Деңгей

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Ұзақтығы

2 жыл

ECTS

120

Туыстас мамандықтар

Журналистика
Қоғаммен байланыс
Баспа ісі

БАХТИЯР НУРУМОВ

Координатор

Үлкен деректермен жұмыс істей алатын, оларға сыни анализ жасап, медиа контент
өндіруге қабілетті дата журналистиканы жетік меңгерген магистр даярлау. Бағдарлама дата журналистикаға, оның даму динамикасы мен бағытына, соны технологиялық шешімдердің қолданысы мен дата визуализацияның озық тәсілдерін меңгеруге бағытталған. Практикалық пәндер мәліметтерді сұрыптау, оқиғаны баяндау, тартымды дата контент жасау сияқты кәсіби дағдыларды дамытуға бағытталған.

 1. Журналистикаға кіріспе – (5 ECTS);
 2. Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі мен стилі – (5 ECTS); 
  Барлығы: 10 ECTS 

Егер бакалавр дәрежесі туыстас мамандық болса, пререквизиттерді тапсырудың қажеті жоқ.

 • Қазақ журналистика тарихы
 • Заманауи журналистиканың жанрлық формалары мен қызметтері

– Өңделген деректерді талдауды пайдалана отырып, толыққанды журналистік дата контент материалын жасау;
– API веб-сайт интерфейстерімен, JSON, SQL дерекқорларымен, өңделмеген мәтіндік демптермен өзара әрекеттесу, веб-скреперлер жасау және пайдалану қиын PDF файлдарын пайдалы ақпаратқа түрлендіру арқылы ақпаратты сақтау, қол жеткізу және өңдеу әдістерін қолдану;
– Толық емес немесе шектеулі ақпаратқа негізделген пайымдауды сауатты тұжырымдау, Python кодтаудың негізгі алгоритмдерін білу және үлкен көлемді ақпаратты терең өңдеуге арналған басқа қызметтердің жұмыс істеу принциптерін білуді ескере отырып, журналистиканың әртүрлі жанрлары мен формаларында интерактивті деректер мазмұнын әзірлеу;
– Фильтрлеу және салыстырмалы талдау арқылы үлкен деректерге негізделген дұрыс гипотеза жасау;
– Ашық деректер көздерімен жұмыс істеуде жаңа технологиялар мен қызметтерді
пайдалану арқылы журналистік визуалды деректер жобаларын жоспарлау және құру;
– Дата журналистикасы саласындағы құқықтық мәселелерді талдау арқылы ашық және құпия деректер көздерімен жұмыс істеудегі журналистердің құқықтары мен
бостандықтарын жіктеу;
– Деректерді тиімді іздеу, содан кейін толыққанды медиа контентке айналдыру кезеңіне дейін сүзу және өңдеу арқылы медиа саласына әсер ету үшін дата журналистикасының негізгі аспектілерін қолдану;
– Ғылымның даму заңдылықтарын қорыту, психологияны қоғамды басқаруда қолдану, ағылшын тілінде медиа мәтіндер жасау және практикалық педагогикалық дағдыларды меңгеру.

AE – Кәсіптік электив
код атауы th pr cr ects type term
JUR 503 Медиа мен коммуникациядағы зерттеу әдістері (сапалық және сандық талдау) 2 1+0 3 5 электив 1
JUR 540 Әлеуметтік ғылымдардағы зерттеу әдістері мен статистика 2 1+0 3 5 электив 1
JUR 501 Нарратив жазу 1 2+0 3 5 электив 2
JUR 513 Журналистерге арналған машиналық оқыту, нейрондық желілер және AI 2 1+0 3 4 электив 2
JUR 514 Дата визуализация 1 2+0 3 5 электив 2
JUR 517 Анимация және моушн дизайн 2 1+0 3 5 электив 2
JUR 527 Журналистикаға арналған жаңа технологиялар 2 1+0 3 5 электив 2
JUR 529 Тереңдетілген репортаж 2 1+0 3 5 электив 2
JUR 506 Гендер және медиа 2 1+0 3 5 электив 3
JUR 508 Медиа және құқық 1 2+0 3 5 электив 3
JUR 511 Мультимедиалы сторителлинг 1 2+0 3 5 электив 3
JUR 519 Бағдарламалау және деректерді талдау 2 1+0 3 5 электив 3
JUR 615 Цифрлы құқық 1 1+0 2 4 электив 3
JUR 628 Деректер және дерекқорлармен жұмыс жасау 1 2+0 3 5 электив 3
JUR 801 Журналистерге арналған статистика 2 1+0 3 5 электив 3
JUR 802 Дата және қоғам 2 0+2 3 5 электив 3


1 семестр
код атауы th pr cr ects
JUR 510 Дата журналистикаға кіріспе 1 2+0 3 5
JUR 516 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 1 0 3+0 3 5
JUR 523 Дата ғылымдарына кіріспе 1 2+0 3 5
MDE 501 Ғылым тарихы мен философиясы 2 1+0 3 5
MDE 522 Басқару психологиясы 2 1+0 3 5
XXX XXX [ AE ] Таңдау (JUR 503 / JUR 540) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 15 Theoretical course: 25
Non Theoretical course: 3 Non Theoretical course: 5
Sum: 18 Sum: 30


2 семестр
код атауы th pr cr ects
JUR 518 Педагогикалық тәжірибе 0 1+0 1 2
JUR 520 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 2 0 3+0 3 5
MDE 552 Жоғары мектеп педагогикасы 1 1+0 2 3
MDE 554 Шет тілі (кәсіби) 0 3+0 3 5
JUR XXX [ AE ] Нарратив жазу / Тереңдетілген репортаж (JUR 501 / JUR 529) 1 2+0 3 5
JUR XXX [ AE ] Дата визуализация / Анимация және моушн дизайн (JUR 514 / JUR 517) 1 2+0 3 5
JUR XXX [ AE ] Журналистикаға арналған жаңа технологиялар / Медиа және құқық (JUR 527 / JUR 508) 1 2+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 14 Theoretical course: 23
Non Theoretical course: 4 Non Theoretical course: 7
Sum: 18 Sum: 30


3 семестр
код атауы th pr cr ects
JUR 521 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 3 0 3+0 3 5
JUR XXX [ AE ] Датаға негізделген журналистика/Тергеу журналистика құралы (JUR 812/JUR 716) 5 2+0 7 10
JUR XXX [ AE ] Деректер және дерекқорлармен жұмыс жасау / Гендер және медиа (JUR 628 / JUR 506) 1 2+0 3 5
JUR XXX [ AE ] Цифрлы құқық / Журналистерге арналған машиналық оқыту, нейрондық желілер және AI (JUR 615 / JUR 513) 1 1+0 2 4
JUR XXX [ AE ] Журналисттерге арналған статистика / Бағдарламалау және деректерді талдау (JUR 801 / JUR 519) 1 2+0 3 5
JUR XXX [ AE ] ] Мультимедиалы сторителлинг / Дата және қоғам (JUR 511 / JUR 802) 1 2+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 18 Theoretical course: 29
Non Theoretical course: 3 Non Theoretical course: 5
Sum: 21 Sum: 34


4 семестр
код атауы th pr cr ects
JUR 522 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 4 0 3+0 3 9
JUR 524 Ғылыми-зерттеу практикасы 0 3+0 3 9
JUR 530 Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 0 1+0 1 8
Local Credit ECTS
Theoretical course: 1 Theoretical course: 8
Non Theoretical course: 6 Non Theoretical course: 18
Sum: 7 Sum: 26


Total Local Credit Total ECTS
Theoretical course: 48 Theoretical course: 85
Non Theoretical course: 16 Non Theoretical course: 35
Sum: 64 Sum: 120

Бағдарламаны аяқтағаннан кейін түлектер деректер маңызды рөл атқаратын және деректерге негізделген ақпаратты талдау, визуализациялау және коммуникациялау қажет болатын әртүрлі секторларда жұмыс таба алады. Атап айтқанда, интернет-басылымдар
мен жаңалықтар сайттарында, теледидар мен радиода, зерттеу орталықтарында, маркетинг және жарнама агенттіктерінде, коммерциялық емес ұйымдар мен белсенді топтарда, консалтингтік фирмаларда, жоғары оқу орындарында дата журналистері сұранысқа ие.
Сонымен қатар, дата журналистері әртүрлі ұйымдар мен клиенттерге өз қызметтерін ұсына отырып, фрилансер ретінде жұмыс істей алады.

Біздің көп магистрантымыз күндізгі уақытта жұмыс істейді, сондықтан біз сабақты сізге ыңғайлы кешкі уақытқа немесе онлайн форматта ұйымдастыра аламыз.

 • Өзін тұрақты түрде жетілдіріп отыратын, жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін тиімді пайдалана алатын, датамен кәсіби деңгейде жұмыс істей алатын заманауи маман дайындау; 
 • Үлкен көлемді деректерді жинау, өңдеу, сүзгіден өткізіп, логикалық негізі бар гипотеза құрастыру дағдыларын сіңіру;
 • Өңделген датадан мағына мен оқиға желісін шығара алатын әрі оны визуалды элементтермен аудиторияға әдемі жеткізе алатын дата журналист шығару; 
 • Кодтаудың негізгі ерекшеліктерін білетін, датаны өңдеуге қажетті соны технологиялар мен бағдарламаларды жақсы меңгерген магистрлар дайындау;
 • JSON, CSV сынды ақпараттың түрлі форматтарымен жұмыс істей алатын, толық өңделмеген форматтағы ақпараттарды өңдеу, түзу жолдарын үйрету;
 • Кәсіби тұрғыда өзара сабақтасқан, бір-бірін жетілдіруге ықпал ететін түлектер қауымын қалыптастыру.

Madiyar Saudbayev

Dean of faculty

PROFILE

Post
Dean of faculty

Academic career
Bachelor of Arts (BA) in International Journalism, Al-Farabi Kazakh National University 2004
Master of Arts (MA) in Communication, Journalism, and Related Programs, Al-Farabi Kazakh National University 2006
Exchange Semester in Mass Communication/Media Studies, Istanbul University 2014
Doctor of Philosophy (PhD) in Journalism, Mass Communication/Media Studies, Al-Farabi Kazakh National University 2015

Employment
Dean of the Faculty of Law and Social Sciences, SDU University 2021 – Present
Member of the National Educational and Methodological Council, Lead by L.N. Gumilyov Eurasian National University 2019 – Present
Member of the Editorial Board, Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University 2019 – 2023
Founder & Director, Aqparat.kz and “Ақпарат медиа” LLP 2017 – 2023
Head of the Department of Social Sciences, SDU University 2017 – 2021
Assistant Professor, Journalism Education Program 2015 – 2017
Vice Dean for Social and Administrative Affairs, Faculty of Philology and Pedagogical Sciences SDU University 2014 – 2015
Senior Lecturer, Journalism Education Program, Editor-in-Chief of SDU Tribune Newspaper SDU University 2013 – 2015
Journalism Program Coordinator, SDU University 2013 – 2015
Lecturer, Journalism Education Program SDU University 2010 – 2013
Deputy Editor, International Cultural-Intellectual Magazine “daKazakhstan” 2005 – 2010
Brand Manager, Professional Studio “ProStudio” 2003 – 2005

Certificates
1. “Менеджмент в образовании: управление образовательными программами”
2. “Основы бережливых KAIZEN технологии”
3. Wisefull Coaching Training Course
4. Coaching Training Course

Publications
1. “Жаңа коммуника-ция құралдары және жаңа ақпарат алмасу орталарындағы зәру мәселелер” Herald of the L.N.Gumilyov Eurasian National University №3 (100) 2014. p. 354-359
2. “Қазіргі интерактивті телевидениедегі «екінші экран» ұғымы (second screen)” Herald of the Kazakh National University, А, 2 (36), Journalism Series. 2014. p. 248-255
3. “Measurement of PR Effectiveness During the Era of Social Media” Herald of the Kazakh National University, А, 2 (36), Journalism series. 2014. p. 30-32
4. “Ғаламторда тоғысқан дәстүрлі бақ пен жаңа медиа немесе репортаж жанрының түрленуі” Herald of the Abai Kazakh National Pedagogical University, Philology series, А, 4 (50) 2015
5. “Әлеуметтік желілер: терминнің шығу тарихы мен оның қоғамдық ғылымдарда қолданысы (алғашқы кезең)” Herald of the Kazakh National University, А, 1 (43), Journalism series. 2017. P.30-32
6. “Әлеуметтік желілер» ұғымы мен оның заманауи желілік қоғамдағы алар орны” Herald of the Kazakh National University, 2 (44), Journalism series. 2017. P.48-51
7. “Журналистік контенттің таргеттенуі немесе ақпаратты нақты адресатқа жолдау механизмдері” Herald of the L.N.Gumilyov Eurasian National University № 3 (118) 2017
8. “The Role and Features of Analytical Journalism in Kazakh society in the Era of Asian Social Science.” Vol 10, No 15, 2014. pp. 55-62
9. “Social information exchange In Aitys performance” 2nd World Conference on Design, Arts and Education DAE-2013. /Procedia – Social and Behavioral Sciences 122 ( 2014 ) pp. 72 – 76

Yelnur Alimova

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Degree Qualifications
Bachelor: Al-Farabi Kazakh National University, Journalism, 2009
Master: Al-Farabi Kazakh National University, Journalism, 2010, Durham University (UK) MA Social Research Methods, 2017

Employment
Correspondent and executive editor of Zhas Alash newspaper – May 2008 – January 2020
Correspondent of Malim portal – February 2020 – October 2021
SDU University Senior Lecturer of the Faculty of Law and Social Sciences – January 2019-present

Courses
JUR 501 Narrative Writing

Askhat Yerkimbay

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
Bachelor of Kazakh Language and Literature: May 2005 Kazakh National Pedagogical University named after Abay
Master of Social Studies in Journalism: Kazakh National University named after Al-Farabi May 2011
Master of Arts in Communication: University of Wyoming – Laramie, WY (U.S.A.) May 2013

Employment
September 2014 – present: Teacher, Department of Media and Communication, SDU University, Faculty of Law and Social Science
September 2013 – August 2014: Teacher, Department of International Journalism and UNESCO, Kazakh National University named after Al Farabi, Faculty of Journalism
September 2012 – July 2013: Master Thesis: Kazakh Language issues in the Kazakh Language Blogosphere, University of Wyoming, Department of Communication and Journalism
September 2011 – March 2013: Supervisor: Dr. John Couper, professor, Chair of JMC Department at the KIMEP, Almaty, Kazakhstan
The research sponsored by Soros-Kazakhstan Foundation, Public Fund “Minber” Center for Supporting Journalism
September 2011 – May 2012: Master Thesis: The Kazakh Language Blogosphere: current situation, Kazakh National University named after Al Farabi, Department of Print and Online Journalism
Media training:
Media-trainer — May 2009 – present
Freelancer, media-trainer — November 2013 – March 2015
Media Trainer, Eppson Center for Seniors — March 2012 – April 2013
Teacher/Media Trainer of “Blogging Journalism” and “Multimedia Journalism” courses — 2010 September – 2011 May
Media Trainer, “MediaNet” International Center of Journalism — 2009 – present

Courses
JUR 628 Data and Databases

Project Works
Media specialists , member of the International Fact – Checkers expert at Poynter, Institute for Media Studies (U.S.) | VR project, “Inside Xinhang’s Prison State,” for Newyorker magazine (U.S.).

Publications
M.Brown, K.Myssaeva, A. Yerkimbay “Radio and the Development of Kazakh as a National Language”, (Journal of Radio and Audio Media) Manuscript ID HJRS-2016-0314.R1 (2017), Мультимедиа анықтамалығы/Справочник по Мультимедиа [“Handbook on Multimedia”] (2013) 170 pg, By “Kazcontent” JSC request, Жаңа медиа: монологтан диалогқа [“New media: From Monolog to Dialog”] (2012) 170 pg,Publication was sponsored by OSCE centre in Astana, Kazakhstan
Медиа құқық, [Media Law] (2011) handbook for journalist translated from English into Kazakh), Page 4 of 4 60 pg, Publication was sponsored by U.S. Embassy in Kazakhstan

Berdak Bayimbetov

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
Bachelor: Uzbek National University, Uzbekistan
Master: University of Ulster, Northern Ireland, United Kingdom
PhD: Vrije Universiteit Brussel, Belgium (ongoing)

Employment
Senior Lecturer — SDU University 2012 – present
Corporate Communications Officer — Westminster International University in Tashkent 2008 – 2010
Deputy Head of the Department, Lecturer — Uzbek State World Languages University, Faculty of International Journalism 2005 – 2007
Research fellow — Institute for Strategic and Regional Studies under the President of the Rep. of UZB 2022 – 2005

Educational background
Brussels School of Governance — Vrije Universiteit Brussel, Belgium 2017 – present
Communication Studies — Anadolu University, Turkey 2010 – 2012
Faculty of Journalism and Political Science — University of Warsaw, Poland 2007 – 2008
School of Media Studies — University of Ulster, NI, United Kingdom 2000 – 2002
Faculty of Journalism, Department of International Journalism — Tashkent State University, Uzbekistan (now National University of Uzbekistan) 1995 – 1999

Courses
JUR 607 Political Communication
JUR 613 Media, Activism, and Social Changes

Project Works
World Journalism Studies Project

Publications
— “Mass Media’s role in political and social transformation in post-Soviet Central Asia”. Book Chapter. Turdubaeva, E. & E. Papoutsaki, Eds. (2023) “Mapping the media and communication landscape of Central Asia: an anthology of emerging and contemporary issues”, Published by Lexington Books. An imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
— “Social Information Exchange in Aitys Performances”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 122 (2014) 72–76. http://www.sciencedirect.com
— “Measurement of Public Relations effectiveness”. VI-International Conference: Building Cultural Bridges. Suleyman Demirel University, 2014
— “Using social media in studying public opinion”. V-International Conference: Building Cultural Bridges. Suleyman Demirel University, 2013

Yessengul Kap

Candidate of philology
Assistant professor

PROFILE

Post
Candidate of philology, Assistant professor

Academic career
Bachelor: KazNU, specialist in Kazakh Literature and language, 1995, Turan, bachelor in Journalism, 2019
Master of Art, Newcastle University, 2022
PhD: KazNU, candidate of Philology science, 2001

Employment
30 years, 21 years as a professional Journalist. Worked as print, radio and online Journalist, organised NGO to support Kazakh Journalists, media trainer, 9 years as a Senior lecturer, and became an Assistant professor from this year

Courses
Медиаанализ
Медиасоциология

Project Works
Media Ethics and children’s representation in Kazakh Media

Publications
— Сөздің шыны, Есенгүл Кәпқызы, 372, Textbook,  Kazakhstan, Almaty city,  July 2007
— Жырақта қалған тағдырлар, Есенгүл Кәпқызы, 190, Textbook,  Kazakhstan, October 2010
— Ой түбінде жатқан сөз, Есенгүл Кәпқызы, 285, Textbook, , Kazakhstan,  November 2013
— Журналистика бойынша оқу бағдарламаларының моделі, Есенгүл Кәпқызы (жалпы редакциясын басқарған), 152, Textbook,  Kazakhstan, Almaty city, November 2014
— Қазіргі кездегі журналистік білім беру: Инновациялар, жаңа технологиялар, Есенгүл Кәпқызы (редакторы), 168, Textbook, Kazakhstan, Almaty city,  June 2014
— Сараптамалық журналистика, Al-Farabi Kazakh National University. Bulletin series, Journalism, SSCI, Есенгүл Кәпқызы, October 2015
— «Ақпаратты жазуда нені ескереміз?», Вестник Евразийского национального университета имени Л.Гумилева. Journalism, SSCI, Есенгүл Кәпқызы,  January 2016
— Ақпараттың шынайылығын қалай тексереміз? Al-Farabi Kazakh National University. Bulletin series, Journalism, SSCI, Yessengul Kapkyzy, 6, January 2017
— РЕСЕЙ-УКРAИНA ҚAҚТЫҒЫСЫ: ҚAЗAҚСТAНДЫҚ БАҚ КӨЗІМЕН, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы, Journalism, Other, https://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/876, Yessengul Kap, November 2018
— КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В КАЗАХОЯЗЫЧНЫХ МЕДИА, Әлеуметтану – Sociology, Book chapt, Other, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/18218.pdf, Yessengul Kap,  August 2020
— ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МЕДИА: КТК, АЙҚЫН ЖӘНЕ WWW.MALIM.KZ МЕДИА ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАР РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ, Әлеуметтану – Sociology, Book chapt, Other, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/19672.pdf, Yessengul Kap, , September 2022: Monitoring public electoral sentiment through online comments in the news media: a comparative study of the 2019 and 2022 presidential elections in Kazakhstan, Asian Social Science, Scopus, Other, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01296612.2023.2229162, Yerkebulan Sayrambay, Assel Khamza, Yessengul Kap & Bakhtyar Nurumov, , United Kingdom, July 2023

Aisulu Shaikenova

Candidate of philology

PROFILE

Post
Candidate of philology

Academic career
September 1985 – June 1990: Karaganda National University, specialist in Russian Literature and language, North Kazakhstan University
September 2016 – June 2018: named after Manash Kozybayev, bachelor in Journalism

Employment
1995- 1997:  Teacher, senior teacher of “Kazakh language” department of North-Kazakhstan State University
1997: Announcer at the channel MTRK (municipal TV and radio channel) Petropavlovsk
2010: Associate professor of department “Kazakh language” of the North Kazakhstan State University named after M. Kozybaev
2011: Deputy Dean for educational work of the Institute of Language and Literature of SKSU named after M. Kozybaev
2015: Scientific Secretary of M. Kozybaev SCU
2017: Head of the Department of “Journalism” SKU named after M.Kozybaev
2023: Head of the Department of “Social Sciences” SDU University. Kaskelen

Publications
38 publications, including 11 articles recommended by the Committee for Quality Assurance in Education and Science, 4 textbooks

Айсулу Шайкенова

ф.ғ.к.

ПРОФИЛЬ

AЙСУЛУ ШАЙКЕНОВА
aisulu.shaikenova@sdu.edu.kz

Лауазымы
ф.ғ.к.

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: Қарағанды ​​ұлттық университеті, орыс әдебиеті және тілі маманы. 1985 жылдың қыркүйегі – 1990 жылдың маусымы Солтүстік Қазақстан университеті Манаш Қозыбаев атындағы, журналистика бакалавры. 2016 жылдың қыркүйегі – 2018 жылдың маусымы

Жұмыс орны
1995-1997 жж – Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ тілі кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы
1997 ж. МТРК арнасында диктор (қалалық телерадиоарна) Петропавл қ.
2010 М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті қазақ тілі кафедрасының доценті.
2011 жылы М.Қозыбаев атындағы ОҚМУ Тіл және әдебиет институты деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.
2015 жыл М.Қозыбаев атындағы мемлекеттік университетінің ғылыми хатшысы.
2017 жыл М.Қозыбаев атындағы ОҚМУ журналистика кафедрасының меңгерушісі.
2023 SDU University-нің әлеуметтік ғылымдар кафедрасының меңгерушісі. Қаскелең

Мақалалар
38 басылым, оның ішінде Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету комитеті ұсынған 11 мақала, 4 оқу құралы.

Елнур Алимова

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

ЕЛНУР АЛИМОВА
yelnur.alimova@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика, 2009 ж
Магистратура:Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика, 2010; Durham University (Ұлыбритания), MSc Social Research Methods, 2017 ж.

Жұмыс орны
«Жас Алаш» газетінің тілшісі және жауапты редакторы – 2008 жылғы мамыр – 2020 жылғы қаңтар
Malim порталының тілшісі – 2020 жылдың ақпаны – 2021 жылдың қазан айы
SDU University Заң және әлеуметтік ғылымдар факультетінің аға оқытушысы – 2019 ж. қаңтар – қазіргі уақытқа дейін

Пәндер
JUR 501 Нарратив жазу

Асхат Еркімбай

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

AСХАТ ЕРКІМБАЙ
askhat.yerkimbay@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежесі
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Дәрежесі: Қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры: мамыр 2005 ж.
Байланыс магистрі: 2013 жылдың мамыры, GPA 4.00. Вайоминг университеті – Ларами, Вайоминг (АҚШ), журналистикадағы әлеуметтік зерттеулер магистрі: мамыр 2011 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Жұмыс орны
2019 жылдың қыркүйегі – қазіргі уақытқа дейін Internews-Kazakhstan, CAMP жобасы, аймақтық БАҚ маманы
Қыркүйек 2013 – тамыз 2014 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, журналистика факультеті, пр. Әл-Фараби

Пәндер
JUR 628 Деректер және дерекқорлармен жұмыс жасау

Жоба жұмыстары
БАҚ мамандары, халықаралық фактінің мүшесі – Пойнтердегі дойбы бойынша сарапшы, Медиа институты Зерттеу (АҚШ) | Newyorker журналына арналған «Синхан түрмесінің ішінде» VR жобасы (АҚШ)

Мақалалар
М.Браун, Қ.Мысаева, А.Еркімбай «Радио және қазақ тілінің ұлттық тіл ретінде дамуы». Language”, (Journal of Radio and Audio Media) Қолжазба идентификаторы HJRS-2016-0314.R1 (2017), Мультимедиялық anyktamalygy/Handbook of Multimedia [“Handbook of Multimedia”] (2013) 170 б., «Қазконтент» АҚ тапсырысы бойынша, Жаңа медиа: монологтық диалог [«Жаңа медиа: монологтан диалогқа»] (2012) 170 pg,Баспаның демеушісі ЕҚЫҰ-ның Астанадағы орталығы, Қазақстан.
БАҚ құқығы, [БАҚ туралы заң] (2011) журналистерге арналған анықтамалық, ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған), 4/4 бет 60 б., Қазақстандағы АҚШ елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылған басылым.

Бердак Байымбетов

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

БЕРДАК БАЙЫМБЕТОВ
berdak.bayimbetov@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: Өзбекстан ұлттық университеті, Өзбекстан
Магистратура: Ольстер университеті, Солтүстік Ирландия, Ұлыбритания
Докторантура: Vrije Universiteit Брюссель, Бельгия (жалғастыруда)

Жұмыс орны
Өзбекстан Республикасы Президентінің жанындағы Стратегиялық және аймақтық зерттеулер институты (2002-2005)
Өзбек мемлекеттік әлем тілдері университеті, халықаралық журналистика факультеті, Өзбекстан (2005-2007)
Ташкент қаласындағы халықаралық Вестминстер университеті, Өзбекстан (2007-2010)
SDU University, Қазақстан (2012 жылдан қазіргі уақытқа дейін)

Пәндер
JUR 607 Медиа, активизм және әлеуметтік өзгерістер
JUR 613 Саяси коммуникация

Жоба жұмыстары
Дүниежүзілік журналистика зерттеу жобасы

Мақалалар
• «Посткеңестік Орталық Азиядағы саяси және әлеуметтік трансформациядағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі». Кітаптың тарауы. Турдубаева Е. және Е. Папоутсаки, ред. (2023) «Орталық Азияның БАҚ және коммуникациялар ландшафтының картасы: Lexington Books» баспасы басып шығарған дамушы және заманауи мәселелердің антологиясы. The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
• «Айтыс сөзіндегі әлеуметтік ақпарат алмасу». Procedia – Әлеуметтік және мінез-құлық ғылымдары 122 (2014) 72–76. http://www.sciencedirect.com
• «Қоғамдық қатынастардың тиімділігін өлшеу». VI-Халықаралық конференция: Мәдени көпірлерді құру. Сүлеймен Демирел университеті, 2014 ж.
• «Қоғамдық пікірді зерттеу үшін әлеуметтік желілерді пайдалану». V-Халықаралық конференция: Мәдени көпірлерді құру. Сүлеймен Демирел университеті, 2013 ж.

Есенгүл Капқызы

ф.ғ.к. ассистент профессор

ПРОФИЛЬ

ЕСЕНГҮЛ КАПҚЫЗЫ
yessengul.kap@sdu.edu.kz

Лауазымы
ф.ғ.к. ассистент профессор

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: ҚазҰУ, қазақ әдебиеті және тілі маманы, 1995, Тұран, журналистика бакалавры, 2019 ж.
Өнер магистрі, Ньюкасл университеті, 2022 ж
Докторантура: ҚазҰУ, филология ғылымдарының кандидаты, 2001 ж.

Жұмыс орны
30 жаста, кәсіби журналистерге 21 жыл. Баспасөзде, радиода, интернетте журналист болып, қазақ журналистеріне қолдау көрсету мақсатында қоғамдық ұйым ұйымдастырып, медиа тренер болып, 9 жыл аға оқытушы, биыл ассистент болды.

Пәндер
JUR 610 Медиаанализ

Жоба жұмыстары
БАҚ этикасы және қазақстандық БАҚ-тағы балалардың өкілдігі

Мақалалар
Сөздің шыны , , Есенгүл Кәпқызы, 372, Textbook, , Kazakhstan, Almaty city, , , July 2007; Жырақта қалған тағдырлар , , Есенгүл Кәпқызы, 190, Textbook, , Kazakhstan, , , October 2010; Ой түбінде жатқан сөз , , Есенгүл Кәпқызы, 285, Textbook, , Kazakhstan, , , November 2013; Журналистика бойынша оқу бағдарламаларының моделі, , Есенгүл Кәпқызы (жалпы редакциясын басқарған), 152, Textbook, , Kazakhstan, Almaty city, , , November 2014; Қазіргі кездегі журналистік білім беру: Инновациялар, жаңа технологиялар, , Есенгүл Кәпқызы (редакторы), 168, Textbook, , Kazakhstan, Almaty city, , , June 2014; Сараптамалық журналистика, Al-Farabi Kazakh National University. Bulletin series, Journalism, SSCI, , Есенгүл Кәпқызы, , October 2015; «Ақпаратты жазуда нені ескереміз?», Вестник Евразийского национального университета имени Л.Гумилева., Journalism, SSCI, , Есенгүл Кәпқызы, , January 2016; Ақпараттың шынайылығын қалай тексереміз?, Al-Farabi Kazakh National University. Bulletin series, Journalism, SSCI, , Yessengul Kapkyzy, 6, January 2017; РЕСЕЙ-УКРAИНA ҚAҚТЫҒЫСЫ: ҚAЗAҚСТAНДЫҚ БАҚ КӨЗІМЕН, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы, Journalism, Other, https://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/876, Yessengul Kap, , November 2018; КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В КАЗАХОЯЗЫЧНЫХ МЕДИА, Әлеуметтану – Sociology, Book chapt, Other, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/18218.pdf, Yessengul Kap, , August 2020; ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МЕДИА: КТК, АЙҚЫН ЖӘНЕ WWW.MALIM.KZ МЕДИА ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАР РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ, Әлеуметтану – Sociology, Book chapt, Other, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/19672.pdf, Yessengul Kap, , September 2022: Monitoring public electoral sentiment through online comments in the news media: a comparative study of the 2019 and 2022 presidential elections in Kazakhstan, Asian Social Science, Scopus, Other, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01296612.2023.2229162, Yerkebulan Sayrambay, Assel Khamza, Yessengul Kap & Bakhtyar Nurumov, , United Kingdom, July 2023

Aisulu Shaikenova

Candidate of philology

PROFILE

Post
Candidate of philology

Academic career
September 1985 – June 1990: Karaganda National University, specialist in Russian Literature and language, North Kazakhstan University
September 2016 – June 2018: named after Manash Kozybayev, bachelor in Journalism

Employment
1995- 1997:  Teacher, senior teacher of “Kazakh language” department of North-Kazakhstan State University
1997: Announcer at the channel MTRK (municipal TV and radio channel) Petropavlovsk
2010: Associate professor of department “Kazakh language” of the North Kazakhstan State University named after M. Kozybaev
2011: Deputy Dean for educational work of the Institute of Language and Literature of SKSU named after M. Kozybaev
2015: Scientific Secretary of M. Kozybaev SCU
2017: Head of the Department of “Journalism” SKU named after M.Kozybaev
2023: Head of the Department of “Social Sciences” SDU University. Kaskelen

Publications
38 publications, including 11 articles recommended by the Committee for Quality Assurance in Education and Science, 4 textbooks

Yelnur Alimova

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Degree Qualifications
Bachelor: Al-Farabi Kazakh National University, Journalism, 2009
Master: Al-Farabi Kazakh National University, Journalism, 2010, Durham University (UK) MA Social Research Methods, 2017

Employment
Correspondent and executive editor of Zhas Alash newspaper – May 2008 – January 2020
Correspondent of Malim portal – February 2020 – October 2021
SDU University Senior Lecturer of the Faculty of Law and Social Sciences – January 2019-present

Courses
JUR 501 Narrative Writing

Askhat Yerkimbay

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
Bachelor of Kazakh Language and Literature: May 2005 Kazakh National Pedagogical University named after Abay
Master of Social Studies in Journalism: Kazakh National University named after Al-Farabi May 2011
Master of Arts in Communication: University of Wyoming – Laramie, WY (U.S.A.) May 2013

Employment
September 2014 – present: Teacher, Department of Media and Communication, SDU University, Faculty of Law and Social Science
September 2013 – August 2014: Teacher, Department of International Journalism and UNESCO, Kazakh National University named after Al Farabi, Faculty of Journalism
September 2012 – July 2013: Master Thesis: Kazakh Language issues in the Kazakh Language Blogosphere, University of Wyoming, Department of Communication and Journalism
September 2011 – March 2013: Supervisor: Dr. John Couper, professor, Chair of JMC Department at the KIMEP, Almaty, Kazakhstan
The research sponsored by Soros-Kazakhstan Foundation, Public Fund “Minber” Center for Supporting Journalism
September 2011 – May 2012: Master Thesis: The Kazakh Language Blogosphere: current situation, Kazakh National University named after Al Farabi, Department of Print and Online Journalism
Media training:
Media-trainer — May 2009 – present
Freelancer, media-trainer — November 2013 – March 2015
Media Trainer, Eppson Center for Seniors — March 2012 – April 2013
Teacher/Media Trainer of “Blogging Journalism” and “Multimedia Journalism” courses — 2010 September – 2011 May
Media Trainer, “MediaNet” International Center of Journalism — 2009 – present

Courses
JUR 628 Data and Databases

Project Works
Media specialists , member of the International Fact – Checkers expert at Poynter, Institute for Media Studies (U.S.) | VR project, “Inside Xinhang’s Prison State,” for Newyorker magazine (U.S.).

Publications
M.Brown, K.Myssaeva, A. Yerkimbay “Radio and the Development of Kazakh as a National Language”, (Journal of Radio and Audio Media) Manuscript ID HJRS-2016-0314.R1 (2017), Мультимедиа анықтамалығы/Справочник по Мультимедиа [“Handbook on Multimedia”] (2013) 170 pg, By “Kazcontent” JSC request, Жаңа медиа: монологтан диалогқа [“New media: From Monolog to Dialog”] (2012) 170 pg,Publication was sponsored by OSCE centre in Astana, Kazakhstan
Медиа құқық, [Media Law] (2011) handbook for journalist translated from English into Kazakh), Page 4 of 4 60 pg, Publication was sponsored by U.S. Embassy in Kazakhstan

Bakhtiyar Nurumov

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
Bachelor: Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Journalism, 2004
Master: Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Journalism, 2006
PhD: Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Journalism, PhD student since 2018

Employment
Department of Journalism. Teaching courses: TV and Radio journalism, Audio journalism, Foreign journalism, SDU University 2017 – present
Editor-in-chief (reviewer) of the editorial staff of information-analytical and morning programs (Almaty),
Deputy Head of the editorial office (Astana), Deputy Editor-in-chief of the Almaty studio, Kazakh Radio 2006 – 2017
Marketing and advertising department. Engaged in issues of articles, design, circulation and distribution of the journal, International cultural and intellectual journal “da Kazakhstan” Almaty 2005 – 2006
Marketing department. Engaged in issues of circulation and distribution of the newspaper,  People’s social and political newspaper “Kazakhstan Zaman” 2004 – 2005

Courses
JUR 516 Research work for the Master’s Degree including an internship and a Master’s Thesis

Certificates
Training on media and information literacy for university teachers in Kazakhstan. Organizers: MediaNet International Center for Journalism and the Department of Media and Communications at KIMEP University with the assistance of Albany Associates International and IREX Europe and the support of the British Embassy in Astana September 24-25, 2018.
I have a certificate of completion of 72-hour educational courses WinterED 2024, organized from January 9-23, 2024 by SDU Extension School

Research experience
I work together with research leaders (doctor of political sciences Ibrayeva G.Zh. and Edirisingha P., PhD) on the organization of a project, funded by the University of Leicester, on creating virtual and augmented reality. I am doing practical work in a multimedia laboratory on immersive journalism at Al-Farabi Kazakh National University

Publications
Nurumov Bakhtiyar A., Brown Michael, Ibrayeva Galiya Zh., & Myssayeva Karlyga N. (2021). ONLINE AUDIENCES OF CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN: CHOICE AND PREFERENCES IN THE ERA OF MULTIMEDIA NEWS CONTENT. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика, (3), 54-73. Nurumov, B., Berkenova, G., Freedman, E., & Ibrayeva, G. (2020). Informing the Public about the Dangers of a Pandemic. Early COVID-19 Coverage by News Organizations in Kazakhstan. In M. Laruelle (Ed.), COVID-19 PANDEMIC AND CENTRAL ASIA: Crisis Management, Economic Impact, and Social Transformations (pp. 99-113). Washington, D.C.: The George Washington University, Central Asia Program. https://www.researchgate.net/profile/Furqan-Khan-15/publication/350965127_Post-COVID-19_Central_Asia_and_the_Sino-American_Geopolitical_Competition/links/607d1c482fb9097c0cf37838/Post-COVID-19-Central-Asia-and-the-Sino-American-Geopolitical-Competition.pdf#page=99 Nurumov, B. A. (2019). Immersive technologies in the education of students majoring in journalism. In Conference materials: IV International scientific and methodological conference “Modern education: methods, technologies, quality”, January 18-19, 2019, Academy of Economics and Law named after. U.A. Dzholdasbekova, Taldykorgan (114-117). ISBN 978-601-332-265-0.

Berdak Bayimbetov

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
Bachelor: Uzbek National University, Uzbekistan
Master: University of Ulster, Northern Ireland, United Kingdom
PhD: Vrije Universiteit Brussel, Belgium (ongoing)

Employment
Senior Lecturer — SDU University 2012 – present
Corporate Communications Officer — Westminster International University in Tashkent 2008 – 2010
Deputy Head of the Department, Lecturer — Uzbek State World Languages University, Faculty of International Journalism 2005 – 2007
Research fellow — Institute for Strategic and Regional Studies under the President of the Rep. of UZB 2022 – 2005

Educational background
Brussels School of Governance — Vrije Universiteit Brussel, Belgium 2017 – present
Communication Studies — Anadolu University, Turkey 2010 – 2012
Faculty of Journalism and Political Science — University of Warsaw, Poland 2007 – 2008
School of Media Studies — University of Ulster, NI, United Kingdom 2000 – 2002
Faculty of Journalism, Department of International Journalism — Tashkent State University, Uzbekistan (now National University of Uzbekistan) 1995 – 1999

Courses
JUR 607 Political Communication
JUR 613 Media, Activism, and Social Changes

Project Works
World Journalism Studies Project

Publications
— “Mass Media’s role in political and social transformation in post-Soviet Central Asia”. Book Chapter. Turdubaeva, E. & E. Papoutsaki, Eds. (2023) “Mapping the media and communication landscape of Central Asia: an anthology of emerging and contemporary issues”, Published by Lexington Books. An imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
— “Social Information Exchange in Aitys Performances”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 122 (2014) 72–76. http://www.sciencedirect.com
— “Measurement of Public Relations effectiveness”. VI-International Conference: Building Cultural Bridges. Suleyman Demirel University, 2014
— “Using social media in studying public opinion”. V-International Conference: Building Cultural Bridges. Suleyman Demirel University, 2013

Yessengul Kap

Candidate of philology
Assistant professor

PROFILE

Post
Candidate of philology, Assistant professor

Academic career
Bachelor: KazNU, specialist in Kazakh Literature and language, 1995, Turan, bachelor in Journalism, 2019
Master of Art, Newcastle University, 2022
PhD: KazNU, candidate of Philology science, 2001

Employment
30 years, 21 years as a professional Journalist. Worked as print, radio and online Journalist, organised NGO to support Kazakh Journalists, media trainer, 9 years as a Senior lecturer, and became an Assistant professor from this year

Courses
Медиаанализ
Медиасоциология

Project Works
Media Ethics and children’s representation in Kazakh Media

Publications
— Сөздің шыны, Есенгүл Кәпқызы, 372, Textbook,  Kazakhstan, Almaty city,  July 2007
— Жырақта қалған тағдырлар, Есенгүл Кәпқызы, 190, Textbook,  Kazakhstan, October 2010
— Ой түбінде жатқан сөз, Есенгүл Кәпқызы, 285, Textbook, , Kazakhstan,  November 2013
— Журналистика бойынша оқу бағдарламаларының моделі, Есенгүл Кәпқызы (жалпы редакциясын басқарған), 152, Textbook,  Kazakhstan, Almaty city, November 2014
— Қазіргі кездегі журналистік білім беру: Инновациялар, жаңа технологиялар, Есенгүл Кәпқызы (редакторы), 168, Textbook, Kazakhstan, Almaty city,  June 2014
— Сараптамалық журналистика, Al-Farabi Kazakh National University. Bulletin series, Journalism, SSCI, Есенгүл Кәпқызы, October 2015
— «Ақпаратты жазуда нені ескереміз?», Вестник Евразийского национального университета имени Л.Гумилева. Journalism, SSCI, Есенгүл Кәпқызы,  January 2016
— Ақпараттың шынайылығын қалай тексереміз? Al-Farabi Kazakh National University. Bulletin series, Journalism, SSCI, Yessengul Kapkyzy, 6, January 2017
— РЕСЕЙ-УКРAИНA ҚAҚТЫҒЫСЫ: ҚAЗAҚСТAНДЫҚ БАҚ КӨЗІМЕН, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы, Journalism, Other, https://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/876, Yessengul Kap, November 2018
— КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В КАЗАХОЯЗЫЧНЫХ МЕДИА, Әлеуметтану – Sociology, Book chapt, Other, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/18218.pdf, Yessengul Kap,  August 2020
— ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МЕДИА: КТК, АЙҚЫН ЖӘНЕ WWW.MALIM.KZ МЕДИА ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАР РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ, Әлеуметтану – Sociology, Book chapt, Other, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/19672.pdf, Yessengul Kap, , September 2022: Monitoring public electoral sentiment through online comments in the news media: a comparative study of the 2019 and 2022 presidential elections in Kazakhstan, Asian Social Science, Scopus, Other, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01296612.2023.2229162, Yerkebulan Sayrambay, Assel Khamza, Yessengul Kap & Bakhtyar Nurumov, , United Kingdom, July 2023

Yerzhan Abdramanov

MA, lecturer

PROFILE

Post
MA, lecturer

Academic career
Shoqan Walikhanov, Talas, Almaty Region, High School Diploma, Jun 1991
Bachelor: Journalism, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty 2000
Certificate of Achievement, English Language School at FLS International, Citrus College, Glendora, USA 2019
Master of Arts in Journalism and Mass Communication, University of Wisconsin-Madison, USA 2023

Employment
Senior Lecturer, SDU University 2024 – present
Lecturer, SDU University 2021
Chief Editor, Baq.kz News Agency, Astana 2021
Chief Editor of Egemen.kz, Egemen Qazaqstan 2017
Adviser to the Chairman of the Board, Atakent Company 2016
Columnist, Azat Newspaper 2015
Adviser to the Director,  SP Sengirbayeva 2012
Deputy Editor, Zhas Alash Newspaper 2010
Deputy Editor, The National Weekly Newspaper «Jas Qazaq» 2007
Chief of the Department of Policy, The National Daily Newspaper Aikyn 2005
Chief Editor of Almaty Department,  Kazakh National TV Channel 2004
Reporter, Zhas Alash Newspaper 2002

Courses
JUR 504 Media and cultural studies

Aksaule Alzhan

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
Bachelor: L.N. Gumilev Eurasian National University (ENU), Faculty of Social Sciences, 2006
Master: Graduate School of Journalism at University of California, Berkeley, 2020

Employment
2003-2009 — Era Broadcasting Company, Astana, journalist
2009-2015 — Sedmoy Channel, Astana, journalist, editor
2015-2016 — Khabar Agency, journalist, TV host
2019-2020 — Investigative Reporting program, Berkeley, research assistant
2021-2022 — Lecturer of the Faculty of Journalism at Buketov University, Karagandy

Courses
JUR 505 Theories and concepts in media and communication
Медиа и культурные исследования

Certificates
БАҚ саласындағы Қазақстан Президентінің Гранты иегері (2006, “Жылы жүздесу”
бағдарламасы үшін, ЭРА ТВ телекомпаниясы)
Мемлекеттік органдар мен жекеменшік компаниялардан көптеген марапаттары
мен алғыс хаттары бар.

Publications
Америкалық Mission Local, Richmond Confidential, the New York Times газеттерінде мақалалары жарияланды

Yerkebulan Sairambay

PhD, senior lecturer

PROFILE

Post
PhD, senior lecturer

Academic career
1999-2011, Public school, Shymkent, Kazakhstan
2011-2015, BSc in Marketing, South Kazakhstan State University
2013 Sep-Dec, Visiting student, University of Luxembourg
2014-2015, Erasmus student, University of Padua 
2016-2017, MSc in Russian, Central and East European studies, University of Glasgow 
2017-2018, MA in political science, Corvinus University of Budapest 
2021 Apr-Sep, Visiting research fellow, University of Tartu
2018-2022, PhD in (media political) sociology, University of Cambridge

Employment
2022-present, assistant professor and research fellow, SDU University
2022 – 2023, research associate, Department of Sociology, University of Cambridge
2021, visiting PhD scholar and assistant lecturer, University of Tartu Estonia
2017 – 2017, camp counsellor, Concordia Language Villages (United States)
2015 – 2016, economist, IE ‘Toksanbaeva G.E.’, Shymkent, Kazakhstan
2015 – 2015, marketing manager, Best IELTS Center, Shymkent, Kazakhstan

Conferences
Numerous conferences, seminars, contests, competitions, forums in regional, national and international levels –
more than 100, including:
• Connecting Protest Research(ers) workshop, the OSCE Academy in Bishkek, 15-17 May 2023;
• Law, media, society, politics, & geo-economics in the changing landscape of Eurasia, SDU, 24 April 2023;
• Various conferences, events, seminars, and workshops at the University of Cambridge, 2018-2022;
• BASEES Annual Conference, Robinson college, Cambridge, 8-10 April 2022;
• ESA PhD Summer School, Barcelona, 28-30 August 2021;
• Fifth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies, Estonia, 7-9 June 2021;
• «4th Eurasian Research Forum», University of Cambridge, 17 March, 2017;
• «29th Annual European Association for Evolutionary Political Economy» Conference, Corvinus University
of Budapest, Hungary, 2017;
• «Giornata Internazionale dei Diritti Umani 2014», Padova, Italy, 2014;
• «XXX national congress of the Italian society of protistology ONLUS», University of Padova, Padova,
Italy, 2014;
• «Innovative economy of Kazakhstan: sustainable development in the conditions of globalization»
International Scientific Conference, VII Astana Economic Forum, Astana, Kazakhstan, 2014;
• «Europe 2014: Humanities Between Past and Future» International Student Conference, European
Humanities University, Vilnius, Lithuania, 2014;
• «SCIENCE and EDUCATION – 2014» IX International Scientific Conference, L.N.Gumilyov Eurasian
National University, Astana, Kazakhstan, 2014;
• «Less Must» program in European Parliament, Strasbourg, France, 2013;
• «SCIENCE and EDUCATION – 2013» VIII International Scientific Conference, L.N.Gumilyov Eurasian
National University, Astana, Kazakhstan, 2013;
• «International competition of youth business projects «Business Eurasia», IV EEFY, Yekaterinburg, Russia,
2013.

Publications
• 2023 (November) — New Media and Political Participation in Russia and Kazakhstan: Exploring the Lived-Experiences of Young People in Eurasia. Lexington Books | Rowman & Littlefield.
• 2023 — Monitoring public electoral sentiment through online comments in the news media: A comparative
study of the 2019 and 2022 presidential elections in Kazakhstan. Media Asia. [Scopus, Q2]
• 2022 — How Young People Use New Media in Political Participation in Russia and Kazakhstan.
Laboratorium: Russian Review of Social Research, 14(2), 38-72. [Scopus, Q2]
• 2022 — Internet and Social Media Use by Young People for Information About (Inter)National News and Politics in Russia and Kazakhstan. Studies of Transition States and Societies, 14(1), 56-70. [Scopus, Q2]
• 2022 — The Contributions of New Media to Young People’s Political Participation in Russia and Kazakhstan. Central Asian Survey, 41(3), 571-595. [Scopus, Q2]
• 2021 — Political Culture and Participation in Russia and Kazakhstan: A New Civic Culture with Contestation? Slavonica, 26(2), 116-127. [Scopus, Q3]
• 2021 — Transitional Justice and Democratic Consolidation in the Post-Communist Space: A Comparative Review of the Czech Republic, Latvia, and Slovakia. Politics in Central Europe, 17(1), 127-142. [Scopus, Q2]
• 2020 — The contemporary challenges of measuring political participation. Slovak Journal of Political
Sciences, 20(2), 206-226. [Scopus, Q2]
• 2020 — Reconceptualising Political Participation. Human Affairs, 30(1), 120-127. [Scopus, Q1]
• 2019 — Young People’s Perspectives on How ‘Zhuz’ and ‘Ru’ Clans Affect Them: Evidence from Three Cities in Post-Soviet Qazaqstan. Studies of Transition States and Societies, 11(1), 39-54. [Scopus, Q2]
• 2019 — Post-Soviet Russian Nation-Building: ‘Purposefully Ambiguous’ or ‘Sufficiently Flexible’ with ‘a
Russian Flavour’. Slavonica, 24(1-2), 1-11. [Scopus, Q3]

Yerzhan Chongarov

MA, lecturer

PROFILE

Post
MA, lecturer

Academic career
1994 – 1999 — Kazakh National University (KazNU) after al-Faraby.  Department – Philosophy and Science of  politics 
1999 – 2003 —
Post – graduate study  KazNU after al-Faraby Department – Philosophy and Science of  politics. Candidate  of Sciences in Philosophy (2006)

Employment
 2000 – 2002 — Lecturer of Ethics, Aesthetics (in English), Kazakh – American University (KAU)
2003 – 2008 —
Lecturer of Philosophy (in English), Kazakh National Technical University (KazNTU) after K. I. Satpaeva
2007 – present day —
Lecturer of Philosophy, History and Philosophy of Science, University of  International Business(UIB)
2008 – 2012 —
Lecturer of Philosophy, Fundamentals of Law, History and Philosophy of Science, History of International Relations, Science of Politics, Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages
 2011 – 2012 —
The Head of International Cooperation Department, Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages
2010 – 2011 —
Translator of “Spiritual legacy of Kazakh people” from Kazakh and Russian language into English, Ministry of Education and Science of RK
2012 – Present days —
Lecturer of Philosophy. Science philosophy.  Political science. International relations, SDU University

Courses
Philosophy
Science philosophy
Political science
International relations
Fundamentals of law
Sociology

Certificates
— A letter of appreciation for participation in “Philosophy of Education”, Intellectual Property Colloquium in Fribourg . Switzerland  (,Switzerland  January 25, 2012).
— IELTS Academic (6.0), 2018. IELTS Academic (7.0), 2011.
— Certificate on participation and contribution at the «Communication Technologies in the Modern World: Сhallenges, Solutions and Perspectives» (Kazakhstani Communication Association, Almaty, Kazakhstan, 2012)
— Certificate on completion of a 10 day winter research seminar “Research in Higher Education” (Kimep University, Suleyman Demirel University, 2015)

Research interests
1999: Winner of  republican competition on philosophical thesis
2010 – 2011: Ministry of Education and Science of RK. Translator of “Spiritual legacy of Kazakh people”  from Kazakh and Russian language into English.
“Interethnic situation in Kazakhstan: dynamics and trends”. Annual report on the development of economics and the state (the project of the Alliance of Analytical Organizations and the Friedrich Ebert Foundation, Almaty, 2012)

Publications
1. Статья:  «Некоторые особенности метода деконструкции в философии Ж. Деррида». – 0,3 п.л.  Журнал «Высшая школа Казахстана».  02. 2005 г. Раздел: Философия,  Социология. Алматы 2005
2. Статья: «Проблемы структурализма и деконструкция Ж. Деррида в контексте развития диалога между западной и восточной культурами». – 0,3 п.л.Международная научно – практическая конференция: «Казахстан в начале XXI века: проблемы образования, науки и культуры». 18 Мая 2005 года. Алматы,  Мерсал, 2005.
3. Статья: «Деконструкция Ж. Деррида Марксизма» – 0,4 п.л. Международная научно – практической конференции,  посвященной 75 летнему юбилею профессора Л.А. Байдельдинова. Алматы, КазНУ имени аль – Фараби  2005 год.
4. Статья: «Концепт расщепления референции текста и деконструкция Ж. Деррида» 0,2 п.л.Журнал: Вестник КазНУ. Серия философия, политология,культурология. №2(22) 2004 год.  Алматы, КазНУ имени аль – Фараби  2004 год.
5. Статья: «Некоторые вопросы анализа  социально-философских и ориенталистских аспектов культурологии Ж. Деррида». – 0,2 п.л. Журнал: Вестник КазНУ. Серия философия, политология,культурология. №2 (15)2001год.  Алматы, КазНУ имени аль – Фараби  2001 год.
6. Статья:»Декострукция Ж. Деррида в фокусе интеграции Казахстана в мировое образовательое пространство» – 0,4 п.л. Международная конференция «Инженерное образование и наука в  XXI  веке,  посвященной  70 – летию КазНТУ имени К.И. Сатпаева» – том 4, Алматы, КазНТУ имени К.И. Сатпаева 2004 год
7. Статья: «Некоторые аспекты динамики развития НТР и НТП  в переходный период», – 0,3 п.л.  Международная научная конференция «10 лет независимости  Казахстана: итоги и перспективы развития»,  Алматы 2001 год. Университет «Кайнар»
8. Статья:  «Деконструкция Деррида как решения актуальных проблем соврменной философии» – 0,3 п.л.  . Международная научно – практическая конференция  22 декабря 2005 год. КазНПУ им. Абая. Алматы 2005 год
9. Статья: «Формирование казахстанской философии в XXI веке», – 0,3 п.л.  Международная научная конференция «15 лет независимости  Казахстана: итоги и перспективы развития»,  Алматы 2006 год. Университет «Туран».
10.  Статья:  The problem of  definition  of the text and  the discourse  concepts in modern linguistics. Международная научная конференция «Философия международных  отношений»,  Алматы.  Апрель 2010 год. Университет «КазУМОиМЯ  имени  Аблай  хана».
11.  Статья:  The problem of  deconstruction   of the text and  the  metaphysics  of  presence  of  contemporary  philosophy. Международная научная конференция «Problem  of  Western  civilizations», Switzerland. Июнь 2010 год. Университет «Fribourg».
12. Перевод статей:  Нысанбаева А. Н.,  Касымжанова  АХ.,  Сейтахметовой  Н.Л.,  Соловьевой Г.Г.,  Курманалиевой  Г.К., Альжан К.У. на   английский язык.
13. Перевод   духовного  наследия  казахской философии  на  английский  язык. (более  20 п.л.)
14. Islamic antology of Al-Farabi from post-classic philosophy positions.        Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы государства и права в эпоху глобализации» СДУ, Казахстан, Каскелен 18 апреля 2014 PP. 405-412
15. Prospects and Realia of Establishing International Universities in Kazakhstan. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы системы образования РК и пути их решения» Каскелен, СДУ. Ноябрь 2015. PP. 76-84
16. Аширимбетова М.А.; Чонгаров Е.К. – «National Identity Preservation in the Framework of Multiculturalism» Международная научно-практическая конференция «Философские теории образования и их роль в современных национальных концепциях систем образования» Институт Сорбонна- Казахстан . 18 июня 2018 Казахстан, Алматы РР. 42-46
17. Международная научно-практическая конференция «Философские теории образования и их роль в современных национальных концепциях систем образования» Чонгаров Е.К (Казахстан), SDU University, к.филос.н., доцент; Аширимбетова М.А.– «Philosophical aspects of education: personality socialization» Институт Сорбонна-Казахстан . 18 июня 2018
18. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы государства и права в эпоху глобализации» СДУ 18 апреля 2014 Islamic antology of Al-Farabi from post- classic philosophy positions // PP. 405-412

Toty Aitzhan

MA, senior lecturer

PROFILE

Post
MA, senior lecturer

Academic career
Бакалавр: SDU University шетел филологиясы 2001
Магистратура: Абай атындағы ҚАЗҰПУ екі шет тілі 2015
Докторантура оқуда 2019: Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университетінде, Екі Шет Тілі

Employment
2006 – 2007 — шетел тілі мұғалімі №9 орта мектеп, Қостанай
2009 – 2012 — шетел тілі мұғалімі, Шамалған орта мектебі, Алматы облысы

Scientific interests
Enhancing digital competence in foreign language learning and teaching

Courses
Practical English

Publications
1. Daniyar T., Importance of case study in teaching professional English // Khabarshy KAZNPU №2, p.90, 2015
2. Daniyar T., Case study in Legal English // International conference, p.112, 2014
3. Daniyar T., Maintaining interest and involvement by using story telling approach 2018

Kanat Syzdykov

PhD, senior lecturer

PROFILE

Post
PhD, senior lecturer

Academic career
Бакалавриат: Ағылшын тілі мұғалімі, Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті 2001
Магистратура: Ағылшын тілі мен әдебиеті магистрі, Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті 2004
Докторантура: Педагогика ғылымдарының кандидаты, Х.Досмұғамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 1997 – 2001

Employment
2007 – present: Ағылшын тілі оқытушысы және педагогика пәні лектор, SDU University
2001 – 2006: Ағылшын тілі оқытушысы, Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті

Certificates
Оқытудың заманауи формалары мен әдістері: ізденістер және шешімдер – Өрлеу БАҰО. Нұрсұлтан қаласы. Сертификат №17
Болашақ бағдарламасы степендияты 2013 ж

Courses
— Practical English
— General Pedagogy (English)
— Pedagogy in Higher Education (English)
— Research Techniques in Linguistics (English)
— Practical techniques in ELT (English)
— Theory and Methods of Character Education/Training Work (English)
— Criteria-based assessment technology  (English)
— Value based education (English)

Publications
1. Critical thinking in the context of the professional development of the higher education teachers; working in the limited educational environment. Learning and Motivation journal. July.2022
2. «Environmental awareness on the basis of Proverbs» Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ ISSN: 2007 – 7890. Año: IV. Número: 3. Artículo no.16 Período: Febrero – Mayo, 2017, Indexed by Thomson Reuters, ISI
3. «Contrastive Studies on Proverbs» ELSEVIER, ScienceDirect, Procedia – Social and Behavioral Sciences 136 ( 2014 ) 318 – 321
4. «Instilling Patriotism on the Basis of Proverbs»  [SYLWAN., 159(9)]. ISI Indexed – Sep 2015, 214-221
5. «Impacts of proverbs on building patriotism» Kazakh National University Abay, “Herald” scientific journal №1, 2015, 165-169
6. The Essence of Ethnopedagogics and Its Educational Value.  Science and Life of Kazakhstan, 2016, 284-286
7. PECULIARITIES AND CONTENT OF EDUCATION IN KAZAKH ETHNOPEDAGOGICS
Доклады Казахской академии образования №4, 2018

Research interests
IMPACT OF NARRATIVE ANALYSIS OF THE TEXTS FOR IMPROVING LEARNER’S CRITICAL THINKING SKILLS AT B1 LEVEL
The effect of proverbs on English as a FL student’s academic performance
Teaching English connecting with students’ diverse backgrounds
— Teaching English to non-native students by Lesson Study method
— The value of integrating character education in as a foreign language environment
— Consequences of using Multiple Intelligence theory in English language teaching (on the base of college students)
— Developing cognitive skills in school students’ through comprehension reading
— Investigating the relationship between spiritual intelligence and Burnout among Kazakhstani EFL Teachers
— Local pedagogical college students’’ perceptions of using videos in English Language micro-teaching classes
— The EFL students’ perceptions of using LMS

Akmaral Davletova

MA, lecturer

akmaral-da@mail.ru

PROFILE

AKMARAL DAVLETOVA
akmaral-da@mail.ru

Post
MA, lecturer

Academic career
Бакалавриат: Преподаватель педагогики и психологии, Нукусский государственный педагогический институт НГПИ 1995
Магистратура: Психология (диплом с отличием), Университет Кайнар 2013

Employment
2016 – 2020 — Доцент, Академия Кайнар
2006 – 2016 — Старший преподаватель, Академия Кайнар

2002 – 2005 — Методист, ДДУ №20

 1999 – 2001 — Старший преподаватель, НГПИ

1995 – 1999 — Преподаватель, НГПИ

1991 – 1995 — Пионервожатый, СШ №19

Courses
Психология
Психология управления

Certificates
— «Девиантность, психология девиантного поведения несовершеннолетнего» Республиканский семинар-тренинг для педагогов-психологов организаций образования. Нур-Султан 2020 Министерство образования РК. Комитет по охране прав детей.  Благодарность
— Республиканский семинар-тренинг для педагогов-психологов организаций образования «Новые подходы в организации психологической службы в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» в рамках республиканского августовского совещания  работников образования. Нур-Султан 2020 Министерство образования РК. Комитет по охране прав детей. Благодарность
— Подготовка к работе с системой диагностики психического состояния детей «Ресурс». РОО «Казахское психологическое общество», ОФ «Центр поддержки семьи Жануя». Алматы, 2020

Research interests
1. Психoлoгичeскиe aспeкты фoрмирoвaния эмoциoнaльнoгo интeллeктa личнoсти. Шaким Бaуыржaн Салипович. Алматы, 2017
2. Психoлoгичeскиe oсoбeннoсти прoявлeний aгрeссивнoгo пoвeдeния у дeтeй 6-10 лeт. Тaнирбeргeнoвa Алтынaй Мурaтжaнoвa. Алматы, 2020

Publications
1. Психологические основы подготовки педагогов-психологов к работе с одаренными школьниками, Монография. Алматы, 2015 г.
2. Становление и развитие профориентационной работы в Казахстане, Успехи современного естествознания. – 2015. – № 3 . Импакт-фактор РИНЦ (пятилетний) = 1,112
3. Методика на раскрытие творческого потенциала и снижение тревожного состояния школьника, Материалы междунар. Научной конференции «Современные проблемы психологии: от истоков к современности» посвящ.. 65-летию со дня рожд. Профессора С.М. Джакупова. Алматы – 2015 – 315 с.
4. Test of revealing the creative potential of a teenager, Журнал “International journal of experimental education”№3, 2015 год. Актуальные проблемы науки и образования , Actual problems of science and education, Куба, 20-31 марта 2015. Импакт-фактор  (двухлетний) = 0,630
5. Strategy to entance the competitiveness of unemployed personaliry in the labor market, Журнал “International journal of experimental education”. №3, 2015 год. «Стратегия естественнонаучного образования» Strategy for Science Education, Израиль, 20-27 февраля 2015
6. Из истории психологической мысли Казахстана, Журнал Психология в школе. №11, 2015
7. Программа по диагностике личности специалиста, Журнал Психология в школе. №1, 2016
8. Аспекты подготовки педагогов-психологов в зарубежных и отечественных исследованиях, Междунар. Конф. «Современные тенденции развития конкурентноспособной личности в образовании», посв. 66 летию со д.р. Проф. С.М. Джакупова
9. Элементы Казахстанской системы мировоззрения, Международная конференция «Известия академической науки», Великобритания, 2016 Импакт-фактор РИНЦ
10. Study of the influence of different styles of music on young peoples’ mental states, Journal of Applied Science. 2016,14(24) – Pages: 3436-3445 ISSN 1812-5654
11. Помощь педагогу-психологу в работе с суицидальным поведением подростков, Материалы городского семинара «Профилактика суицида среди несовершеннолетних и укрепление духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения». Алматы, 2017
12. Исследование эмоционального интеллекта подростков с разным уровнем интернет-зависимости (ИЗ), Материалы междунар. Научно-методич конференции «Ти перспективы развития  современной психологической науки и практики», посвященная 100-летию казахской научной психологии. Алматы, 2017
13. Взаимосвязь эмоционального интеллекта подростков с уровнем интернет-зависимости (ИЗ), Мектептеги психология. \Психология в школе. №12. 2017
14. Изучение эмоционального интеллекта подростков с разным уровнем интернет-зависимости (ИЗ), Материалы междунар. Научно-методич конференции. Университет Туран. Алматы. 2018.
15. Особенности диагностики и профилактики суицидальных наклонностей современных подростков, Материалы междунар. Научно-методич конференции. Университет Кайнар. Алматы. 2018.
16. The method to bring out creativity And reduce anxiety in teenaigers, Материалы междунар. Научно-методич конференции. Университет Кайнар. Алматы. 2018
17. Салауатты отбасынын психологиялық климаты, Оқу-әдістемелік құрал, – Алматы, 2018 г
18. Анализ современных программ по превенции суицида, проводимых в республике Казахстан, Материалы междунар. Научно-методич конференциие тенденции ра на тему «Современные тенденции развития этнопсихологии: история, состояние и перспективы» посвященной ко дню рождения доктора психологических наук, академика казнаен, профессора Джакупова С.М.. Алматы. 2019.
19. Диагностика и профилактика суицидальных наклонностей подростков. Жасөспірдердің өзіне-өзі қол жұмсау үрдістерінің алдын алу және түзету жолдары, Материалы 1 Республиканского сьезда педагогов. «Рухани жаңғырудың жарқын жолы – өскелең ұрпақты ұлттық құндылықта тәрбиелеу». Туркестан 2019
20. Мектептегі педагог-психологтің әдістемелік құралы, Мектептегі педагог- психологытің әдістемелік құралы: Методикалық-оқыту құралы. Алматы: Мектеп, 2019. – 256 б.,сур.
21. Коммуникативная компетентность родителей подростков, Материалы междунар. Научно-методич конференциие тенденции ра на тему «Современные тенденции развития психологии» Алматы. 2020
22. Вопросы подготовки педагогов-психологов в современных исследованиях, Материалы междунар. Научно-методич конференции. Узбекистан. Нукус. 2020
23. Влияние авторитарного стиля воспитания на поведение подростков, Международная научно-практическая конференция «наука и образование в современном мире: вызовы ХХI века» Нур-Султан, 2020
24. «Ресурс» балалардың психикалық күйін диагностикалау жүйесімен жұмыс істеуге арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу-әдістемелік құралы. Алматы, 2020
25. Педагог-психологтың «Ресурс» жүйесіне арналған оқу-әдістемелік құрал (жұмыс дәптері), Оқу-әдістемелік құралы. Алматы, 2020
26. Учебно-методическое пособие педагога-психолога для работы с системой  «Ресурс» (рабочая тетрадь), Учебно-методическое пособие. Алматы, 2020
27. Учебно-методическое пособие для работы с системой диагностики психического состояния детей «Ресурс»,  Учебно-методическое пособие. Алматы, 2020

Айсулу Шайкенова

ф.ғ.к.

ПРОФИЛЬ

AЙСУЛУ ШАЙКЕНОВА
aisulu.shaikenova@sdu.edu.kz

Лауазымы
ф.ғ.к.

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: Қарағанды ​​ұлттық университеті, орыс әдебиеті және тілі маманы. 1985 жылдың қыркүйегі – 1990 жылдың маусымы Солтүстік Қазақстан университеті Манаш Қозыбаев атындағы, журналистика бакалавры. 2016 жылдың қыркүйегі – 2018 жылдың маусымы

Жұмыс орны
1995-1997 жж – Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің қазақ тілі кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы
1997 ж. МТРК арнасында диктор (қалалық телерадиоарна) Петропавл қ.
2010 М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті қазақ тілі кафедрасының доценті.
2011 жылы М.Қозыбаев атындағы ОҚМУ Тіл және әдебиет институты деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.
2015 жыл М.Қозыбаев атындағы мемлекеттік университетінің ғылыми хатшысы.
2017 жыл М.Қозыбаев атындағы ОҚМУ журналистика кафедрасының меңгерушісі.
2023 SDU University-нің әлеуметтік ғылымдар кафедрасының меңгерушісі. Қаскелең

Мақалалар
38 басылым, оның ішінде Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету комитеті ұсынған 11 мақала, 4 оқу құралы.

Елнур Алимова

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

ЕЛНУР АЛИМОВА
yelnur.alimova@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежесі
Бакалавриат: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика, 2009 ж
Магистратура:Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика, 2010; Durham University (Ұлыбритания), MSc Social Research Methods, 2017 ж.

Жұмыс орны
«Жас Алаш» газетінің тілшісі және жауапты редакторы – 2008 жылғы мамыр – 2020 жылғы қаңтар
Malim порталының тілшісі – 2020 жылдың ақпаны – 2021 жылдың қазан айы
SDU University Заң және әлеуметтік ғылымдар факультетінің аға оқытушысы – 2019 ж. қаңтар – қазіргі уақытқа дейін

Пәндер
JUR 501 Нарратив жазу

Асхат Еркімбай

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

AСХАТ ЕРКІМБАЙ
askhat.yerkimbay@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежесі
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Дәрежесі: Қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры: мамыр 2005 ж.
Байланыс магистрі: 2013 жылдың мамыры, GPA 4.00. Вайоминг университеті – Ларами, Вайоминг (АҚШ), журналистикадағы әлеуметтік зерттеулер магистрі: мамыр 2011 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Жұмыс орны
2019 жылдың қыркүйегі – қазіргі уақытқа дейін Internews-Kazakhstan, CAMP жобасы, аймақтық БАҚ маманы
Қыркүйек 2013 – тамыз 2014 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, журналистика факультеті, пр. Әл-Фараби

Пәндер
JUR 628 Деректер және дерекқорлармен жұмыс жасау

Жоба жұмыстары
БАҚ мамандары, халықаралық фактінің мүшесі – Пойнтердегі дойбы бойынша сарапшы, Медиа институты Зерттеу (АҚШ) | Newyorker журналына арналған «Синхан түрмесінің ішінде» VR жобасы (АҚШ)

Мақалалар
М.Браун, Қ.Мысаева, А.Еркімбай «Радио және қазақ тілінің ұлттық тіл ретінде дамуы». Language”, (Journal of Radio and Audio Media) Қолжазба идентификаторы HJRS-2016-0314.R1 (2017), Мультимедиялық anyktamalygy/Handbook of Multimedia [“Handbook of Multimedia”] (2013) 170 б., «Қазконтент» АҚ тапсырысы бойынша, Жаңа медиа: монологтық диалог [«Жаңа медиа: монологтан диалогқа»] (2012) 170 pg,Баспаның демеушісі ЕҚЫҰ-ның Астанадағы орталығы, Қазақстан.
БАҚ құқығы, [БАҚ туралы заң] (2011) журналистерге арналған анықтамалық, ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған), 4/4 бет 60 б., Қазақстандағы АҚШ елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылған басылым.

Бахтияр Нурумов

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

БАХТИЯР НУРУМОВ
bakhtiyar.nurumov@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: ҚазҰУ. Әл-Фараби атындағы журналистика факультеті, 2004 ж.
Магистратура: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Журналистика факультеті, 2006 ж.
Докторантура: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, журналистика факультеті, 2018 жылдан аспирант

Жұмыс орны
2006-2017 жылдары «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы Қазақ радиосының журналисі

Пәндер
JUR 516 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

Мақалалар
Нурумов Бахтияр А., Браун Майкл, Ибраева Ғалия Ж., Мысаева Қарлыға Н. (2021). ОРТА АЗИЯ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОНЛАЙН АУДИЕНТТЕРІ: МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ЖАҢАЛЫҚТАР ДӘУІРІНДЕГІ ТАҢДАУЛАР МЕН ТАҢДАУЛАР. Мәскеу университетінің хабаршысы. Серия 10. Журналистика, (3), 54-73. https://cyberleninka.ru/article/n/online-audiences-of-central-asia-and-kazakhstan-choice-and-preferences-in-the-era-of-multimedia-news-content (Scopus) Нурумов, Б., Беркенова, Г., Фридман, Е. және Ибраева, Г. (2020). Халықты індеттің қауіптілігі туралы ақпараттандыру. Қазақстандағы жаңалықтар ұйымдарының COVID-19 жағдайын ертерек көрсетуі. M. Laruelle (Ред.), COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫ ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ: Дағдарысты басқару, экономикалық салдарлар және әлеуметтік трансформация (99-113 беттер). Вашингтон, Колумбия округі: Джордж Вашингтон университеті, Орталық Азия бағдарламасы. https://www.researchgate.net/profile/Furqan-Khan-15/publication/350965127_Post-COVID-19_Central_Asia_and_the_Sino-American_geopolitical_competition/links/607d1c47208-C309 Азия және Қытай – Америка – Геосаяси бәсеке.pdf#pa Нурумов, Б.А. (2019 ж.). Журналистика мамандығы студенттерін тәрбиелеудегі иммерсивті технологиялар. Конференция материалдарында: «Заманауи білім: әдістер, технологиялар, сапа» IV Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция, 18-19 қаңтар 2019 ж., Экономика және құқық академиясы. U.A. Жолдасбекова, Талдықорған (114-117). ISBN 978-601-332-265-0.

Бердак Байымбетов

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

БЕРДАК БАЙЫМБЕТОВ
berdak.bayimbetov@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: Өзбекстан ұлттық университеті, Өзбекстан
Магистратура: Ольстер университеті, Солтүстік Ирландия, Ұлыбритания
Докторантура: Vrije Universiteit Брюссель, Бельгия (жалғастыруда)

Жұмыс орны
Өзбекстан Республикасы Президентінің жанындағы Стратегиялық және аймақтық зерттеулер институты (2002-2005)
Өзбек мемлекеттік әлем тілдері университеті, халықаралық журналистика факультеті, Өзбекстан (2005-2007)
Ташкент қаласындағы халықаралық Вестминстер университеті, Өзбекстан (2007-2010)
SDU University, Қазақстан (2012 жылдан қазіргі уақытқа дейін)

Пәндер
JUR 607 Медиа, активизм және әлеуметтік өзгерістер
JUR 613 Саяси коммуникация

Жоба жұмыстары
Дүниежүзілік журналистика зерттеу жобасы

Мақалалар
• «Посткеңестік Орталық Азиядағы саяси және әлеуметтік трансформациядағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі». Кітаптың тарауы. Турдубаева Е. және Е. Папоутсаки, ред. (2023) «Орталық Азияның БАҚ және коммуникациялар ландшафтының картасы: Lexington Books» баспасы басып шығарған дамушы және заманауи мәселелердің антологиясы. The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
• «Айтыс сөзіндегі әлеуметтік ақпарат алмасу». Procedia – Әлеуметтік және мінез-құлық ғылымдары 122 (2014) 72–76. http://www.sciencedirect.com
• «Қоғамдық қатынастардың тиімділігін өлшеу». VI-Халықаралық конференция: Мәдени көпірлерді құру. Сүлеймен Демирел университеті, 2014 ж.
• «Қоғамдық пікірді зерттеу үшін әлеуметтік желілерді пайдалану». V-Халықаралық конференция: Мәдени көпірлерді құру. Сүлеймен Демирел университеті, 2013 ж.

Есенгүл Капқызы

ф.ғ.к. ассистент профессор

ПРОФИЛЬ

ЕСЕНГҮЛ КАПҚЫЗЫ
yessengul.kap@sdu.edu.kz

Лауазымы
ф.ғ.к. ассистент профессор

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: ҚазҰУ, қазақ әдебиеті және тілі маманы, 1995, Тұран, журналистика бакалавры, 2019 ж.
Өнер магистрі, Ньюкасл университеті, 2022 ж
Докторантура: ҚазҰУ, филология ғылымдарының кандидаты, 2001 ж.

Жұмыс орны
30 жаста, кәсіби журналистерге 21 жыл. Баспасөзде, радиода, интернетте журналист болып, қазақ журналистеріне қолдау көрсету мақсатында қоғамдық ұйым ұйымдастырып, медиа тренер болып, 9 жыл аға оқытушы, биыл ассистент болды.

Пәндер
JUR 610 Медиаанализ

Жоба жұмыстары
БАҚ этикасы және қазақстандық БАҚ-тағы балалардың өкілдігі

Мақалалар
Сөздің шыны , , Есенгүл Кәпқызы, 372, Textbook, , Kazakhstan, Almaty city, , , July 2007; Жырақта қалған тағдырлар , , Есенгүл Кәпқызы, 190, Textbook, , Kazakhstan, , , October 2010; Ой түбінде жатқан сөз , , Есенгүл Кәпқызы, 285, Textbook, , Kazakhstan, , , November 2013; Журналистика бойынша оқу бағдарламаларының моделі, , Есенгүл Кәпқызы (жалпы редакциясын басқарған), 152, Textbook, , Kazakhstan, Almaty city, , , November 2014; Қазіргі кездегі журналистік білім беру: Инновациялар, жаңа технологиялар, , Есенгүл Кәпқызы (редакторы), 168, Textbook, , Kazakhstan, Almaty city, , , June 2014; Сараптамалық журналистика, Al-Farabi Kazakh National University. Bulletin series, Journalism, SSCI, , Есенгүл Кәпқызы, , October 2015; «Ақпаратты жазуда нені ескереміз?», Вестник Евразийского национального университета имени Л.Гумилева., Journalism, SSCI, , Есенгүл Кәпқызы, , January 2016; Ақпараттың шынайылығын қалай тексереміз?, Al-Farabi Kazakh National University. Bulletin series, Journalism, SSCI, , Yessengul Kapkyzy, 6, January 2017; РЕСЕЙ-УКРAИНA ҚAҚТЫҒЫСЫ: ҚAЗAҚСТAНДЫҚ БАҚ КӨЗІМЕН, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Хабаршысы, Journalism, Other, https://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/876, Yessengul Kap, , November 2018; КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В КАЗАХОЯЗЫЧНЫХ МЕДИА, Әлеуметтану – Sociology, Book chapt, Other, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/18218.pdf, Yessengul Kap, , August 2020; ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МЕДИА: КТК, АЙҚЫН ЖӘНЕ WWW.MALIM.KZ МЕДИА ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАР РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ, Әлеуметтану – Sociology, Book chapt, Other, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/19672.pdf, Yessengul Kap, , September 2022: Monitoring public electoral sentiment through online comments in the news media: a comparative study of the 2019 and 2022 presidential elections in Kazakhstan, Asian Social Science, Scopus, Other, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01296612.2023.2229162, Yerkebulan Sayrambay, Assel Khamza, Yessengul Kap & Bakhtyar Nurumov, , United Kingdom, July 2023

Ержан Абдраманов

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

ЕРЖАН АБДРАМАНОВ
yerzhan.abdramanov@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Бұқаралық коммуникация және журналистика саласындағы өнер магистрі, Висконсин-Мэдисон университеті, 2021-2023

Жұмыс орны
«Жас Алаш» газетінің тілшісі 2000-2001
2002-2004 жж. Қазақ ұлттық телеарнасының тілшісі және жауапты редакторы
«Айқын» газетінің саясат бөлімінің меңгерушісі 2004–2005
2005-2007 жж. Jas Qazaq газеті редакторының орынбасары
Egemen.kz сайтының бас редакторы, «Егемен Қазақстан» газеті 2016-2017
Baq.kz ақпараттық агенттігінің бас редакторы 2017-2021
2023 жылдан қазіргі уақытқа дейін SDU Univeristy-нің оқытушысы

Пәндер
JUR 504 Медиа және мәдениет зерттеулері

Ақсауле Әлжан

МА, аға оқытушы

ПРОФИЛЬ

AҚСАУЛЕ ӘЛЖАН
aksaule.alzhan@sdu.edu.kz

Лауазымы
МА, аға оқытушы

Квалификация дәрежелері
Бакалавриат: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (ЕҰУ), Әлеуметтік ғылымдар факультеті, 2005 ж.
Магистратура: Беркли университетінің журналистика мектебі, 2020 ж.

Жұмыс орны
2003-2009 — «Эра» телекомпаниясы, Астана, журналист
2009-2015 — Жетінші арна, Астана, журналист, редактор
2015-2016 — «Хабар» агенттігі, журналист, тележүргізуші
2019-2020 — Журналистика зерттеу бағдарламасы, Беркли, ғылыми қызметкер
2021-2022 — Бөкетов университетінің журналистика факультетінің оқытушысы, Қарағанды ​​қ.

Пәндер
JUR 505 Медиа және коммуникациядағы теориялар мен тұжырымдар

Beta Career

Beta Career – төртінші курс студенттеріне оқу бағдарламасының соңғы семестрінің барлық элективті курстарын қамтитын арнайы курс. Beta Career міндетті емес және келесі бөлімдерде сипатталған өз талаптары бар. Beta Career бойынша қабылданған студенттер
саны шектеулі.

Мақсаттар

Beta Career мақсаттары:
– Кәсіби дағдыларды меңгеру
– Теориялық білімді практикада қолдану
– Қажетті негізгі білімді алу
– Байланыс желісін құру

Ұзақтығы

Beta Career ұзақтығы – 15 апта. Ол әр жылдың қыркүйегінде басталып, сол жылдың желтоқсанында аяқталады.

Бағалау саясаты

Қорытынды емтихан парағында көрсетілген баға компанияның 60 пайызын және университеттің 40 пайызын (апта сайынғы есеп бергені үшін 15 балл, қорытынды презентация үшін 25 балл) құрайды.
Бағалау критерийлері силлабуста көрсетілген 7 семестрдің пәндеріне сәйкес келетін дағдыларды игеру және қолдану сапасына сәйкес келуі керек.

Маңызды

Компания Алматы қаласында орналасуы тиіс.
Компания төменде көрсетілген тізімге енуі керек:
– The legal 500; және / немесе
– Asia Pacific Law; және / немесе
– Chambers and Partners.

Меморандум Мерзімдер Екі жақты мәміле
ЖШС NLC Partners мерзімсіз Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Алматы қаласының Полиция департаменті мерзімсіз
ЖШС Sсhmitt & Orlov мерзімсіз АҚ “Жолаушылар тасымалы”
Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы мерзімсіз
ЖШС MG Partners Almaty мерзімсіз ЖШС Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы
“Қазақстан Республикасының қызыл ай қоғамы” қоғамдық бірлестігі мерзімсіз Жеке мекеме “Samruk Business Academy”
Алматы облысы Қарасай аудандық полиция басқармасы мерзімсіз Алматы қалалық адвокаттар алқасы
Алматы облысы Қарасай ауданының соты мерзімсіз Маңғыстау облысының полиция департаменті
ЖШС Артюшенко және серіктестер мерзімсіз
ЖШС GRATA Заң фирмасы мерзімсіз
ЖШС Integrites Kazakhstan мерзімсіз
ЖШС Akhmetov & Partners мерзімсіз
Алматы қалалық соты мерзімсіз
ЖШС Unicase Law Firm мерзімсіз
ЖШС Synegy Partners заң фирмасы мерзімсіз
Жамбыл облыстық соты мерзімсіз
Жалыой аудандық полиция бөлімі мерзімсіз
ЖШС Форс-Мажор мерзімсіз
Меморандум Мерзімдер Екі жақты мәміле
ЖШС NLC Partners мерзімсіз Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Алматы қаласының Полиция департаменті мерзімсіз
ЖШС Sсhmitt & Orlov мерзімсіз АҚ “Жолаушылар тасымалы”
Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы мерзімсіз
ЖШС MG Partners Almaty мерзімсіз ЖШС Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы
“Қазақстан Республикасының қызыл ай қоғамы” қоғамдық бірлестігі мерзімсіз Жеке мекеме “Samruk Business Academy”
Алматы облысы Қарасай аудандық полиция басқармасы мерзімсіз Алматы қалалық адвокаттар алқасы
Алматы облысы Қарасай ауданының соты мерзімсіз Маңғыстау облысының полиция департаменті
ЖШС Артюшенко және серіктестер мерзімсіз
ЖШС GRATA Заң фирмасы мерзімсіз
ЖШС Integrites Kazakhstan мерзімсіз
ЖШС Akhmetov & Partners мерзімсіз
Алматы қалалық соты мерзімсіз
ЖШС Unicase Law Firm мерзімсіз
ЖШС Synegy Partners заң фирмасы мерзімсіз
Жамбыл облыстық соты мерзімсіз
Жалыой аудандық полиция бөлімі мерзімсіз
ЖШС Форс-Мажор мерзімсіз

2023-2024  оқу жылының «Дата журналистика»  БББ бойынша ақылдастық кеңес мүшелерінің құрамы

Акишева АсияForbes. kz. редакторы. Медиа сарапшы
Жапишева ӘсемTil Kespek Joq редакторы
Аманжолқызы БақытAB Marketing компаниясының  директоры, маркетолог
Карипов Бауыржанqaz365.kz. сайтының директоры
Құрманғазинова Назерке «SDU university» түлегі, vlast.kz. сайтының журналисті
Нурумов Бахтияр«SDU university» МА аға оқытушысы


Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: