• ЖАҢАЛЫҚТАР 10.04.2023-16.04.2023 00:00

SDU Radio

ДАТА ЖУРНАЛИСТИКА

МАГИСТРАТУРА 

БАЙЛАНЫСУ

Деңгей

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Ұзақтығы

2 жыл

ECTS

120

Туыстас мамандықтар

Журналистика
Қоғаммен байланыс
Баспа ісі

Вебинар

Үлкен деректермен жұмыс істей алатын, оларға сыни анализ жасап, медиа контент
өндіруге қабілетті дата журналистиканы жетік меңгерген магистр даярлау. Бағдарлама
дата журналистикаға, оның даму динамикасы мен бағытына, соны технологиялық
шешімдердің қолданысы мен дата визуализацияның озық тәсілдерін меңгеруге
бағытталған. Практикалық пәндер мәліметтерді сұрыптау, оқиғаны баяндау, тартымды
дата контент жасау сияқты кәсіби дағдыларды дамытуға бағытталған.

 1. Журналистикаға кіріспе – (5 ECTS);
 2. Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі мен стилі – (5 ECTS); 
  Барлығы: 10 ECTS 

Егер бакалавр дәрежесі туыстас мамандық болса, пререквизиттерді тапсырудың қажеті жоқ.

 • Қазақ журналистика тарихы
 • Заманауи журналистиканың жанрлық формалары мен қызметтері
 • Өңделген деректерді талдауды пайдалана отырып, толыққанды журналистік дата
  контент материалын жасау;
  • API веб-сайт интерфейстерімен, JSON, SQL дерекқорларымен, өңделмеген мәтіндік
  демптермен өзара әрекеттесу, веб-скреперлер жасау және пайдалану қиын PDF файлдарын
  пайдалы ақпаратқа түрлендіру арқылы ақпаратты сақтау, қол жеткізу және өңдеу әдістерін
  қолдану;
  • Толық емес немесе шектеулі ақпаратқа негізделген пайымдауды сауатты тұжырымдау,
  Python кодтаудың негізгі алгоритмдерін білу және үлкен көлемді ақпаратты терең өңдеуге
  арналған басқа қызметтердің жұмыс істеу принциптерін білуді ескере отырып,
  журналистиканың әртүрлі жанрлары мен формаларында интерактивті деректер мазмұнын
  әзірлеу;
  • Фильтрлеу және салыстырмалы талдау арқылы үлкен деректерге негізделген дұрыс
  гипотеза жасау;
  • Ашық деректер көздерімен жұмыс істеуде жаңа технологиялар мен қызметтерді
  пайдалану арқылы журналистік визуалды деректер жобаларын жоспарлау және құру;
  • Дата журналистикасы саласындағы құқықтық мәселелерді талдау арқылы ашық және
  құпия деректер көздерімен жұмыс істеудегі журналистердің құқықтары мен
  бостандықтарын жіктеу;
  • Деректерді тиімді іздеу, содан кейін толыққанды медиа контентке айналдыру кезеңіне
  дейін сүзу және өңдеу арқылы медиа саласына әсер ету үшін дата журналистикасының
  негізгі аспектілерін қолдану;
  • Ғылымның даму заңдылықтарын қорыту, психологияны қоғамды басқаруда қолдану,
  ағылшын тілінде медиа мәтіндер жасау және практикалық педагогикалық дағдыларды
  меңгеру.

Бағдарламаны аяқтағаннан кейін түлектер деректер маңызды рөл атқаратын және
деректерге негізделген ақпаратты талдау, визуализациялау және коммуникациялау қажет
болатын әртүрлі секторларда жұмыс таба алады. Атап айтқанда, интернет-басылымдар
мен жаңалықтар сайттарында, теледидар мен радиода, зерттеу орталықтарында, маркетинг
және жарнама агенттіктерінде, коммерциялық емес ұйымдар мен белсенді топтарда,
консалтингтік фирмаларда, жоғары оқу орындарында дата журналистері сұранысқа ие.
Сонымен қатар, дата журналистері әртүрлі ұйымдар мен клиенттерге өз қызметтерін
ұсына отырып, фрилансер ретінде жұмыс істей алады.

Біздің көп магистрантымыз күндізгі уақытта жұмыс істейді, сондықтан біз сабақты сізге ыңғайлы кешкі уақытқа немесе онлайн форматта ұйымдастыра аламыз.

Датамен кәсіби деңгейде жұмыс істей алатын мамандар қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие. Себебі отбасылық институттан бастап, экономика, медицина, саясат және білім беру саласындағы цифрлы деректер өңделмей жатыр. Сондықтан осы деректер арқылы құбылыстардың динамикасын, бағыт-бағдарын терең түсініп, талдап, мәселеге шешім ұсынатын маман аса қажет. Біздің бағдарлама осы қажеттіліктерді сапалы әрі кәсіби тұрғыда жүзеге асыруға көмектеседі. Сіз осы дағдыларды үйрене отырып, кәсіби біліктілігіңізді ұштайсыз әрі жаңа мүмкіндіктерге жол ашасыз.

 • Өзін тұрақты түрде жетілдіріп отыратын, жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін тиімді пайдалана алатын, датамен кәсіби деңгейде жұмыс істей алатын заманауи маман дайындау; 
 • Үлкен көлемді деректерді жинау, өңдеу, сүзгіден өткізіп, логикалық негізі бар гипотеза құрастыру дағдыларын сіңіру;
 • Өңделген датадан мағына мен оқиға желісін шығара алатын әрі оны визуалды элементтермен аудиторияға әдемі жеткізе алатын дата журналист шығару; 
 • Кодтаудың негізгі ерекшеліктерін білетін, датаны өңдеуге қажетті соны технологиялар мен бағдарламаларды жақсы меңгерген магистрлар дайындау;
 • JSON, CSV сынды ақпараттың түрлі форматтарымен жұмыс істей алатын, толық өңделмеген форматтағы ақпараттарды өңдеу, түзу жолдарын үйрету;
 • Кәсіби тұрғыда өзара сабақтасқан, бір-бірін жетілдіруге ықпал ететін түлектер қауымын қалыптастыру.

БАХТИЯР НУРУМОВ

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Open chat
Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: