Деңгей

Бакалавр педагогикасы

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

75

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

75

ECTS

240

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

Талап етілмейді

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу бойынша сапалы кәсіби білім алу, білім беру саласындағы кәсіби құзыреттілікті қамтамасыз ету. Бәсекеге сай жан-жақты дамыған, шығармашылық ойлау қабілеті жоғары, іскерлік дағдысы қалыптасқан, кәсіби біліктілігі жоғары педагог мамандар даярлау болып табылады.

ОН1: Әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдарды негізге ала отырып, өзіндік пайымдаулар жасау.
ОН2: Кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу мақсатында орыс, ағылшын және түрік тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау.
ОН3: Әр баланың денсаулығы мен өзіндік дамуын ескере отырып, оның бейімі мен қабілетін, дарынын анықтай алу.
ОН4: Басқарушы-ұйымдастырушылық қабілеттерін, психологиялық, пәндік және әдістемелік білім жүйесімен түсінігін кәсіби деңгейде практикада қолдана алу.
ОН5: Балабақша мен отбасы арысындағы байланысты нығайту жолдарын білу.
ОН6: Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің жаңа педагогикалық идеяларын генерациялауда стандартты емес және альтернативті шешімдер табуға бейімделу.
ОН7: Баланың (балалар тобының) психологиялық сипаттамасын құра білу, психологиялық проблеманы анықтау, оны шешу жолдарын пысықтау дағдыларын игеру.
ОН8: Мектепке дейінгі балалардың тілдік, әдеби, математикалық, музыкалық, дүниетанымдық білімдерін қалыптастыруда өнер түрлері мен ойын әрекеті арқылы балалардың танымдық, шығармашылық қабілеттерінің ашыла түсуіне ықпал ету.

1 cеместр
код атауы th pr cr ects
MDE 153 Əлеуметтік- саяси білім модулі (Мəдениеттану) 1 0+0 1 2
MDE 154 Əлеуметтік- саяси білім модулі (Психология) 1 0+0 1 2
MDE 160 Community engagement and value based Society 1 0 1+0 1 0
MDE 171 Қазақстан тарихы 2 1+0 3 5
MDE 291 Дене шынықтыру 1 0 1+0 1 2
PRE 204 Педагогика 2 1+0 3 5
PRE 215 Оқу практикасы 0 1+0 1 1
MDE xxx [ NAE ] Қазақ / Орыс тілі 1 (MDE 111 / 113 / 115 / 117 / 121 / 123 / 125 / 127) 0 3+0 3 5
MDE xxx [ NAE ] Шетел тілі 1 (MDE 107/ MDE 109) 0 3+0 3 5
PRE XXX [ NAE ] Түрік тілі 1 (MDE 131, MDE 135, MDE 201, MDE 205, MDE 209, MDE 213, MDE 217, MDE 221, MDE 225, MDE 229, MDE 233, MDE 237) 0 2+0 2 3
Барлығы Кредиттер ECTS
Theoretical course: 14 Theoretical course: 23
Non Theoretical course: 5 Non Theoretical course: 7
Саны: 19 Саны: 30
2 семестр
код атауы th pr cr ects
MDE 151 Əлеуметтік- саяси білім модулі (Саясаттану) 1 0+0 1 2
MDE 152 Əлеуметтік- саяси білім модулі (Әлеуметтану) 1 0+0 1 2
MDE 170 Community engagement and value based Society 2 0 1+0 1 0
MDE 292 Дене шынықтыру 2 0 1+0 1 2
PRE 103 Ерте және мектепке дейінгі педагогика 2 1+0 3 5
PRE 104 Оқу тәжірибесі (Педагогика) 0 1+0 1 1
PSY 111 Психология негіздері 2 1+0 3 5
MDE xxx [ NAE ] Қазақ / Орыс тілі 2 (MDE 112 / 114 / 116 / 118 / 122 / 124 / 126 / 128 0 3+0 3 5
MDE xxx [ NAE ] Шетел тілі 2 (MDE 108, MDE 109) 0 3+0 3 5
PRE XXX [ NAE ] Түрік тілі 2 (MDE 132, MDE 136, MDE 202, MDE 206, MDE 210, MDE 214, MDE 218, MDE 222, MDE 226, MDE 230, MDE 234, MDE 238) 0 2+0 2 3
Барлығы Кредиттер ECTS
Theoretical course: 16 Theoretical course: 27
Non Theoretical course: 3 Non Theoretical course: 3
Саны: 19 Саны: 30
3 cеместр
код атауы th pr cr ects
MDE 172 Философия 2 1+0 3 5
MDE 293 Дене шынықтыру 3 0 1+0 1 2
PRE 201 Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена 2 1+0 3 5
PRE 205 Кәсіби бағытталған шет тілі 0 3+0 3 5
PRE 207 Кәсіби қазақ тілі 0 3+0 3 5
PRE XXX [ NAE ] Түрік тілі 3 (MDE 133, MDE 137, MDE 203, MDE 207, MDE 211, MDE 215, MDE 219, MDE 223, MDE 227, MDE 231, MDE 235, MDE 239) 0 2+0 2 3
PRE XXX [ AE ] Таңдау (PRE 211/PRE 413) 2 1+0 3 5
Барлығы Кредиттер ECTS
Theoretical course: 17 Theoretical course: 28
Non Theoretical course: 1 Non Theoretical course: 2
Саны: 18 Саны: 30
4 семестр
код атауы th pr cr ects
MDE 173 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 1 2+0 3 5
MDE 294 Дене шынықтыру 4 0 1+0 1 2
PRE 208 Мектепке дейінгі ұйымдағы инклюзивті білім беру 1 1+0 2 3
PRE 213 Оқу тәжірибесі (Мектепке дейінгі ұйымдағы инклюзивті білім беру) 0 1+0 1 2
PSY 202 Педагогикалық риторика 2 1+0 3 5
PSY 216 Ғылыми зерттеу әдістері 2 1+0 3 5
PRE XXX [ AE ] Таңдау (PRE 214/PRE 212) 2 1+0 3 5
PRE XXX [ NAE ] Түрік тілі 4 (MDE 134, MDE 138, MDE 204, MDE 208, MDE 212, MDE 216, MDE 220, MDE 224, MDE 228, MDE 232, MDE 236, MDE 240) 0 2+0 2 3
Барлығы Кредиттер ECTS
Theoretical course: 16 Theoretical course: 26
Non Theoretical course: 2 Non Theoretical course: 4
Саны: 18 Саны: 30
5 семестр
код атауы th pr cr ects
PRE 307 Мектепке дейінгі балалардың математикалық дамуының теориясы мен әдістемесі 2 1+0 3 5
PRE 407 Балалар көркемөнер шығармашылығын дамытудың теориясы мен әдістемесі 2 1+0 3 5
PRE XXX [ AE ] Таңдау (PRE 309/PRE 305) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Таңдау (PRE 311/PRE 317) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Таңдау (PRE 313/PRE 323) 2 1+0 3 5
XXX xxx [ AE ] Таңдау (PRE 315/PRE 402) 2 1+0 3 5
Барлығы Кредиттер ECTS
Theoretical course: 18 Theoretical course: 30
Non Theoretical course: 0 Non Theoretical course: 0
Саны: 18 Саны: 30
6 семестр
код атауы th pr cr ects
PRE 206 Мектепке дейінгі ұйымда тәрбие жұмысының теориясы 1 2+0 3 5
PRE 209 Балалар ойыншығының психологиялық-педагогикалық сараптамасы 1 2+0 3 5
PRE 324 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы құжаттама 1 2+0 3 5
PRE 326 Медициналық білім негіздері мен өмір қауіпсіздігі 1 2+0 3 5
PRE 327 Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі 2 1+0 3 5
PRE 328 Кәсіптік практика 0 3+0 3 5
Барлығы Кредиттер ECTS
Theoretical course: 18 Theoretical course: 30
Non Theoretical course: 0 Non Theoretical course: 0
Саны: 18 Саны: 30
7 семестр
код атауы th pr cr ects
HPE 321 Инновациялық үрдістер 1 2+0 3 5
PRE 417 Күрделі ауытқулары бар балаларға педагогикалық көмек 2 1+0 3 5
PRE 421 Мектеп жасына дейінгі оқушыны педагогикалық-психологиялық диагностикалау 2 1+0 3 5
PRE XXX [ AE ] Таңдау (PRE 419/PRE 409) 2 1+0 3 5
PRE XXX [ AE ] Таңдау (PRE 405/PRE 106) 2 1+0 3 5
PRE XXX [ AE ] Таңдау (PRE 401/PRE 301) 2 1+0 3 5
Барлығы Кредиттер ECTS
Theoretical course: 18 Theoretical course: 30
Non Theoretical course: 0 Non Theoretical course: 0
Саны: 18 Саны: 30
8 семестр
код атауы th pr cr ects
HPE 424 Педагогтың кәсіби бағдары 1 2+0 3 5
PRE 416 Дипломалды практика 2 1+0 3 4
PRE 418 Педагогикалық практика 1 1+0 2 8
PSY 219 Академиялық жазу 0 3+0 3 5
XXX XXX [ NTE ] Қорытынды аттестаттау (PRE 420 / PRE 422) 0 1+0 1 8
Барлығы Кредиттер ECTS
Theoretical course: 11 Theoretical course: 22
Non Theoretical course: 1 Non Theoretical course: 8
Саны: 12 Саны: 30


Жалпы барлығы Кредиттер Барлығы ECTS
Theoretical course: 128 Theoretical course: 216
Non Theoretical course: 12 Non Theoretical course: 24
Саны: 140 Саны: 240
  • Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу ұйымдарында; 
  • Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту орталықтарында; 
  • Монтессори технологиясы бойынша дамыту орталықтарында;
  • Гуманитарлық, педагогикалық колледждерде оқытушы қызметін;
  • Тәрбиеші-педагог, әдіскер қызметтерін атқара алады.
Практикалық база мекемелеріміз:

Мекеме атауы Мекен жайы
«Үкілі Үміт» балабақшасы 3 микро аудан, 9a/1
«Sabi Land» балабақшасы Рыскулова 115
«Өнер» балабақшасы Мухамеджанова 42
«Indigo» балабақшасы Хан Тенгри 135
«Intensive +» инклюзиялық түзету орталығы ЖК Теремки 2
№91 КМҚК балабақшасы Жарокова 279

АЙЖАН АСЫЛБЕК

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

  • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
  • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
  • Хэштег – #spt2020 #sdukz
  • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
  • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: