Деңгей

Құқық магистрі

Ұзақтығы

2 жыл

ECTS

120

Туыстас мамандықтар

Құқықтық бағыт бойынша барлық білім беру бағдарламалары

АЙДАНА УСЕРБАЙ

Координатор

Магистрлік бағдарламаның түлектері ақпараттық технологиялармен байланысты компаниялар арасында еңбек нарығында сұранысқа ие. Біздің бағдарламаны аяқтаған заңгерлер киберқұқық, телекоммуникациялық құқық, ақпараттық құқық, интелектуалдық меншік құқығы сияқты салаларда түсінеді, сондай-ақ құқықтың даму процесін білетін болып шығады. Бағдарламаның кешенді тәсілі түлектерге үкіметтік органдар мен іскерлік құрылымдарда коммуникация, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар саласында, сондай-ақ осы бағыттағы зерттеу орталықтарында жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

 1. Құқыққа кіріспе – 5 ECTS;
 2. Міндеттемелік құқық 1-5 ECTS;
 3. Міндеттемелік құқық 2-5 ECTS;

  Барлығы: 15 ECTS

  Егер бакалавр дәрежесі туыстас мамандық болса, пререквизиттерді тапсырудың қажеті жоқ.

 • Мемлекет және құқық теориясы
 • Жағдайлық кейс (ҚР және/немесе халықаралық құқық мөлшерлерін тәжірибелік жағдайларда қолдану арқылы кешенді заңды талдау )
 • Ақпараттық жүйелер саласында коммуникациялық байланыстарды құру және қолдауда құқықтық қамтамасыз ету қытметі тетіктерін қолдану;
 • Заңнамалық және құқық қорғау практикасын бағалау, өз кәсіби қызметі саласында нормативтік құқықтық актілер мен басқару шешімдерінің жобаларын дайындау;
 • Құқық, байланыс, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар салаларында ғылыми зерттеулер жүргізу;
 • Құжаттаманы дұрыс басқара білу, құқықтық сипаттағы түрлі құжаттарды құрастыру;
 • Ақпараттық жүйелер, кибер шабуылдар саласындағы құқықтық мәселелерді талдау және шешу.
AE – Кәсіптік электив
код атауы th pr cr ects type term
LAW 556 Электрондық коммерцияның құқықтық аспектілері 2 1+0 3 5 Elective 1
LAW 649 IT-ға кіріспе 2 1+0 3 5 Elective 1
LAW 657 Цифрлық құқық 2 1+0 3 5 Elective 1
LAW 658 Ақпараттық технологиялар саласындағы құқық бұзушылықтар мен дәлелдемелер 2 1+0 3 5 Elective 1
LAW 681 Азаматтық құқыққа кіріспе 2 1+0 3 5 Elective 1
LAW 521 Құқықтық кеңес және құқықтық бизнесті ұйымдастыру 2 1+0 3 5 Elective 2
LAW 542 Конституция және экономика (билік және меншік) 2 1+0 3 5 Elective 2
LAW 551 IT саласындағы корпоративтік құқық 2 1+0 3 5 Elective 2
LAW 659 IT саласындағы цифрлық активтерді салықтық реттеу 2 1+0 3 5 Elective 2
LAW 680 Киберқауіпсіздік 2 1+0 3 5 Elective 2
LAW 532 Бағалы қағаздар мен ақша азаматтық құқықтың объектісі ретінде 2 1+0 3 5 Elective 3
LAW 535 Корпорация қызметі мен ұйымдарын салықтық реттеу 2 1+0 3 5 Elective 3
LAW 536 Банк құқығының өзекті мәселелері 2 1+0 3 5 Elective 3
LAW 537 Халықаралық коммерциялық арбитраждың өзекті мәселелері 2 1+0 3 5 Elective 3
LAW 538 Сот тәжірибесіндегі азаматтық құқықтық мәселер 2 1+0 3 5 Elective 3
LAW 644 Патенттік құқық және дараландыру құралдары 2 1+0 3 5 Elective 3
LAW 653 Құқықтық талдау және норма шығармашылығы 2 1+0 3 5 Elective 3
LAW 654 Технологиялық өнімдердің құқықтық аспектілері 2 1+0 3 5 Elective 3
LAW 656 Құқықтық технология 2 1+0 3 5 Elective 3


RC – Requisite Courses
code title th pr cr ects type
LAW 205 ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім) 2 1+0 3 5 Elective
LAW 271 Міндеттемелік құқық 1 2 1+0 3 5 Elective


1 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 524 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 1 0 3+0 3 5
LAW 550 Сандық дәуірдегі авторлық құқық 2 1+0 3 5
MDE 501 Ғылым тарихы мен философиясы 2 1+0 3 5
MDE 522 Басқару психологиясы 2 1+0 3 5
LAW XXX [ AE ] Таңдау пәні 1 (LAW 649, LAW 681) 2 1+0 3 5
XXX XXX [ AE ] Таңдау (LAW 556/LAE 658/LAW 657) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 15 Theoretical course: 25
Non Theoretical course: 3 Non Theoretical course: 5
Sum: 18 Sum: 30


2 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 529 Педагогикалық тәжірибе 0 1+0 1 2
LAW 530 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 2 0 3+0 3 5
LAW 650 Магистірлік диссертация жазу әдістері 2 1+0 3 5
MDE 552 Жоғары мектеп педагогикасы 1 1+0 2 3
MDE 554 Шет тілі (кәсіби) 0 3+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Таңдау (LAW 680/LAW 521/LAW 659) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Таңдау (LAW 542/LAW 551) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 14 Theoretical course: 23
Non Theoretical course: 4 Non Theoretical course: 7
Sum: 18 Sum: 30


3 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 534 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 3 0 3+0 3 5
LAW 640 Академиялық мақалаларды жазу әдістері 2 1+0 3 5
LAW 647 Азаматтық айналымдағы дербес деректер 2 1+0 3 5
LAW 666 Шарт құқығы 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Таңдау (LAW 644/LAW 656/LAW 654) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Таңдау (LAW 537/LAW 653) 2 1+0 3 5
Local Credit ECTS
Theoretical course: 15 Theoretical course: 25
Non Theoretical course: 3 Non Theoretical course: 5
Sum: 18 Sum: 30


4 семестр
код атауы th pr cr ects
LAW 539 Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысыы 4 0 6+0 6 9
LAW 651 Ғылыми-зерттеу практикасы 6 5+0 11 13
LAW 652 Магистрлік диссертацияны (жоба) ресімдеу және қорғау 3 2+0 5 8
Local Credit ECTS
Theoretical course: 16 Theoretical course: 21
Non Theoretical course: 6 Non Theoretical course: 9
Sum: 22 Sum: 30


Total Local Credit Total ECTS
Theoretical course: 60 Theoretical course: 94
Non Theoretical course: 16 Non Theoretical course: 26
Sum: 76 Sum: 120

Түлектер ақпараттық технологиялармен байланысты компаниялар нарығында сұранысқа ие болады. Мұндай заңгерлер ақпараттық және телекоммуникациялық құқық, телекоммуникациялық құқық, ақпараттық құқық, зияткерлік меншік құқығы сияқты құқық салаларында білім алып, сол салада жұмыс жасайды. 

Майгуль Абилова

PhD, қауым. профессор

ПРОФИЛЬ

МАЙГУЛЬ АБИЛОВА
maigul.abilova@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, қауым. профессор

Квалификация деңгейі
Бакалавриат: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2002
Магистратура: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2004
Докторантура: М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті, 2015

Жұмыс орны
Доцент, SDU
Серіктес, “Lex Contractus” ЖШС

Пәндер
Магистрлік диссертация жетекшісі

Мақалалар:
36 ғылыми жарияланым, оның ішінде 1 монография:
1. Жеке мүліктік емес құқықтар бұзылған жағдайда қолданыстағы заңнаманы анықтау / / азаматтық құқықтар Объектілері: халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 2003 жылғы 25-26 қыркүйек – Алматы: КАЗГЮУ, 2004. – б.310-314.
2. Халықаралық жеке құқықтағы мемлекеттік саясат туралы ереже / / Қазақстан Экономикасы және құқығы. – № 12 (228), 2004. – б.35-38.
3. Қоғамдық ереже мемлекет мүддесін қорғау тәсілі ретінде // азаматтық құқықтарды Қорғау: қазақ Гуманитарлық-Заң Университетінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 Мамыр 2004 ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005. – б.460-464.
4. Өзара қарым-қатынас пен қарсылық субъективті азаматтық құқықтарды белгілеу және шектеу тәсілдері ретінде // Субъективті азаматтық құқық және оны қамтамасыз ету құралдары: Ю-ны еске алуға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары. Г. Бассейн (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 маусым 2005 Ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005 ж. – б.408-412.
5. Заңнан жалтарудың құқықтық табиғаты мен салдары // Субъективті азаматтық құқық және оны қамтамасыз ету құралдары: Ю.в.-ны еске алуға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары.Г. Бассейн (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 13-14 маусым 2005 Ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2005 ж. – б.413-416.
6. Халықаралық жеке құқықтағы біліктілік мәселелері / / Конституцияның Қазақстандағы тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуындағы рөлі: Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары. – Қарағанды: Қарму Баспасы, 2005. – б.356-359.
7. Халықаралық жеке құқықтағы рұқсат етілген нормалардың түсінігі мен маңызы // Қазақстандық қоғамды модернизациялау жағдайындағы парламентаризмді жетілдіру және дамыту Мәселелері: Қазақстан Республикасы Парламентінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарындағы мақалалар жинағы.. – Алматы, 2006. – б.426-430.
8. “Заңды айналып өтуге тыйым салатын нормалар”, “рұқсат етілген нормалар”, “қоғамдық тәртіп туралы ереже” ұғымдарының арақатынасы // азаматтық құқықтағы Жауапкершілік: халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары (жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында). Алматы, 22-23 Мамыр 2006 ж. – Алматы: КАЗГЮУ Жеке Құқық Ғылыми-Зерттеу Институты, 2006 ж. – б.389-392
9. Құқықтық нормалардың қайшылықтарын қолдану барысында туындайтын сұрақтар / / “Әділет” Ғылыми еңбектері.– №1 (19-а), 2006. – б.169-174
10. Қазақстан республикасының аумағында шетелдік құқық нормаларын қолдану / / Қазақстан Халықаралық Құқық Журналы. – №4(36), 2009. – б.61-63
11. Халықаралық жеке құқық нормаларының сипаттамалары мен түрлері // Д.А. Қонаев Атындағы Университеттің Хабаршысы. – №4(33), 2009. – б.183-187
12. Жеке халықаралық құқық нормаларын қолдану түсінігі мен кезеңдері // Экономика Және Құқық Академиясының Ғылыми жазбалары. – №1(18), 2010. – б.138-143
13. Заңды тұлғалардың мәртебесіне қолданылатын заңды анықтау / / Азаматтық құқық және корпоративтік қатынастар: халықаралық ғылыми-практикалық конф Материалдары. Юрий Григорьевич Бассейнінің 90 жылдығына арналған жыл сайынғы азаматтық оқулар аясында (Алматы, 13-14 Мамыр 2013 ж.) – Алматы, 2013 ж. – б.689-694
14. Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес халықаралық жеке құқық және шетелдік құқық нормаларын қолданудағы шектеулер (теориялық аспектілер) // “Қазақстан республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқықты қолданудың Теориялық және практикалық мәселелері” (Астана, 7 желтоқсан, 2013 ж.): Халықаралық Ғылыми-практикалық конференция Материалдары. – Астана:” Дам ” ЖШС, 2014ж. – б.105-109
15. Қазақстан Республикасының халықаралық жеке құқығында шетелдік құқықты қолдану мәселелері: теориялық негіздер және қақтығыстарды реттеу // Қазақстанның Ғылымы мен өмірі. – №6(27), 2014. – б.158-164
16. Жеке халықаралық құқықтың құқық жүйесіндегі орны туралы мәселе бойынша / / халықаралық және ұлттық құқықтың Өзара Тәуелділігі: заң ғылымдарын дамыту қорының жарияланымдар Жинағы. – Санкт-Петербург: Заң Ғылымының Даму Қоры, 2014. – б.44-46
17. Қазақстан республикасының қақтығыстарды реттеуге сәйкес шетелдік құқықты қолдану/ / “Жеке Және Мемлекеттік Құқық Бойынша Үшінші Халықаралық Ғылыми Конференция”. Конференция материалдары (3 қыркүйек 2014 ж.). “Шығыс-Батыс” Біліктілікті арттыру Және Жоғары Білім Беру Қауымдастығы GmbH. Вена. – Б.33-40
18. Қазақстан Республикасындағы қақтығыстарды реттеудегі шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу мәселесіне/ / Қазіргі Ғылымның Даму Стратегиялары: VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Материалдары. Солтүстік Чарлстон, АҚШ, 14-15 қазан 2014 ж. Солтүстік Чарлстон: Шығармашылық Кеңістік, 2014. -Б.73-77
19. Жеке Халықаралық Құқықтағы заңнан жалтару институтының мәні мен мәні туралы// “Еуропалық Қолданбалы Ғылымдар: ғылыми зерттеулердегі заманауи тәсілдер” атты 12-Ші Халықаралық ғылыми конференция: 12-Ші Халықаралық Ғылыми Конференцияның Еңбектері. 15 Қазан 2014 Жыл, Штутгарт, Германия. -Б.155-158
20. Халықаралық жеке құқықты қолданудағы кейбір қарама – қайшы мәселелер// қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын Жетілдіру: 2015 жылғы 30 қаңтардағы Заң Ғылымдарының Докторы, Профессор, “Азаматтық-құқықтық Зерттеулер” Ғылыми-Зерттеу Институтының директоры, Азаматтық Және Азаматтық Іс жүргізу Құқығы Кафедрасының меңгерушісі мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.қазақ Гуманитарлық-Заң Университеті Т. Е. Каудыров-Астана, “қазақ Гуманитарлық-Заң Университеті” АҚ, 2015 ж. – б.186-190
21. Жеке халықаралық құқықта заңнан жалтаруға тыйым салатын норманың мәні туралы сұраққа // Қазақстан Республикасы Заңнама Институтының Хабаршысы. – 2015. №2 (38). – б.182-187
22. Қолданыстағы заңнаманы анықтаудағы біліктілік мәселесі: теориялық тәсілдер Және Қазақстан Республикасындағы заңнамалық шоғырландыру// http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/46540/25082 / / Азия Әлеуметтік Ғылымы (Канада). – 2015. – V. 11. – Хғс 8. – Б.80-87. Скопус, ОҢТҮСТІК КАРОЛИНА _2013: 0.139
23. Шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу: теориялық мәселелер және заң шығарушының көзқарасы // Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі. – №6(33), 2015. – б.88-92
24. Қазақстан Республикасының құқық қолдану практикасындағы қоғамдық тәртіп туралы ереже / / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі. – № 6 (42), 2016. – б.145-148
25. “Астана” Халықаралық Қаржы Орталығының құқығын қорғау жүйесіндегі ағылшын құқығы // Құқық Және Мемлекет. – №3 (72), 2016. – б.29-36. (бірлескен автор М. Дауленов)
26. “Астана” Халықаралық Қаржы Орталығы Сотының Англия мен Уэльстің Принциптері мен Заңдарын Қолдану Жөніндегі Нұсқаулық тұжырымдамасы. Іргелі қолданбалы зерттеулер// http://academy.kazguu.kz/wp-content/uploads/2015/12/Kontseptsiya-Rukovodstva.pdf (авторлар тобы)
27. Шетелдік құқықтың мазмұнын белгілеу мәселелері (жалпы және континенттік құқықтың тәсілдерін ескере отырып) // ағылшын құқығының ережелерін іске асыру негізінде Қазақстан республикасының азаматтық заңнамасын Жетілдіру: Матер. Ішкі. ғылыми-практикалық конф. 2016 жылғы 25 қараша. – Астана:” Қазақстан Республикасының Заңнама Институты”, 2017. – б.49-55
28. Әдет-ғұрыптың халықаралық жеке құқықтың қайнар көзі ретіндегі тиімділігі/ / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі, №1(43)2017, б.194-197 (бірлескен автор Қ. Нұрмағамбет)
29. Қазақстан Республикасының жанжалды реттеуіне сәйкес шетелдік заңнаманы қолдану (шектеу шаралары) / / Неволин оқулары. Муниципалитеттердің дамуының өзекті мәселелері: құқықтық және әлеуметтік-экономикалық аспектілері: Халықаралық Ғылыми-Практикалық Конференция материалдарының жинағы, 17 қараша 2017 ж. / Волго-Вятка Институты (филиалы) “О. Е. Кутафин Атындағы Мәскеу Мемлекеттік Заң Университеті (МГУА)”Федералды Мемлекеттік Бюджеттік Жоғары Оқу Орны. – Киров, 2017 жыл. – б.16-22
30. Қолданылатын құқықты анықтау: теория және практика сұрақтары. Монография-Алматы, Жеті Жарғы, 2018. – 200 пенс.
31. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-құқықтық өзгерістер жағдайындағы ағылшын құқығы: кейбір аспектілерге жалпы шолу / / Қазақстан Ғылымы мен Өмірі, №4 (60) 2018, б.256-258 (бірлескен автор С. Мороз)
32. Ағылшын келісім-шарт құқығы институттарын Қазақстан республикасының құқықтық жүйесіне енгізудің 32 Мәселесі // ағылшын құқығы және Қазақстан республикасының құқықтық жүйесі: халықаралық дөңгелек үстелдің материалдары (23 қазан 2018 ж.)/ ред. в. в. высоцкий.С. Мороз, Алматы, 2018. б.115-127
33. Сот прецедентімен корреляция аспектісінде Қазақстандағы сот билігін кеңейту мәселесіне тұжырымдамалық көзқарас / / Қазақстан Республикасы Заңнама Институтының Хабаршысы, №4 (53) 2018. ‒ б. 65-77 (бірлескен автор В. Конуссова)
34. Ренвойдың теориялық мәселелері/ / Қазақстан Ғылымы және Өмірі, № 1 (75) 2019, б.48-53 (бірлескен автор С. Мороз)
35. Халықаралық жеке құқықтың құқықтық табиғаты / / Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі, № 1 (75) 2019, б.90-93

Марат Естемиров

PhD, қауым. профессор

ПРОФИЛЬ

МАРАТ ЕСТЕМИРОВ
marat.yestemirov@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, қауым. профессор

Квалификация деңгейі
Бакалавриат: 2002 – М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті
Магистратура: 2004 – М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті
Докторантура: 2018 – PhD, М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті

Жұмыс орны
2004-2007 – М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті
2007-2008 – “Әділет” Заң мектебі
2008-2009 – Құқықтық талдау және қайта құру Институты
2010-2022 – Мақсұт Нәрікбаев Атындағы Университет
2022 – SDU University

Пәндер
Магистрлік диссертация жетекшісі

Проекттер
Жергілікті және халықаралық академиялық журналдардағы жарияланымдар, конференция материалдары:
1. «Банкроттық құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 64 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008340
2. «Корпоративтік құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 52 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008312
3. Корпоративтік құқық негіздері: Оқу құралы. – Алматы, 2021. – 416 б.
4. Сыйға тарту шартының күшін жою негіздерінің отандық сот практикасындағы қолданысы // Кұқық және мемлекет, № 3 (92), 2021 https://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/525
5. Банкроттық рәсімді құқықтық реттеудің жекелеген қырлары // Кұқық және мемлекет, № 4 (92), 2022
6. Сот практикасындағы бірізділік талабының сақталынбауы – қоғамның сот билігіне деген сеніміне жасалған елеулі соққы // ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РК No 4 (67)-2021 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/242/257
7. Кредиторлар талаптарының тізіліміне құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын енгізудің құқықтық реттелуі // Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018 https://km.kazguu.kz/uploads/files/9.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%A1.%20102-110..pdf
8. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республика-сының Заңының 11-бабына түсініктеме // Вестник Института законодательства и правовой информации РКNo3 (57) – 2019 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/259/275

Мақалалар
Оқулықтар, оқу құралдары, флагмандық басылымдар:
1. «Банкроттық құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 64 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008340
2. «Корпоративтік құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 52 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008312
3. Корпоративтік құқық негіздері: Оқу құралы. – Алматы, 2021. – 416 б.
4. Сыйға тарту шартының күшін жою негіздерінің отандық сот практикасындағы қолданысы // Кұқық және мемлекет, № 3 (92), 2021 https://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/525
5. Банкроттық рәсімді құқықтық реттеудің жекелеген қырлары // Кұқық және мемлекет, № 4 (92), 2022
6. Сот практикасындағы бірізділік талабының сақталынбауы – қоғамның сот билігіне деген сеніміне жасалған елеулі соққы // ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РК No 4 (67)-2021 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/242/257
7. Кредиторлар талаптарының тізіліміне құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын енгізудің құқықтық реттелуі // Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018 // https://km.kazguu.kz/uploads/files/9.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%A1.%20102-110.pdf
8. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республика-сының Заңының 11-бабына түсініктеме // Вестник Института законодательства и правовой информации РКNo3 (57) – 2019 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/259/275

Ғайни Серім

PhD, қауым. профессор

ПРОФИЛЬ

ҒАЙНИ СЕРІМ
gaini.serim@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, қауым. профессор

Квалификация деңгейі
Бакалавриат: 2005-2009 Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті
Магистратура: 2009-2011 Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті
Докторантура: 2012-2015 Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті

Жұмыс орны
2010-2011 – Әл-Фараби атындағы қазақ Ұлттық Университетінің заң факультетінің Маманы
2013-2014 – Әл-Фараби атындағы қазақ Ұлттық Университетінің “Халықаралық құқық” кафедрасының ассистенті
2015-2016 – Нархоз Университетінің “Құқық” кафедрасының Аға Оқытушысы
2018-2020 – Нархоз Университетінің “Құқық” кафедрасының Доценті
2020-2021 – Нархоз Университетінің “Құқық” ғылыми-білім беру қоғамының Доценті
2021-2022 – Заң және әлеуметтік ғылымдар факультетінің Доценті

Пәндер
Магистрлік диссертация жетекшісі

Мақалалар
Азаматтық құқықтағы кінә категориясының Тұжырымдамалық (теориялық) мәселелері” PhD зерттеуі (барлығы 15-Тен Астам Жарияланымдар)

Айман Омарова

PhD, қауым. профессор

ПРОФИЛЬ

AЙМАН ОМАРОВА
aiman.omarova@sdu.edu.kz

Лауазымы
з.ғ.к. қауымд. профессор

Квалификация деңгейі
Бакалавриат: 1990-1995 – Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Мемлекеттік Университеті
Докторантура: 2002 ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ диссертациялық кеңеснде кандидаттық диссертациясын қорғауы. Білім және Ғылым министрлігінің шешімімен 2002 ж. заң ғылымдарының кандидаты атағының берілуі

Жұмыс орны
2004-2006 – Азаматтық құқық пәндері кафедрасының доценті. Қ. Р. Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы
2015 – Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің сарапшысы
2003-2013 – Заң факультеті, азаматтық және экономикалық құқық кафедрасы
2019 – “ҚР иновациялық дамуын құқықтық қамтамассыз ету” кафедрасының зерттеу орталығының директоры

Пәндер
Магистрлік диссертация жетекшісі

Макалалар
Басылымға шыққан 70 тен астам ғылыми жұмыстар, 3 монография, 2 оқу құралы, Халықаралық рейтингі жоғары журналда (Скопус) 11 мақала. КОКСНВО, ұсынған журналдарда 30 мақала индекс Хирша h -2

Жасулан Ахметов

PhD, aссистент профессор

ПРОФИЛЬ

ЖАСУЛАН АХМЕТОВ
zhasulan.akhmetov@sdu.edu.kz

Лауазымы
PhD, ассистент профессор

Квалификация деңгейі
Бакалавриат: 2003-2008 – М. С. Нәрікбаев атындағы қазақ Мемлекеттік Заң Университеті
Докторантура: 2008-2009 Докторантураға Арналған Академиялық Айырмашылық / Еуропалық Одақтың Галатасарай Университетінің Заңы, 2009-2014 Стамбул Университетінің Жеке Құқық Ғылымдарының Докторы, 2017 ж. Қазақстан Республикасы Білім Және Ғылым Министрлігінің 6D030100 Құқықтану мамандығы Бойынша PhD Докторын тағайындау туралы шешім, 2018 ж. Шетелдік ғылыми дәрежесі мен атағын растау (Anerkennung) JGU-Mainz, Rheinland-Pfalz/ Stabsstelle Zulassung-International

Жұмыс орны
2016-2017 жж. – Басқарушы Серіктес Ахметов және ЖШС Серіктестері
2017-2019 – жаттықтырушы-бухгалтерлердің алғашқы аккредиттелген кәсіби ұйымы
2014-2017 – “Global Analytics” ЖШС Заң бөлімінің бастығы
2011 – қазіргі уақытта SDU University-дің Аға Оқытушысы
2017 – қазіргі уақытта Заңгер / Алматы Қалалық Адвокаттар Алқасы

Пәндер
Магистрлік диссертация жетекшісі

Мақалалар
2 мақала Scopus мәліметтер базасының журналында жарияланды:
1. Жанжалдарды Тоқсан сайын Шешу. 2022;1–14. /б. https://doi.org/10.1002/crq.21343
2. Мемлекеттік Және Телекоммуникациялық Шолу, 15-т., № 1, б.191-206, Мамыр 2023. / Заң, Мемлекет және телекоммуникация журналы / / https://periodicos.unb.br/index.php/RDET

Азамат Тулеуов

Кандидат юридических наук, старший преподавватель

ПРОФИЛЬ

АЗАМАТ ТУЛЕУОВ
azamat.tuleuov@sdu.edu.kz

Должность
Кандидат юридических наук, старший преподавватель

Степень квалификации
1990-1995 – Казахский национальный государственный университет имени Аль-Фараби, Алматы
1995-1998 – Аспирант Института государства и права Министерства науки и Академии наук Республики Казахстан, Алматы
КазГЮУ, 1998

Место работы
2020 – настоящее время – председатель попечительского совета ЧП «Институт верховенства права», Казахстан
2013 – настоящее время – председатель Совета директоров АО «Мангистаугеология», Казахстан
2004 – вице-президент АО «Транстелеком», Казахстан
1999-2007 – президент ТОО «КазИнЖюрКоллегиум»
1996-2003 гг.  – юрист, затем начальник юридического отдела АО «Казахстанский международный банк», Казахстан
1995-1996 гг – ассистент координатора проекта по разработке экологического законодательства, юридическая фирма “Пеппер, Гамильтон и Шитц”
Член и руководитель различных экспертных групп рабочих групп, Казахстан

Дисциплины
LAW 658 Правонарушения и доказательства в области информационных технологий

Проектные работы
Сентябрь 2021 – «Особенности гибридного образования». Центр профессионального развития и инноваций SDU University, Алматы
Май 2009 – Сертификат о прохождении обучения «Международные стандарты права в медиасфере Казахстана»

Публикации
Монография «Право доверительного управления имуществом» (1998) и другие (всего более 50 публикаций)

Жасулан Ахметов

PhD, aссистент профессор

ПРОФИЛЬ

ЖАСУЛАН АХМЕТОВ
zhasulan.akhmetov@sdu.edu.kz

Должность
PhD, ассистент профессор

Степень квалификации
2003-2008 – Казахский государственный юридический университет имени М.С. Нарикбаева
2008-2009 – Академическая разница в докторантуре / Юриспруденция Европейского союза Галатасарайский университет
2009-2014 – Докторская степень по частному праву Стамбульского университета
2017 – Решение о присуждении ученой степени доктора PhD по специальности 6D030100 Юриспруденция Министерства образования и науки Республики Казахстан
2018 – Подтверждение иностранной академической степени и звания (Anerkennung) JGU – Майнц, Рейнланд-Пфальц/ Stabsstelle Zulassung – Международный

Место работы
2016-2017 – Управляющий партнер Ахметов и партнеры ТОО
2017-2019 – Тренер – первая аккредитованная профессиональная организация бухгалтеров
2014-2017 – Начальник юридического отдела ТОО “Глобал Аналитикс”
2011-настоящее время – старший преподаватель SDU University
2017-настоящее время – юрист/ Алматинская городская коллегия адвокатов

Дисциплины
LAW 666 Договорное право
LAW 537 Актуальные проблемы международного коммерческого арбитража

Публикации
2 статьи опубликованы в журнале базы данных Scopus: 1) Conflict Solution Quarterly. 2022;1–14. // https://doi.org/10.1002/crq.21343

Ғайни Серім

PhD, aссоц. профессор

ПРОФИЛЬ

ҒАЙНИ СЕРІМ
gaini.serim@sdu.edu.kz

Должность
PhD, aссоц. профессор

Степень квалификации
2005-2009 – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (степень бакалавра)
2009-2011 – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (степень магистра)
2012-2015 – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (докторантура)

Место работы
2010-2011 гг. – специалист юридического факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби
2013-2014 гг. – ассистент преподавателя кафедры «Международное право» Казахского национального университета им. Аль-Фараби
2015-2016 – старший преподаватель кафедры «Юриспруденция» Университета Нархоз
2018-2020 – доцент кафедры «Юриспруденция» Университета Нархоз
2020-2021 – доцент научно-образовательного общества «Юриспруденция» Университета Нархоз
2021-2022 – доцент факультета права и социальных наук

Дисциплины
LAW 650 Методы написания магистерской диссертации

Публикации
Кандидатская диссертация «Концептуальные (теоретические) проблемы категории вины в гражданском праве» (всего более 15 публикаций)

Жылдыз Тегизбекова

PhD, aссоц. профессор

ПРОФИЛЬ

ЖЫЛДЫЗ ТЕГИЗБЕКОВА
zhyldyz.tegizbekova@sdu.edu.kz

Должность
PhD, aссоц. профессор

Степень квалификации
2001-2006 – Кыргызско-Российский славянский университет
2007-2013 – Национальная академия наук КР

Место работы
2006-2013 – Юридический колледж., Университета Деполя
2011-2015 – Международный университет Центральной Азии
2015 – Международный университет АлаТоо
2020-2022 – Digital_Lex_Hub, 2020 Университет КазГЮУ

Дисциплины
LAW 657 Цифровое право

Проектные работы
2016 г. – Региональный курс ООН по международному праву для Азиатско-Тихоокеанского региона, Организация Объединенных Наций
2017 г. – «Специализированный курс по отдельным вопросам ВТО: сельское хозяйство, услуги, поездки и РТС», Центр ВТО, Индийский институт внешней торговли

Публикации
Более 50 публикаций, в том числе книги, статьи, методические пособия, статьи: https:/iaau. academia.edu/Жылдыз Тегизбекова

Марат Естемиров

PhD, aссоц. профессор

ПРОФИЛЬ

МАРАТ ЕСТЕМИРОВ
marat.yestemirov@sdu.edu.kz

Должность
PhD, aссоц. профессор

Степень квалификации
2002 – бакалавр права, Университет КазГЮУ
2004 – Магистр права, Университет КазГЮУ
2018 – Доктор философии, Университет Максута Нарикбаева (MNU)

Место работы
2004 – 2007 Университет Казгюу
2007 – 2008 Юридический факультет “Адилет”
2008 – 2009 Институт правового анализа и исследований
2010 – 2022 Университет Максута Нарикбаева
2022 – SDU University

Дисциплины
LAW 551 Корпоративное право в сфере IT

Проектные работы
1. “Практикум по дисциплине» банкротное право”: Учебное пособие. -Нур-Султан, 2021. – 64 С. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008340
2. Практикум по дисциплине “Корпоративное право”: Учебное пособие. -Нур-Султан, 2021. – 52 С. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008312
3. Основы корпоративного права: учебное пособие. – Алматы, 2021. – 416 с.
4. Применение оснований отмены договора дарения в отечественной судебной практике / / право и государство, № 3 (92), 2021 https://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/525
5. Отдельные аспекты правового регулирования процедуры банкротства / / Право и государство, № 4 (92), 2022
6. Несоблюдение требования последовательности в судебной практике – серьезный удар по доверию общества к судебной власти // ВЕСТНИК Института ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА и ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РК № 4 (67)-2021 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/242/257
7. Правовое регулирование включения требований учредителей (участников) в реестр требований кредиторов / / Право и государство, № 3-4 (80-81), 2018 https://km.kazguu.kz/uploads/files/9.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%A1.%20102-110.pdf
8. Комментарий к статье 11 Закона Республики Казахстан» О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью ” / / Вестник Института законодательства и правовой информации РКNo3 (57)-2019 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/259/275

Публикации
Учебники, учебные пособия, ведущие публикации:
1. «Банкроттық құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 64 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008340
2. «Корпоративтік құқық» пәні бойынша практикум: Оқу құралы. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 52 бет. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008312
3. Корпоративтік құқық негіздері: Оқу құралы. – Алматы, 2021. – 416 б.
4. Сыйға тарту шартының күшін жою негіздерінің отандық сот практикасындағы қолданысы // Кұқық және мемлекет, № 3 (92), 2021 https://km.kazguu.kz/articles/articles/view/id/525
5. Банкроттық рәсімді құқықтық реттеудің жекелеген қырлары // Кұқық және мемлекет, № 4 (92), 2022
6. Сот практикасындағы бірізділік талабының сақталынбауы – қоғамның сот билігіне деген сеніміне жасалған елеулі соққы // ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РК нет 4 (67)-2021 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/242/257
7. Кредиторлар талаптарының тізіліміне құрылтайшылардың (қатысушылардың) талаптарын енгізудің құқықтық реттелуі // Кұқық және мемлекет, № 3-4 (80-81), 2018 https://km.kazguu.kz/uploads/files/9.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%A1.%20102-110.pdf
8. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республика-сының Заңының 11-бабына түсініктеме // Вестник Института законодательства и правовой информации PKNo3 (57) – 2019 https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/259/275

Самгат Ермекбаев

МА, старший преподаватель

ПРОФИЛЬ

САМГАТ ЕРМЕКБАЕВ
samgat.yermekbayev@sdu.edu.kz

Должность
МА, старший преподаватель

Степень квалификации
2006 – 2010 гг. – бакалавр права с отличием, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби
2012 – Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Международное право (степень магистра)

Место работы
2011 г – читал курс «Международное право» в рамках академическая практика на юридическом факультете Дружбы народов Российский университет (РУДН), г. Москва, Российская Федерация
2012 г – Читал курс «Международное право» в рамках академическая практика на факультете международных отношений имени Аль-Фараби Казахский национальный университет, Алматы, Казахстан
2014 г – преподавал в Павлодарском областном центре переподготовки и повышения квалификации. обучение государственных служащих, Павлодар, Казахстан

Дисциплины
LAW 680 Кибербезопасность

Проектные работы
2012-2013 – Преподаватель проекта «Открытый факультет» Ассоциации стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»

Айнур Шакенова

МА, старший преподаватель

ПРОФИЛЬ

АЙНУР ШАКЕНОВА
ainur.shakenova@sdu.edu.kz

Должность
МА, старший преподаватель

Степень квалификации
2008-2011 – Карагандинский экономический университет (бакалавр финансов)
Финансовая академия при Министерстве финансов Республики Казахстан (магистр в области экономика)

Место работы
2009-2010 – Эксперт Государственного протокола МИД РК
2016-2021 – Исследователь инноваций и интеллектуальной собственности в Университете Сент-Иштвана, Венгрия
2019 – Патентный поверенный РК, руководитель IPB Group, арт-стартап

Дисциплины
LAW 550 Авторское право в цифровой эре
LAW 644 Патентное право и средства индивидуализации

Публикации
1. «Роль налогового регулирования в социально-экономических процессах», Инновации. потенциальные и наукоемкие отрасли и технологии в Казахстане, Астана, 2014.
2. «Модернизация налоговой системы Казахстана как фактор повышения благосостояние населения», «Макроэкономические проблемы инновационного развития». в Республике Казахстан, г. Астана, 2014 г.
3. «Роль малого и среднего предпринимательства в инновационной деятельности в Казахстан», журнал Университета Капошвар, Капошвар, 2017.
4. Шакенова А.: Сравнительный анализ инновационной системы Казахстан: применение европейского инновационного табло. Разногласия Европейского Союза в изменении глобальной экономики. стр. 173- 201. (2020)
5. Шакенова А., Сапарова Б.: Значение патентов в экономике: Материалы Международной научно-практической конференции «Современное тенденции развития финансово-банковского сектора в условиях экономической неопределенность»/Под общей ред. Насыровой Г.А.- Нур-Султан: Л.Н. Гумилева, 2022. – 337 с. (2022 г.)

Бакытжан Куламбаев

PhD, aсисстент профессор

ПРОФИЛЬ

БАКЫТЖАН КУЛАМБАЕВ
bakhytzhan.kulambayev@sdu.edu.kz

Должность
PhD, aсисстент профессор

Степень квалификации
Бакалавриат: Кызылординский государственный университет имени Коркыт-ата
Магистратура: 2001-2003 Al-Farabi Kazakh National University

Место работы
2015-2016 – Директор образовательных программ по специальностям «Информационные системы» и «Вычислительная техника и программное обеспечение»
2021 – Заведующий кафедрой вычислительной техники АО «МИИТ»
2022 – Ассистент профессор кафедры, “Компьютерная инженерия”

Дисциплины
LAW 649 Введение в IT

Публикации
1. Б. Куламбаев, Г. Бейсенова, Н. Катаев, Б. Абдураимова, Л. Жайдакбаева и др., Подход на основе глубокого обучения для обнаружения повреждений дорожного покрытия Computers, Materials & Continua, vol. 73, № 2, стр. 3403–3418, 2022. (процентиль 79)
2. Анализ качества обслуживания для облачных данных Интернета вещей с использованием подхода многокритериальной оптимизации. Л.Джаякумар. Джоти Читра, Бахытжан Куламбаев и др. Вычислительный интеллект и нейронауки, 2022 г.

Beta Career

Beta Career – төртінші курс студенттеріне оқу бағдарламасының соңғы семестрінің барлық элективті курстарын қамтитын арнайы курс. Beta Career міндетті емес және келесі бөлімдерде сипатталған өз талаптары бар. Beta Career бойынша қабылданған студенттер
саны шектеулі.

Мақсаттар

Beta Career мақсаттары:
– Кәсіби дағдыларды меңгеру
– Теориялық білімді практикада қолдану
– Қажетті негізгі білімді алу
– Байланыс желісін құру

Ұзақтығы

Beta Career ұзақтығы – 15 апта. Ол әр жылдың қыркүйегінде басталып, сол жылдың желтоқсанында аяқталады.

Бағалау саясаты

Қорытынды емтихан парағында көрсетілген баға компанияның 60 пайызын және университеттің 40 пайызын (апта сайынғы есеп бергені үшін 15 балл, қорытынды презентация үшін 25 балл) құрайды.
Бағалау критерийлері силлабуста көрсетілген 7 семестрдің пәндеріне сәйкес келетін дағдыларды игеру және қолдану сапасына сәйкес келуі керек.

Маңызды

Компания Алматы қаласында орналасуы тиіс.
Компания төменде көрсетілген тізімге енуі керек:
– The legal 500; және / немесе
– Asia Pacific Law; және / немесе
– Chambers and Partners.

Меморандум Мерзімдер Екі жақты мәміле
ЖШС NLC Partners мерзімсіз Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Алматы қаласының Полиция департаменті мерзімсіз
ЖШС Sсhmitt & Orlov мерзімсіз АҚ “Жолаушылар тасымалы”
Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы мерзімсіз
ЖШС MG Partners Almaty мерзімсіз ЖШС Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы
“Қазақстан Республикасының қызыл ай қоғамы” қоғамдық бірлестігі мерзімсіз Жеке мекеме “Samruk Business Academy”
Алматы облысы Қарасай аудандық полиция басқармасы мерзімсіз Алматы қалалық адвокаттар алқасы
Алматы облысы Қарасай ауданының соты мерзімсіз Маңғыстау облысының полиция департаменті
ЖШС Артюшенко және серіктестер мерзімсіз
ЖШС GRATA Заң фирмасы мерзімсіз
ЖШС Integrites Kazakhstan мерзімсіз
ЖШС Akhmetov & Partners мерзімсіз
Алматы қалалық соты мерзімсіз
ЖШС Unicase Law Firm мерзімсіз
ЖШС Synegy Partners заң фирмасы мерзімсіз
Жамбыл облыстық соты мерзімсіз
Жалыой аудандық полиция бөлімі мерзімсіз
ЖШС Форс-Мажор мерзімсіз
Меморандум Мерзімдер Екі жақты мәміле
ЖШС NLC Partners мерзімсіз Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Алматы қаласының Полиция департаменті мерзімсіз
ЖШС Sсhmitt & Orlov мерзімсіз АҚ “Жолаушылар тасымалы”
Қазақстан Республикасы жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы мерзімсіз
ЖШС MG Partners Almaty мерзімсіз ЖШС Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы
“Қазақстан Республикасының қызыл ай қоғамы” қоғамдық бірлестігі мерзімсіз Жеке мекеме “Samruk Business Academy”
Алматы облысы Қарасай аудандық полиция басқармасы мерзімсіз Алматы қалалық адвокаттар алқасы
Алматы облысы Қарасай ауданының соты мерзімсіз Маңғыстау облысының полиция департаменті
ЖШС Артюшенко және серіктестер мерзімсіз
ЖШС GRATA Заң фирмасы мерзімсіз
ЖШС Integrites Kazakhstan мерзімсіз
ЖШС Akhmetov & Partners мерзімсіз
Алматы қалалық соты мерзімсіз
ЖШС Unicase Law Firm мерзімсіз
ЖШС Synegy Partners заң фирмасы мерзімсіз
Жамбыл облыстық соты мерзімсіз
Жалыой аудандық полиция бөлімі мерзімсіз
ЖШС Форс-Мажор мерзімсіз

2023-2024 оқу жылының «Ақпараттық технологиялар құқығы» БББ бойынша ақылдастық кеңес мүшелерінің құрамы

Джаксылыкова Назигуль«Ақпараттық технологиялар құқығы» магистратура түлегі, адвокат. Иллинойс Университетінің студенті. Чикаго
Жакыпбек МеруертТОО Get pay кешенді лицензия бойынша сарапшы
Тегизбекова ЖылдызАла-Тоо Қырғыстан халықаралық университеті,
PhD, қауымдастырылған профессор

 

University, Kyrgyzstan
Усенова ЭльмираАла-Тоо Қырғыстан халықаралық университеті
University, Kyrgyzstan
Темирхан НурдидарМагистратура Жеке құқық БББ студенті
Касмуханова АйгеримInegrities Kazakhstan. Бас заңгері
Өсербай АйданаМагистратура құқық БББ бойынша координаторы
Сейтмағамбет АружанМагистратура БББ директоры
Бердиева БахытжанҚазақстан Республикасы Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің сарапшысы
Естемиров Марат“SDU university” PhD, қауымдастырылған профессоры
Ахметов Жасулан“SDU university” PhD, ассистент профессоры
Аскарова АйкенЗаң департаментінің шеф менеджері. Магистратура «Жеке құқық» БББ түлегі

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: