Gymnastics) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 273 Physical Education 1 (Special group) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 277 Physical Education 1 (Football) 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 281 German language 1 0 3+0 3 5 Elective 1
MDE 291 Physical Education 1 0 1+0 1 2 Elective 1
MDE 106 Foreign Language 2 (English for Academic Purposes – B2+ level) 0 3+0 3 5 Elective 2
MDE 108 Foreign Language 2 (General English – A1+ level) 0 3+0 3 5 Elective 2
MDE 110 Foreign Language 2 (General English – A2+ level) 0 3+0 3 5 Elective 2
MDE 132 Turkish Language 2 (А1 level) 0 2+0 2 3 Elective 2
MDE 132 Turkish Language 2 (А1 level) 0 2+0 2 3 Elective 2
MDE 136 Turkish Language 2 (B1 level) ( Media club) 0 2+0 2 3 Elective 2
MDE 188 Foreign Language 2 (English for Academic Purposes – B1+ level ) 0 3+0 3 5 Elective 2
PR MDE 202 Turkish Language 2 (B1 level) (Debate club) 0 2+0 2 3 Elective 2
MDE 206 Turkish Language 2 (B1 level) ( Cooking club ) 0 2+0 2 3 Elective 2
PR MDE 210 Turkish Language 2 (B1 level) ( Storytelling club) 0 2+0 2 3 Elective 2
MDE 214 Turkish Language 2 (B1 level) (Singing club) 0 2+0 2 3 Elective 2
PR MDE 218 Turkish Language 2 (B1 level) (Translation club) 0 2+0 2 3 Elective 2
PR MDE 222 Turkish Language 2 (B1 level) (Poetry club) 0 2+0 2 3 Elective 2
PR MDE 226 Turkish Language 2 (B1 level) (Movie club) 0 2+0 2 3 Elective 2
MDE 230 Turkish Language 2 (B1 level) (Turkology club) 0 2+0 2 3 Elective 2
PR MDE 234 Turkish Language 2 (B1 level) (Drama club) 0 2+0 2 3 Elective 2
MDE 238 Turkish Language 2 (B1 level) (Art club) 0 2+0 2 3 Elective 2
MDE 242 Physical Education 2 (Basketball) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 246 Physical Education 2 (Ping Pong) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 250 Physical Education 2 (Volleyball) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 254 Physical Education 2 (Athletics) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 258 Physical Education 2 (Toguz kumalak) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 262 Physical Education 2 (Chess) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 266 Physical Education 2 (Freestyle Wrestling) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 270 Physical Education 2 (Gymnastics) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 274 Physical Education 2 (Special group) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 278 Physical Education 2 (Football) 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 282 German Language 2 0 3+0 3 5 Elective 2
MDE 292 Physical Education 2 0 1+0 1 2 Elective 2
MDE 111 Kazakh Language 1 (А1 level/ for foreigners) 0 3+0 3 5 Elective 3
MDE 113 Kazakh Language 1 (B1 level) 0 3+0 3 5 Elective 3
MDE 115 Kazakh Language 1 (B2 level) 0 3+0 3 5 Elective 3
MDE 117 Kazakh Language 1 (C1 level) 0 3+0 3 5 Elective 3
MDE 121 Russian Language 1 (А1 level/ for foreigners) 0 3+0 3 5 Elective 3
MDE 123 Russian Language 1 (B1 level) 0 3+0 3 5 Elective 3
MDE 125 Russian Language 1 (B2 level) 0 3+0 3 5 Elective 3
MDE 127 Russian Language 1 (C1 level) 0 3+0 3 5 Elective 3
MDE 133 Russian Language 1 (C1 level) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 137 Turkish Language 3 (B2 level) ( Media club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 203 Turkish Language 3 (B2 level) (Debate club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 207 Turkish Language 3 (B2 level) ( Cooking club ) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 211 Turkish Language 3 (B2 level) ( Storytelling club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 215 Turkish Language 3 (B2 level) (Singing club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 219 Turkish Language 3 (B2 level) (Translation club ) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 223 Turkish Language 3 (B2 level)(Poetry club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 227 Turkish Language 3 (B2 level) (Movie club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 231 Turkish Language 3 (B1 level) (Turkology club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 235 Turkish Language 3 (B2 level) (Drama club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 239 Turkish Language 3 (B2 level) (Art club) 0 2+0 2 3 Elective 3
MDE 243 Physical Education 3 (Basketball) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 247 Physical Education 3 (Ping Pong) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 251 Physical Education 3 (Volleyball) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 255 Physical Education 3 (Athletics) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 263 Physical Education 3 (Chess) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 267 Physical Education 3 (Freestyle Wrestling) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 271 Physical Education 3 (Gymnastics) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 275 Physical Education 3 (Special group) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 279 Physical Education 3 (Football) 0 1+0 1 2 Elective 3
MDE 293 Physical Education 3 0 1+0 1 2 Elective 3
AR PR MDE 112 Kazakh Language 2 (А2 level/for foreigners) 0 3+0 3 5 Elective 4
MDE 114 Kazakh Language 2 (B1 level) 0 3+0 3 5 Elective 4
AR PR MDE 116 Kazakh Language 2 (B2 level) 0 3+0 3 5 Elective 4
AR PR MDE 118 Kazakh Language 2 (C1 level) 0 3+0 3 5 Elective 4
AR PR MDE 122 Russian Language 2 (А2 level/ for foreigners) 0 3+0 3 5 Elective 4
MDE 124 Russian Language 2 (B1 level) 0 3+0 3 5 Elective 4
AR PR MDE 126 Russian Language 2 (B2 level) 0 3+0 3 5 Elective 4
AR PR MDE 128 Russian Language 2 (C1 level) 0 3+0 3 5 Elective 4
PR MDE 134 Turkish Language 4 (А2 level) 0 2+0 2 3 Elective 4
MDE 138 Turkish Language 4 (B2 level) ( Media club) 0 2+0 2 3 Elective 4
PR MDE 204 Turkish Language 4 (B2 level) (Debate club) 0 2+0 2 3 Elective 4
MDE 208 Turkish Language 4 (B2 level) ( Cooking club ) 0 2+0 2 3 Elective 4
PR MDE 212 Turkish Language 4 (B2 level) (Storytelling club) 0 2+0 2 3 Elective 4
MDE 216 Turkish Language 4 (B2 level) (Singing club) 0 2+0 2 3 Elective 4
PR MDE 220 Turkish Language 4 (B2 level) (Translation club) 0 2+0 2 3 Elective 4
MDE 224 Turkish Language 4 (B2 level) (Poetry club) 0 2+0 2 3 Elective 4
PR MDE 228 Turkish Language 4 (B2 level) (Movie club) 0 2+0 2 3 Elective 4
MDE 232 Turkish Language 4 (B1 level) (Turkology club) 0 2+0 2 3 Elective 4
PR MDE 236 Turkish Language 4 (B2 level) (Drama club) 0 2+0 2 3 Elective 4
PR MDE 240 Turkish Language 4 (B2 level) (Art club) 0 2+0 2 3 Elective 4
MDE 244 Physical Education 4 (Basketball) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 248 Physical Education 4 (Ping Pong) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 252 Physical Education 4 (Volleyball) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 256 Physical Education 4 (Athletics) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 260 Physical Education 4 (Toguz kumalak) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 264 Physical Education 4 (Chess) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 268 Physical Education 4 (Freestyle Wrestling) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 272 Physical Education 4 (Gymnastics) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 276 Physical Education 4 (Special group) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 280 Physical Education 4 (Football) 0 1+0 1 2 Elective 4
MDE 294 Physical Education 4 0 1+0 1 2 Elective 4


NTE – Non Theoretical Elective
code title th pr cr ects type term
LAW 486 State examination 5 0+0 5 8 Elective 8
LAW 487 Diploma project 5 0+0 5 8 Elective 8
LAW 488 Writing and defense of thesis 5 0+0 5 8 Elective 8


RC – Requisite Courses
code title th pr cr ects type term
MDE 001 General English (A1 level) 0 6+0 6 6 Elective
MDE 002 General English (A2 level) 0 6+0 6 6 Elective
MDE 003 General English (B1 level) 0 6+0 6 6 Elective


1 semestr
code title th pr cr ects
LAW 121 Fundamentals of civil law 2 1+0 3 5
LAW 127 Introduction to law 2 1+0 3 5
MDE 153 Module of Social and Political Knowledge (Cultural Studies) 1 0+0 1 2
MDE 154 Module of Social and Political Knowledge (Psychology) 1 0+0 1 2
MDE 160 Community engagement and value based Society 1 0 1+0 1 0
LAW XXX [ NAE ] Foreign language 1 (MDE 103, MDE 104, MDE 281) 0 3+0 3 5
LAW XXX [ NAE ] Turkish language 1 (MDE 131, MDE 135, MDE 201, MDE 205, MDE 209, MDE 213, MDE 217, MDE 221, MDE 225, MDE 229, MDE 233, MDE 237) 0 2+0 2 3
XXX XXX [ NAE ] Physical Education 1 (MDE 291, MDE 241, MDE 245, MDE 249, MDE 253, MDE 257, MDE 261, MDE 265, MDE 269, MDE 273, MDE 277) 0 1+0 1 2
XXX xxx [ AE ] Elective (LAW 128/LAW 115) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 17 Theoretical course: 29
Non Theoretical course: 1 Non Theoretical course: 0
Sum: 18 Sum: 29


2 semestr
code title th pr cr ects
LAW 129 Constitutional law of Kazakhstan 2 1+0 3 5
LAW 143 Introduction to International Law and International Legal Order 2 1+0 3 5
LAW 213 Educational Practice 0 2+0 2 1
LAW 349 Property law 2 1+0 3 5
MDE 170 Community engagement and value based Society 2 0 1+0 1 0
MDE 171 History of Kazakhstan 2 1+0 3 5
LAW XXX [ NAE ] Foreign language 2 (MDE 108/110/188/282) 0 3+0 3 5
MDE XXX [ NAE ] Turkish language 2 (MDE 132, MDE 136, MDE 202, MDE 206, MDE 210, MDE 214, MDE 218, MDE 222, MDE 226, MDE 230, MDE 234, MDE 238) 0 2+0 2 3
XXX XXX [ NAE ] Physical Education 2 (MDE 292/ MDE 242, MDE 246, MDE 250, MDE 254, MDE 258, MDE 262, MDE 266, MDE 270, MDE 274, MDE 278) 0 1+0 1 2
Local Credit ECTS
Theoretical course: 15 Theoretical course: 25
Non Theoretical course: 6 Non Theoretical course: 6
Sum: 21 Sum: 31


3 semestr
code title th pr cr ects
LAW 253 Criminal Law of the Republic of Kazakhstan 2 2+0 4 6
LAW 271 Law of Obligation 1 2 1+0 3 5
LAW 278 International Public Law I 1 2+0 3 5
MDE 151 Module of Social and Political Knowledge (Political Science) 1 0+0 1 2
MDE 152 Module of Social and Political Knowledge (Sociology) 1 0+0 1 2
LAW XXX [ NAE ] Physical Education 3 (MDE 293, MDE 243, MDE 247, MDE 251, MDE 255, MDE 259, MDE 263, MDE 267, MDE 271, MDE 275, MDE 279, MDE 293) 0 1+0 1 2
LAW XXX [ NAE ] Kazakh (Russian) Language 1 (MDE 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127) 0 3+0 3 5
LAW XXX [ NAE ] Turkish language 3 (MDE 133, MDE 137, MDE 203, MDE 207, MDE 211, MDE 215, MDE 219, MDE 223, MDE 227, MDE 231, MDE 235, MDE 239) 0 2+0 2 3
Local Credit ECTS
Theoretical course: 18 Theoretical course: 30
Non Theoretical course: 0 Non Theoretical course: 0
Sum: 18 Sum: 30


4 semestr
code title th pr cr ects
LAW 272 Law of Obligation 2 2 1+0 3 5
LAW 279 International Public Law II 1 2+0 3 5
LAW 383 International Criminal Law 2 1+0 3 5
MDE 173 Information and Communication Technologies (in English) 1 2+0 3 5
LAW XXX [ NAE ] Turkish language 4 (MDE 134, MDE 138, MDE 204, MDE 208, MDE 212, MDE 216, MDE 220, MDE 224, MDE 228, MDE 232, MDE 236, MDE 240) 0 2+0 2 3
LAW XXX [ NAE ] Physical Education 4 (MDE 294, MDE 244, MDE 248, MDE 252, MDE 256, MDE 260, MDE 264, MDE 268, MDE 272, MDE 276, MDE 280, MDE 294) 0 1+0 1 2
LAW XXX [ NAE ] Kazakh (Russian) Language 1 (MDE 112, 114, 116, 118, 122, 124, 126, 128) 0 3+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 18 Theoretical course: 30
Non Theoretical course: 0 Non Theoretical course: 0
Sum: 18 Sum: 30


5 semestr
code title th pr cr ects
LAW 139 Methods of scientific research 2 1+0 3 5
LAW 311 Criminal Procedure Law 2 1+0 3 5
LAW 385 Civil procedural law of RK 1 2 1+0 3 5
LAW 386 Labour relations and labour disputes 2 1+0 3 5
MDE 172 Philosophy 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Elective (LAW 361/LAW 282) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 18 Theoretical course: 30
Non Theoretical course: 0 Non Theoretical course: 0
Sum: 18 Sum: 30


6 semestr
code title th pr cr ects
LAW 347 International private law 2 1+0 3 5
LAW 388 Civil procedural law of RK 2 2 1+0 3 5
LAW XXX [ AE ] Elective (LAW 382 / LAW 370) 1 2+0 3 5
LAW XXX [ AE ] Elective (LAW 359 / LAW 399) 1 2+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Elective (LAW 436/LAW 647) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Elective (LAW 375/LAW 134) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 18 Theoretical course: 30
Non Theoretical course: 0 Non Theoretical course: 0
Sum: 18 Sum: 30


7 semestr
code title th pr cr ects
LAW 356 Execution of judgment 2 1+0 3 5
LAW XXX [ AE ] Elective (LAW 263 / LAW 394) 1 2+0 3 5
LAW XXX [ AE ] Elective (LAW 468 / LAW 479) 1 2+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Elective (LAW 284/LAW 550) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Elective (LAW 405/LAW 469) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Elective (LAW 283/LAW 335) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Elective (LAW 381/LAW 353) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 21 Theoretical course: 35
Non Theoretical course: 0 Non Theoretical course: 0
Sum: 21 Sum: 35


8 semestr
code title th pr cr ects
LAW 470 Internship 0 8+0 8 10
LAW XXX [ AE ] Pre- diploma / Professional practice (LAW 285 / LAW 286) 0 3+0 3 7
LAW XXX [ NTE ] Final Assessment (LAW 486/487/488) 8 0+0 8 8
Local Credit ECTS
Theoretical course: 3 Theoretical course: 7
Non Theoretical course: 16 Non Theoretical course: 18
Sum: 19 Sum: 25


Total Local Credit Total ECTS
Theoretical course: 128 Theoretical course: 216
Non Theoretical course: 23 Non Theoretical course: 24
Sum: 151 Sum: 240

«Халықаралық құқық» мамандығын бітірген түлектіңхалықаралық немесе ұлттық заң компаниялары, консалтинг, халықаралық немесе ұлттық компаниялардың заң бөлімдерінде, Қазақстан немесе басқа елдердің заң орындаушы органдары, сот  сияқты бірнеше салада мансап құруға мүмкіндігі бар. 
СДУ Заң және әлеуметтік ғылымдар факультеті ELFA ҰЕуропалық Заң Факультеттері қауымдастығының) еліміздегі алғашқы мүшесі. Факультет “Synergy Partners”, “Grata”, “Unicase”, “Integrities”, аудиторлық “Global analytics” компанияларымен, Қарасай аудандық сотымен, Қалықаралық адам құқықтары орталығымен, ҚР Әділет Министрлігінің Алматы қаласы бойынша сот экспертизалық орталығымен, Алматы қаласы ішкі істер департаментімен серіктестік құрған. Бұл түлектеріміздің аталған ұйымдарға  жұмысқа тұруына  мүмкіндік береді.

Дипломмен бірге біздің білім алушылар Республикалық жеке сот орындаушылар палатасының сертификатын алуға мүмкіндік алады.

Aizhan Kopbayeva

PhD Assistant professor

PROFILE

Post
PhD Assistant Professor

Academic career
BA: Kunayev University, 2006
MA: LLM, Kunayev University, 2009
PhD: PhD in Law, International University of Kyrgyzstan, 2018

Courses
LAW 273 Land and property law

Publications
1. Mavlyanov A.S., Kopbaeva A.B. Problems of applying the rule on criminal liability for damage to land // Materials of the XXIII international scientific and practical conference “Current problems in modern science and ways to solve them.” – Moscow, February 26-27, 2016, pp. 117-119
2. Mavlyanov A.S., Kopbaeva A.B. Problems and possible ways to improve the criminal legal protection of land // Materials of the XXXII international scientific and practical conference “Current problems in modern science and ways to solve them.” – Moscow, November 26, 2016, pp. 77-79
3. Mavlyanov A.S., Kopbaeva A.B. Improving criminal legislation in terms of establishing responsibility for registering illegal transactions with land // Materials of the international scientific and practical conference “Current problems of entrepreneurship and entrepreneurial law of the Republic of Kazakhstan”. – Almaty, March 30-31, 2017, pp. 121-125
4. Mavlyanov A.S., Kopbaeva A.B. Foreign experience in criminal legal protection of land // Materials of the international scientific and practical conference “New tasks in the socio-economic and legal development of the Republic of Kazakhstan in the light of the implementation of the strategy “Kazakhstan-2050”, a course towards expanding the democratic foundations of society.” – Almaty, December 8, 2017, pp. 56-60
5. Mavlyanov A.S., Kopbaeva A.B. Improving criminal legislation in terms of establishing responsibility for registering illegal transactions with land // Materials of the international scientific and practical conference “Current problems of ecology and environmental law of the Republic of Kazakhstan”. – Almaty, October 27, 2017, pp. 20-24
6. Mavlyanov A.S., Kopbaeva A.B. Criminal legal regulation of liability for registration of illegal transactions with land // Materials of the International Congress of Young Scientists “Economics, Business and Law in the Modern Picture of the World”, dedicated to EXPO-2017. – Almaty, May 11, 2017, pp. 21-24
7. Tazhmagambet A.S., Apakhaev N.Zh., Kopbaev D.Z., Kopbaeva A.B. Comparative legal analysis of the criminal legislation of individual foreign countries on land protection // Science and Life Kazakhstan. – №6(53)2017, pp.80-85

Bashaga Salayev

Candidate of law, associate professor

PROFILE

Post
Candidate of law, associate professor

Employment
Forensic expert of the Operational and Technical Department of the Eastern Department of Internal Affairs on Transport from 1978 to 1980.
Head of the Cabinet, teacher of the cycle of criminal procedure and criminalistics from 1980 to 1990;
Senior lecturer, Associate Professor of the Department of Criminalistics and Forensic Expertise from 1993 to 1996;
Head of the Department of Criminalistics from 1996 to 2004
Deputy Head of the Law Institute of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 2004 to 2010;
Head of the educational and methodological Center of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan from 2010 to 2012. (after retirement);
Professor of the Department of Technical and Forensic Support for Crime Detection and Investigation at the Law Institute of the Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan From 2012 to 2014.
Associate Professor of the Department of Law and Social Sciences at Suleiman Demirel University from 2014 – present.

Courses
LAW 422 Criminology

Publications
For the first time among criminologists of the former USSR, at the level of dissertation research, he developed ” tactics of presentation for identification and organization of identification of the identity of victims in emergency situations associated with mass loss of life “(1993).
1. B. A. Salaev (Co-Author) Commentary to the Criminal Procedure Code of the Kazakh SSR / Ed. by E. Ya. Lopushny and A. Ya. Ginzburg. Almaty: Baspager Publ., 1995.
2. Salaev B. A. Establishing the identity of victims in emergency situations: (Textbook) Almaty: NIiRIO of the Almaty Higher Investigative School of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan 1997.
3. Scientific works of the Karaganda Higher School of the State Investigative Committee of the Republic of Kazakhstan. Salaev B. A. article on the topic: “The essence and methods of establishing a person by signs of appearance”. Karaganda: KVSH GSK RK, 1997. Issue 1.
4. B. A. Salaev (Co-Author) Forensic methods and means of identification of the individual.( Educational and practical guide) Almaty: Ayan Edet LLP, 1998.
5. Scientific works of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan. 2001. Salaev B. A. article on the topic: “Criminalistics in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan”. Almaty.
6. Salaev B. A. (Co-Author). Kriminalistika: Uchebnik [Criminalistics: Textbook] / Ed. by B. M. Nurgaliev, Karaganda: Bolashak-Baspa Publ., 2009.

Aigul Kassenova

Candidate’s degree in Jurisprudence
assistant professor

PROFILE

Post
Candidate’s degree in Jurisprudence, assistant professor

Academic career
BA: Kazakh State Law University (KazGUU), 1998
PhD: Аpplicant at the Department of Civil Procedure of KazGUU – 2001-2006, PhD thesis defense at the Dissertation Council of KazGUU, Almaty. Award of the academic degree of Candidate of Law by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan in 2006.

Employment
2012 – to date – assistant professor at the Department of Law at SDU University, coordinator of the doctoral program
from 1998 to 2012, she worked as a lawyer at the Almaty Regional Territorial Committee of State Property and Privatization of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, KazInYurCollegia LLP, Akhmetov & Partners LLP, PJSC Chamber of Auditors of the Republic of Kazakhstan, head of the legal department of SECATEL COMPANY LLP , senior lecturer at the University of Economics and Law in Almaty and at the Department of Civil Law and Civil Procedure of JSC KazGUU, Associate Professor of the Department of Civil Law and Civil Procedure at the Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Courses
LAW 385 Civil procedural law of RK 1
LAW 388 Civil procedural law of RK 2
LAW 386 Labour relations and labour disputes
LAW 469 Administrative procedures and administrative court proceedings of the Republic of Kazakhstan

Publications
-2 the articles was published in the journal of the Scopus database: 1) Conflict Resolution Quarterly. 2022;1–14, https://doi.org/10.1002/crq.21343;
– State and Telecommunications Review, v. 15, no. 1, p. 191-206, May 2023. / Revista de Direito, Estado e Telecomunicações //https://periodicos.unb.br/index.php/RDET
– Published articles: 1) Some issues of improving the mechanism of civil rights protection in Kazakhstan //Bulletin d’ EUROTALENT-FIDJIP, 2015, No. 6. pp. 63-67 (Materials of the seminar of the International Academy Concord (Paris, from July 1 to July 10, 2015).
– Problems of legal regulation of the revision of decisions of the arbitration court on the opened circumstances in the Republic of Kazakhstan // in the Collection of articles “International commercial arbitration and issues of private law” / Compiled and edited by I.P. Greshnikov. Moscow: Statute, 2015. – pp. 102-113.
– On the conciliation commission and on certain issues of the application of conciliation procedures when resolving individual labor disputes / in collaboration with Zhumaeva M.S.- Journal “Science and Life of Kazakhstan”, 2020, No. 6, pp. 54-58.
Some thoughts on trust in the institution of judicial power, a completely independent and fair judicial system / in collaboration with Tuleuov A.S. //https://online .zakon.kz/m/Document/?doc_id=32328903
– Mariya S. Zhumayeva, Aigul Zh. Kassenova, Gabiden A. Zhailin, Fatima A. Tlegenova, Zhassulan M. Akhmetov. Conciliation procedures in civil proceedings: Comparative legal aspec // Conflict Resolution Quarterly. 2022;1–14.
– MAGAUIYA, A, OMAROVA A.B., KASENOVA, A., AKHMETOV, ZH., AKMADI, M.The Practices of Advanced Countries in the Legal Regulation of Intellectual Property Objects Created by Artificial Intelligence. The Law, State and Telecommunications Review, v. 15, no. 1, p. 191-206, May 2023. Том. 15 № 1 (2023): Обзор права, государства и телекоммуникаций / Revista de Direito, Estado e Telecomunicações //https://periodicos.unb.br/index.php/RDET

Maigul Abilova

PhD, associate professor

PROFILE

Post
PhD, associate professor

Academic career
BA: KAZGUU, 2002
MA: KAZGUU, 2004
PhD: KAZGUU, 2015

Employment
Associate professor, SDU
Partner, Lex Contractus LLP

Courses
LAW 128 Legal thinking and methodology
Law 271 Law of Obligation I
LAW 405 International Arbitration
LAW 139 Methods of scientific research
LAW 272 Law of Obligation II
LAW 347 International Private Law

Publications
1. 36 scientific publications, including 1 monograph; 1. Determination of applicable law in case of violation of personal non-property rights // Objects of civil rights: Materials of an international scientific-practical conference (within the framework of annual civilistic readings). Almaty, September 25-26, 2003 – Almaty: KAZGUU, 2004. – p.310-314.
2. Public policy clause in private international law // Economy and law of Kazakhstan. – № 12 (228), 2004. – p.35-38.
3. Order public clause as a way to protect the interests of the state // Protection of civil rights: Materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 10th anniversary of the Kazakh Humanitarian and Law University (as part of the annual civilistic readings). Almaty, May 13-14, 2004 – Almaty: KAZGUU Research Institute of Private Law, 2005. – p.460-464.
4. Reciprocity and retortions as ways of establishing and limiting subjective civil rights // Subjective civil law and means of ensuring it: Materials of the international scientific-practical conference dedicated to the memory of Yu.G. Basin (within the framework of the annual civilistic readings). Almaty, June 13-14, 2005 – Almaty: KAZGUU Research Institute of Private Law, 2005. – p. 408-412.
5. Legal nature and consequences of evasion of the law // Subjective civil law and means of ensuring it: Materials of the international scientific-practical conference dedicated to the memory of Yu.G. Basin (within the framework of the annual civilistic readings). Almaty, June 13-14, 2005 – Almaty: KAZGUU Research Institute of Private Law, 2005. – p.413-416.
6. Qualification issues in international private law // The role of the Constitution in the formation and development of independent statehood in Kazakhstan: Materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 10th anniversary of the Constitution of the Republic of Kazakhstan. – Karagandy: KarGU Publishing, 2005. – p.356-359.
7. The concept and significance of peremptory norms in private international law // Problems of improvement and development of parliamentarism in the context of modernization of Kazakhstani society: collection of articles in materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 10th anniversary of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. – Almaty, 2006. – p.426-430.
8. Correlation of the concepts of “norms prohibiting circumvention of the law”, “peremptory norms”, “public order clause” // Responsibility in civil law: Materials of an international scientific and practical conference (within the framework of annual civilistic readings). Almaty, May 22-23, 2006 – Almaty: KAZGUU Research Institute of Private Law, 2006. – p.389-392.
9. Questions arising in the course of application of conflict of law rules // “Adilet” Scientific works.– №1 (19-а), 2006. – p.169-174.
10. Application of the norms of foreign law on the territory of the Republic of Kazakhstan // Kazakhstan Journal of International Law. – №4(36), 2009. – p.61-63.
11. Characteristics and types of norms of private international law // Bulletin of the University named after D.A. Kunaev. – №4(33), 2009. – p.183-187.
12. The concept and stages of application of the norms of private international law // Scientific notes of the Academy of Economics and Law. – №1(18), 2010. – p.138-143.
13. Determination of the law applicable to the status of legal entities // Civil law and corporate relations: Materials of international scientific-practical conf. within the framework of the annual civilistic readings dedicated to the 90th anniversary of Yuri Grigorievich Basin (Almaty, May 13-14, 2013) – Almaty, 2013. – p.689-694.
14. Restrictions in the application of the norms of private international law and foreign law under the legislation of the Republic of Kazakhstan (theoretical aspects) // “Theoretical and practical problems of the application of international law in the legal system of the Republic of Kazakhstan” (Astana, December 7, 2013): Materials of the international scientific and practical conference. – Astana: «Dame» LLP, 2014. – p.105-109.
15. Problems of application of foreign law in the international private law of the Republic of Kazakhstan: theoretical bases and conflict regulation // Science and life of Kazakhstan. – №6(27), 2014. – p.158-164
16. On the question of the place of private international law in the system of law // Interdependence of international and national law: Collection of publications of the foundation for the development of legal sciences. – St. Petersburg: Foundation for the Development of Legal Science, 2014. – p.44-46.
17. Application of foreign law according to conflicts regulation of the Republic of Kazakhstan// «The Third International Scientific Conference on Private and Public Law». Proceedings of the Conference (September 3, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. – P.33-40.
18. To the question of the establishment of foreign law content in conflict regulation of the Republic of Kazakhstan// The Strategies of Modern Science Development: Proceedings of the VII International scientific-practical conference. North Charleston, USA, 14-15 October 2014. North Charleston: CreateSpace, 2014. – P.73-77.
19. On the essence and meaning of the law evasion institute in the Private International Law// 12th International scientific conference «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches»: Papers of the 12th International Scientific Conference. October 15, 2014, Stuttgart, Germany. – P.155-158.
20. Some conflicting issues in the application of private international law// Improvement of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of intellectual property: materials of the international scientific and practical conference dated January 30, 2015, dedicated to the anniversary of Doctor of Law, Professor, Director of the Research Institute “Civil Law Research”, Head of the Department of Civil and Civil Procedure Law Kazakh Humanitarian and Law University T.E. Kaudyrov – Astana, JSC “Kazakh Humanitarian and Law University”, 2015. – p.186-190.
21. To the question of the meaning of the norm prohibiting evasion of the law in private international law // Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan. – 2015. №2 (38). – p.182-187.
22. The problem of qualification in determining the applicable law: theoretical approaches and legislative consolidation in the Republic of Kazakhstan// http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/46540/25082// Asian Social Science (Canada). – 2015. – V.11. – Iss 8. – P. 80-87. Scopus, SJR _2013 : 0.139
23. Establishing the content of foreign law: theoretical issues and the legislator’s approach // Science and Life of Kazakhstan. – №6(33), 2015. – p.88-92.
24. Public order clause in the law enforcement practice of the Republic of Kazakhstan // Science and Life of Kazakhstan. – № 6 (42), 2016. – p.145-148.
25. English law in the system of protection of the law of the International Financial Center “Astana” // Law and State. – №3 (72), 2016. – p.29-36. (co-author M. Daulenov)
26. Concept of the Guidelines for the Application of Principles and Laws of England and Wales by the Astana International Financial Center Court. Fundamental applied research// http://academy.kazguu.kz/wp-content/uploads/2015/12/Kontseptsiya-Rukovodstva.pdf (team of authors)
27. Issues of establishing the content of foreign law (in the light of the approaches of common and continental law) // Improvement of the civil legislation of the Republic of Kazakhstan on the basis of the implementation of the provisions of English law: Mater. Int. scientific-practical conf. November 25, 2016. – Astana: «Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan», 2017. – p.49-55.
28. The effectiveness of custom as a source of private international law// Science and Life of Kazakhstan, №1(43)2017, p.194-197 (co-author K.Nurmagambet)
29. Application of foreign law in accordance with conflict regulation of the Republic of Kazakhstan (restrictive measures) // Nevolin readings. Actual problems of the development of municipalities: legal and socio-economic aspects: a collection of materials of the International Scientific and Practical Conference, November 17, 2017 / Volgo-Vyatka Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MGUA)». – Kirov, 2017. – p.16-22.
30. Determination of applicable law: questions of theory and practice. Monograph – Almaty, Zhety Zhargy, 2018. – 200p.
31. English law in the context of social and legal changes in the Republic of Kazakhstan: a general overview of certain aspects // Science and Life of Kazakhstan, №4 (60) 2018, p.256-258 (co-author S.Moroz)
32. Issues of the implementation of institutions of English contract law into the legal system of the Republic of Kazakhstan // English law and the legal system of the Republic of Kazakhstan: materials of the international round table (October 23, 2018)/ ed.S.Moroz, Almaty, 2018. p.115-127.
33. Conceptual approach to the issue of expanding judicial discretion in Kazakhstan in the aspect of correlation with judicial precedent // Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan, №4 (53) 2018. ‒ p.65-77 (co-author V.Konussova)
34. Theoretical issues of renvoi// Science and Life of Kazakhstan, № 1 (75) 2019, p.48-53 (co-author S.Moroz)
35. The legal nature of private international law // Science and Life of Kazakhstan, № 1 (75) 2019, p.90-93.
36. Zhanara T. Kumisbekova, Svetlana P. Moroz, Maigul N. Abilova, Alia N. Seitova, Vitaliy V. Ten, Agreement on share participation in housing construction: historical aspect and legal nature// Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Issue 1, 2019. Online ISSN: 1544-0044// https://www.abacademies.org/articles/agreement-on-share-participation-in-housing-construction-historical-aspect-and-legal-nature-7956.html.

Aigul Malikova

Candidate of law, associate professor

PROFILE

Post
Сandidate of law, associate professor

Degree Qualifications
BA: 1995-1999 Al-Farabi Kazakh National State University, Almaty
MA: 1999-2001- Magistracy, Al-Farabi Kazakh National State University, Almaty
PhD: 2006-2009- Doctoral student- KAZGUU

Employment
Candidate of Juridical Sciences, association professor, judge. present -partially teaching at the Faculty of Law and Social Sciences SDU University, Almaty
2014-2020 – partially taught at Academy Public Administration Under the President,Criminal Procedure Law, Astana
2006-2014 Academy of Public Administration Under the President, Head of the Department of Criminal Procedure Law, Astana
2000-2006 – Lecturer at the Department of Criminal Law of Law Faculty of Al-Farabi Kazakh National State University, Almaty
2020-present – chairman of Medeo areacourt
2018-2020 – adviser of chairman of Medeo area court
2014-2020 – judge of Specialized International Criminal Court
2006-2014 – Academy of Public Administration Under the President, Head of the Department of Criminal Procedure Law, Astana
2000-2006 – Lecturer at the Department of Criminal Law of Law Faculty of Al-Farabi Kazakh National State University, Almaty

Courses
LAW 287 Compilation of Criminal Procedure documents

Project Works
Monographie «Qualification of Crimes: theory and practice» (2012) and other (2006-2014- 2 Monographie and 5 Publications)

Publications
Monographie «Qualification of Crimes: theory and practice» (2012) and other (2006-2014- 2 Monographie and 5 Publications)

Gaini Serim

PhD, associate professor

PROFILE

Post
PhD, associate professor

Academic career
BA: Al-Farabi Kazakh National University (bachelor’s degree) 2005-2009 
MA: Al-Farabi Kazakh National University (master’s degree) 2009-2011
PhD: Al-Farabi Kazakh National University (doctoral studies) 2012-2015

Employment
Specialist of the legal department of Al-Farabi Kazakh National University 2010-2011
Assistant teacher of the department «International law» Al-Farabi Kazakh National University 2013-2014
Senior Lecturer of the «Law» department Narxoz University 2015-2016
Associate professor of the department of «Law» Narxoz University 2018-2020
Associate professor of the scientific and educational society «Law» Narxoz University 2020-2021
Associate professor of of faculty of Law and social science SDU 2021-2022

Publications
PhD research «Conceptual (theoretical) problems of the category of guilt in civil law» (total more than 15 Publications)

Azamat Tuleuov

Сandidate of law, senior lecturer

PROFILE

Post
Candidate of law, senior lecturer

Academic career
BA: Al-Farabi Kazakh State University, Almaty, 1990-1995
PhD: Institute of State&Law of National Academy of sciencies of the Respublic of Kazakhstan, 1998

Employment
2020 – present: Chairman of the Board of Trustees of PE «Rule of Law Institute», Kazakhstan
2013 – present: Chairman of the Board of Directors of JSC «Mangistaugeology», Kazakhstan
2004: Vice President of JSC «Transtelecom», Kazakhstan
1999-2007: Presidentof «KazInJurCollegium» LLP
1996-2003: Lawyer, thenthe Head of the Legal Department of JSC «Kazakhstan International Bank», Kazakhstan
1995-1996: Assistant for Project Coordinator for the development of Environmental Legislation, “Pepper, Hamilton & Scheetz” Law firm
Member&Head of various group of experts of Working Groups, Kazakhstan

Courses
LAW 273 Land and property law
LAW349 Property Law

Project Works
September 2021: «Features of hybrid education». Center for professional Development and Innovation. SDU University, Almaty
May 2009: Certificate of Training «International standards of law in the media sphere ofKazakhstan»

Publications
Monographie «The right of trust management on property» (1998) and other (total more than 50 Publications)

Darkhan Orynbassarov

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Degree Qualifications
BA: Abay state University Almaty Kazakhstan International law, 1999-2004
MA: SDU University Kazakhstan, 2009-2011

Courses
LAW 143 introduction to International law and international legal order

Project Works
Inclusive education

Publications
Universities of Kazakhstan: Inclusion and transition of disabled people to the labor market

Yergali Issakulov

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
BA: Faculty of Law of KazGNU, 1996
MA: Turan Astana University, 2015

Employment
Specialist of the legal department of Al-Farabi Kazakh National University 2010-2011
Assistant teacher of the department «International law» Al-Farabi Kazakh National University 2013-2014
Senior Lecturer of the «Law» department Narxoz University 2015-2016
Associate professor of the department of «Law» Narxoz University 2018-2020
Associate professor of the scientific and educational society «Law» Narxoz University 2020-2021
Associate professor of of faculty of Law and social science SDU 2021-2022

Publications
PhD research «Conceptual (theoretical) problems of the category of guilt in civil law» (total more than 15 Publications)

Adilkhan Abzalbek

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
BA: Auezov University, 2013-2016
MA: LLM, Warwick University 2020-2021, UK

Employment
2016-2021: Judicial Assistant in Almaty city court

Courses
Law 370 – International Commercial Law
Law 361 – Corporate and Business Law

Project Works
Legal Tech, Blockchain Related Research

Publications
Dissertational work: Online Dispute Resolution

Balzhan Tursynova

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Degree Qualifications
BA: SDU University, 2011-2015
MA: SDU University, 2017-2019

Employment
2021 – 2022: “Senimdi Kurylys” LLP (was established by Bechtel and ENKA) – contract assistant
2019 – 2020: “Ustaz Professional Learning Centre” LLP – Lawyer
2017-2019 BILIM-INNOVATION” International educational fund- Lawyer 2016 – 2017: “Asitane Unity” LLP – Lawyer
2015 – 2016: Semey City Сourt – secretary/assistant
2013: Student exchange programs, Gediz University Law, Republic of Turkey, Izmir

Courses
LAW 140 Innovation trends
LAW 477 Professional ethics of lawyer

Project Works
XII International Scientific and Practical Conference”GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA” 2021

Publications
International scientific journal “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA” 2021, article: Major transactions and related party transactions: specific aspects of legislative regulation

Abay Nazhimov

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
BA: SDU University
MA: SDU University

Employment
Lecturer at the SDU University

Aruzhan Seitmagambet

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
BA: SDU University
MA: SDU University

Employment
I have 3 years of teaching experience at the university level, coupled with 1 year of practical work in legal firms, such as: Rödl & Partner and Synergy Partners.

Courses
Law 370 – International Commercial Law
Law 361 – Corporate and Business Law

Project Works
Legal Tech, Blockchain Related Research

Publications
Dissertational work: Online Dispute Resolution

Galymbek Kereibayev

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Degree Qualifications
BA: Al Farabi University (Kazakhstan, Almaty), Faculty of International Relations 1991-1996
MA: Albert – Ludwigs University (Freiburg, Germany), Faculty of Law 1994- 2000

Employment
Managing Partner «Russell Bedford А + Partners», Parker Consulting & Appraisal LLP etc.
Senior Associate / Integrites Kazakhstan LLP
Senior Associate / Lawyer / Tax Consultant / Rodl & Partner LLP
Lawyer / Tax Consultant / Rodl & Partner LLP
Deputy Head of the Tax Accounting and Reporting of the Department of Accounting and Taxes / BTA Bank JSC
Head of Methodology and monitoring of the tax legislation of the tax Accounting of JSC BTA bank
Deputy director of the legal department Agency of the Republic of Kazakhstan on regulation of Natural Monopolies and competition protection

Publications
– A number of articles on taxation under the norms of the Conventions on the avoidance of double taxation and the Kazakhstan Tax Code
– Gewinn-und Kostenverteilung zwischen deutschen Hauptunternehmen und ihren Betriebstaetten in Kasachstan, Munich, WIRO 01/2020
– Auslaendische Investitionen in Kasachstan, Munich, WIRO 10/1998
– A new law required (with respect to the draft Law of the Republic of Kazakhstan “On competition and restriction of monopolistic activity”), the competition number 1, 2004
– Legal basis of regulation of natural monopolies, controller number 1, 2005

Marat Yestemirov

PhD, associate professor

PROFILE

Post
PhD, associate professor

Academic career
BA: Bachelor in Law, Kazguu University, 2002
MA: LLM, Kazguu University, 2004
PhD: Maqsut Narikbayev University (MNU), 2018

Employment
2004 – 2007: Kazguu University
2007 – 2008: “Adilet” Law school
2008 – 2009: Institute of legal analyze and reseach
2010 – 2022: Maqsut Narikbayev Unuiversity
2022: SDU UNiversity

Project Works
“Publications in local and international academic journals, conference proceedings
1. «Банкроттық құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 64 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008340
2. «Корпоративтік құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 52 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008312
3. Корпоративтік құқық негіздері: Оқу құралы. – Алматы, 2021. – 416 б.
4. Сыйға тарту шартының күшін жою негіздерінің отандық сот практикасындағы қолданысы // Кұқық және мемлекет, № 3 (92), 2021 https://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/525
5. Банкроттық рәсімді құқықтық реттеудің жекелеген қырлары // Кұқық және мемлекет, № 4 (92), 2022
6. 6. Сот практикасындағы бірізділік талабының сақталынбауы – қоғамның сот билігіне деген сеніміне жасалған елеулі соққы // ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РК No 4 (67)-2021 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/242/257
7. 7. Кредиторлар талаптарының тізіліміне құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын енгізудің құқықтық реттелуі // Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018 https://km.kazguu.kz/uploads/files/9.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%A1.%20102-110..pdf
8. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республика-сының Заңының 11-бабына түсініктеме // Вестник Института законодательства и правовой информации РКNo3 (57) – 2019 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/259/275 “

Publications
Textbooks, study guides, flagship publications:
1. «Банкроттық құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 64 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008340
2. «Корпоративтік құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 52 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008312
3. Корпоративтік құқық негіздері: Оқу құралы. – Алматы, 2021. – 416 б.
4. Сыйға тарту шартының күшін жою негіздерінің отандық сот практикасындағы қолданысы // Кұқық және мемлекет, № 3 (92), 2021 https://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/525
5. Банкроттық рәсімді құқықтық реттеудің жекелеген қырлары // Кұқық және мемлекет, № 4 (92), 2022
6. Сот практикасындағы бірізділік талабының сақталынбауы – қоғамның сот билігіне деген сеніміне жасалған елеулі соққы // ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РК No 4 (67)-2021б https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/242/257
7. Кредиторлар талаптарының тізіліміне құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын енгізудің құқықтық реттелуі // Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018 https://km.kazguu.kz/uploads/files/9.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%A1.%20102-110..pdf
8. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республика-сының Заңының 11-бабына түсініктеме // Вестник Института законодательства и правовой информации РКNo3 (57) – 2019 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/259/275

Abylay Akay

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
BA: Master of judicial studies – KazGUU University, 2017
MA: Master of Law – Duke University, 2023

Employment
10 years – 3 years as a private lawyer, 7 years as a public prosecutor, 5 months as a senior lecturer
June 2016 — September 2019 – Committee on Legal Statistics and Special Accounts of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan – Senior Prosecutor (check inspections on control and supervision in respect of private entrepreneurs, verification of their legality and validity, maintenance of records of persons discharged from public service on negative motives and perpetrators of disciplinary offences of damaging public service)
September 2019 — July 2022 – Law Enforcement Academy under the General Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan – Prosecutor (development of international cooperation of the Academy, conclusion of agreements with leading scientific and educational institutions, international organizations and diplomatic missions and analyzing of best practices in conducting research and advanced training in the field of law enforcement and law) Venia docendi.
2023-till now SDU University, senior lecturer in international law

Courses
LAW 383 International Criminal Law
LAW 484 International Investment Law

Project Works
Conflict resolution training in OSCE Academy in Bishkek, Kyrgyzstan, 2023
Seminar for certified trainers of Council of Europe. Master of law of Duke University in 2022-2023
Research internship in Istanbul University in 2019

Maksat Aitbek

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Degree Qualifications
BA: SDU University
MA: SDU University

Courses
LAW 129 Constitutional law

Publications
1.Administrative Justice: сomparative legal study
2. Administrative justice: introduction and historical review

Aidana Osserbay

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
BA: SDU University
MA: SDU University

Publications
SDU University PROCEEDINGS of the VII Interuniversity Science Week “Development and prospects through the eyes of youth” 2019
Kazakhstan Journal of International Law “The importance of foreign investments in the formation of the rule of law” No. 1(70)2019

Amanzhol Akayev

Сandidate of law, associate professor

PROFILE

Post
Candidate of law, associate professor

Academic career
BA: All-Union University of Law, Faculty of Soviet Construction of the named Institute, 1984, Moscow
MA: Нigher political education in the system of party studies, 1976. Vladivostok / Higher Officer Courses, Moscow, 1980
PhD: University named after D. A. Kunaev, 2012

Employment
1982-1984: Ministry of Communications of the Kazakh SSR, mechanical Engineer
1984-1987: Executive Secretary of the Administrative Commission of the Soviet Executive Committee
1987-1991: Senior lecturer Secretary of the CPC Party Committee at the Kazakh State Women’s Pedagogical Institute
1992-1996: Head of Department, Alembank Kazakhstan
1997-2001: Private legal practice
2002-2012: D.A.Kunaev University, Senior Lecturer, Associate Professor
since 2012, Professor of the Department of Constitutional and International Law, D.A.Kunaev University
He is also a Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Jurisprudence at the University of SDU

Courses
LAW 129 Constitutional law of the Republic of Kazakhstan

Zhasulan Akhmetov

PhD, assistant professor

PROFILE

Post
PhD, assistant professor

Degree Qualifications
BA: Kazakh State Law University named after M.S. Narikbayev, 2003-2008
PhD: Academic Difference for Doctoral studies / Law of the European Union Galatasaray University, 2008-2009, Doctoral Degree in Private Law Istanbul University, 2009-2014,  The decision to award a Doctor PhD in the specialty 6D030100 Jurisprudence of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 2017, Confirmation of a foreign academic degree and title (Anerkennung) JGU – Mainz, Rheinland-Pfalz/ Stabsstelle Zulassung – International 2018

Employment
2016 – 2017: Managing Partner Akhmetov and LLP Partners
2017 – 2019: The trainer is the first accredited professional organization of accountants
2014 – 2017: Head of the Legal Department Global Analytics LLP
2011 – present: Senior Lecturer at the University of SDU
2017 – present: Lawyer/ Almaty City Bar Association

Courses
LAW 385 Civil procedural law of RK 1
LAW 388 Civil procedural law of RK 2
LAW 386 Labour relations and labour disputes
LAW 469 Administrative procedures and administrative court proceedings of the Republic of Kazakhstan
LAW 469 Administrative procedures and administrative proceedings of the Republic of Kazakhstan

Publications
2 the articles was published in the journal of the Scopus database: 1) Conflict Resolution Quarterly. 2022;1–14. //https://doi.org/10.1002/crq.21343

Kumissay Yeraly

Assistant lecturer

PROFILE

Post
Assistant lecturer

Academic career
BA: SDU University
MA: SDU University

Beta Career

Beta Career – төртінші курс студенттеріне оқу бағдарламасының соңғы семестрінің барлық элективті курстарын қамтитын арнайы курс. Beta Career міндетті емес және келесі бөлімдерде сипатталған өз талаптары бар. Beta Career бойынша қабылданған студенттер
саны шектеулі.

Мақсаттар

Beta Career мақсаттары:
– Кәсіби дағдыларды меңгеру
– Теориялық білімді практикада қолдану
– Қажетті негізгі білімді алу
– Байланыс желісін құру

Ұзақтығы

Beta Career ұзақтығы – 15 апта. Ол әр жылдың қыркүйегінде басталып, сол жылдың желтоқсанында аяқталады.

Бағалау саясаты

Қорытынды емтихан парағында көрсетілген баға компанияның 60 пайызын және университеттің 40 пайызын (апта сайынғы есеп бергені үшін 15 балл, қорытынды презентация үшін 25 балл) құрайды.
Бағалау критерийлері силлабуста көрсетілген 7 семестрдің пәндеріне сәйкес келетін дағдыларды игеру және қолдану сапасына сәйкес келуі керек.

Маңызды

Компания Алматы қаласында орналасуы тиіс.
Компания төменде көрсетілген тізімге енуі керек:
– The legal 500; және / немесе
– Asia Pacific Law; және / немесе
– Chambers and Partners.

Меморандум Мерзімдер Екі жақты мәміле
ЖШС NLC Partners мерзімсіз Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Алматы қаласының Полиция департаменті мерзімсіз
ЖШС Sсhmitt & Orlov мерзімсіз АҚ “Жолаушылар тасымалы”
Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы мерзімсіз
ЖШС MG Partners Almaty мерзімсіз ЖШС Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы
“Қазақстан Республикасының қызыл ай қоғамы” қоғамдық бірлестігі мерзімсіз Жеке мекеме “Samruk Business Academy”
Алматы облысы Қарасай аудандық полиция басқармасы мерзімсіз Алматы қалалық адвокаттар алқасы
Алматы облысы Қарасай ауданының соты мерзімсіз Маңғыстау облысының полиция департаменті
ЖШС Артюшенко және серіктестер мерзімсіз
ЖШС GRATA Заң фирмасы мерзімсіз
ЖШС Integrites Kazakhstan мерзімсіз
ЖШС Akhmetov & Partners мерзімсіз
Алматы қалалық соты мерзімсіз
ЖШС Unicase Law Firm мерзімсіз
ЖШС Synegy Partners заң фирмасы мерзімсіз
Жамбыл облыстық соты мерзімсіз
Жалыой аудандық полиция бөлімі мерзімсіз
ЖШС Форс-Мажор мерзімсіз
Меморандум Мерзімдер Екі жақты мәміле
ЖШС NLC Partners мерзімсіз Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Алматы қаласының Полиция департаменті мерзімсіз
ЖШС Sсhmitt & Orlov мерзімсіз АҚ “Жолаушылар тасымалы”
Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы мерзімсіз
ЖШС MG Partners Almaty мерзімсіз ЖШС Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы
“Қазақстан Республикасының қызыл ай қоғамы” қоғамдық бірлестігі мерзімсіз Жеке мекеме “Samruk Business Academy”
Алматы облысы Қарасай аудандық полиция басқармасы мерзімсіз Алматы қалалық адвокаттар алқасы
Алматы облысы Қарасай ауданының соты мерзімсіз Маңғыстау облысының полиция департаменті
ЖШС Артюшенко және серіктестер мерзімсіз
ЖШС GRATA Заң фирмасы мерзімсіз
ЖШС Integrites Kazakhstan мерзімсіз
ЖШС Akhmetov & Partners мерзімсіз
Алматы қалалық соты мерзімсіз
ЖШС Unicase Law Firm мерзімсіз
ЖШС Synegy Partners заң фирмасы мерзімсіз
Жамбыл облыстық соты мерзімсіз
Жалыой аудандық полиция бөлімі мерзімсіз
ЖШС Форс-Мажор мерзімсіз
2023-2024 оқу жылындағы “Халықаралық құқық” БББ консультативтік кеңесінің мүшелері

Саудбаев М.Х. «Құқық және Әлеуметтік ғылымдар» факультетінің деканы
Копбаева А.Б. «Құқықтану» Кафедрасының меңгерушісі
Абзалбек Ә.А. «Халықаралық құқық» БББ жетекшісі
Саулен А.Н. WPK Almaty ЖШС, Директор
Талжанов Қ.А. Integrites Kazakhstan, Басқарушы серіктес
Аблаева А. «Халықаралық құқық» 4-ші курс студенті
Тегизбекова Ж.Ч. Ала-Тоо Қырғыстан халықаралық университеті, PhD, Қауымдастырылған профессор
Абилова М.Н. Narxoz University, PhD, Қауымдастырылған профессор
Акай А. Аға оқытушы
Есембева Ж. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы
Слямов А. AIFC, Заңгер

ӘДІЛХАН АБЗАЛБЕК

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: