Деңгей

Ақпараттық технологиялар бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

120

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

85

ЕНТ сабақтары

Математика
Информатика

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

B1 (Intermediate)

Математикалық және компьютерлік модельдеу саласындағы бакалавриат бағдарламасының мақсаты студенттерге математика мен информатикада берік негізді, сондай-ақ осы пәндерді өмірлік мәселелерге қолдану үшін қажетті құралдар мен әдістерді қамтамасыз ету болып табылады. Студенттер есептеу, сызықтық алгебра, ықтималдық және статистика, дискретті математика және компьютерлік бағдарламалау курстарынан өтеді. Олар сондай-ақ модельдеу, оңтайландыру және деректерді талдау сияқты модельдеу әдістерін және бұл әдістерді қаржы, инженерия, биология және әлеуметтік ғылымдар сияқты салалардағы мәселелерге қалай қолдану керектігін үйренеді.

Бағдарлама студенттерді әртүрлі салаларда, соның ішінде деректерді талдау, қаржылық модельдеу, информатика және операциялық зерттеулерде мансапқа дайындауға бағытталған.

Бағдарламаның түлектері сонымен қатар математика, информатика немесе бизнес сияқты салалардағы магистратураға немесе кәсіби бағдарламаларға бара алады. Бағдарлама студенттерге берік сандық іргетас пен өз білімдерін нақты әлемдегі проблемаларды шешуге қолдану мүмкіндігін қамтамасыз етуге, оларды жылдам дамып жатқан технологиялық ландшафтта табысқа дайындауға арналған.

 

 • Математиканың негізгі біріктіруші құрылымдарын (мысалы, матрицалар, жиындар, қатынастар мен функциялар, логикалық құрылым, топтар, өрістер, графиктер және т.б.) және олардың арасындағы қатынастарды теориялық сұрақтарға негізделген қағаз және ауызша емтихандарда қолдады.
 • Зертханалық жұмыстар мен есептерді шешуге негізделген емтихандар арқылы қол жеткізілген әртүрлі тілдерде (мысалы, R, Python, MATLAB және т.б.) логикалық бағдарламалау дағдыларын көрсетеді.
 • Қолданбалы есептерді шешу арқылы дифференциалдық теңдеулер туралы терең білімді қабылдайды.
 • Математикалық модельдер мен модельдеулердің әртүрлі түрлерін, соның ішінде динамикалық жүйелерді, статистикалық модельдерді, дифференциалдық теңдеулерді және ойын теориясының модельдерін, Негізгі математикалық курстарды (математикалық есептеу, қарапайым дифференциалдық теңдеулер, сандық әдістер, статистика және т.б.) және практикалық модельдеу курстарын зерттейді.
 • Кәсіби бағдарламалық қамтамасыз етуді, компьютерлік графиканы, визуализацияны және жеке бағдарламалық пакеттерді әзірлеуді пайдалана отырып, ғылыми, қолданбалы, өндірістік және технологиялық есептерді шешу үшін математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерін қолданады.
 • Таңдау курстарын оқу арқылы қаржылық Математика, сандар теориясының қосымшалары, деректерді басқару және талдау бойынша негізгі білім меңгереді.
 • Жиналған ақпаратты талдау және жеке және топтық жобалар арқылы қол жеткізілген зерттеу нәтижелерді ұсынады.
 • Бағдарлама студенттерді экономика, әлеуметтану, философия сияқты пәндерді оқу арқылы мемлекеттік құрылымдарды, институционалдық құрылымдарды, әлеуметтік қатынастарды, негізгі этикалық теориялар мен мәселелерді түсінуді дамытуға ынталандырады. Сонымен қатар, олар бірнеше тілде (түрік және ағылшын) еркін сөйлеу мүмкіндігіне ие болады.
 •  

Математикалық және компьютерлік модельдеу саласындағы дипломы бар түлектер әртүрлі салаларда мансаптық мүмкіндіктердің кең ауқымына ие. Мүмкін болатын мансап нұсқалары:

 • Деректер ғылымы және аналитика: математикалық және компьютерлік модельдеу дағдылары деректер ғылымында үлкен сұранысқа ие. Компаниялар мен ұйымдар негізделген шешімдер қабылдау және олардың қызметі туралы ақпарат алу үшін деректерді талдауға сүйенеді. Математикалық әдістерді, статистикалық модельдеуді және машиналық оқыту алгоритмдерін үлкен деректер жиынтығына қолдана алатын мамандар үлкен сұранысқа ие.
 • Қаржылық қызметтер: қаржы индустриясы тәуекелдерді бағалау, Активтерді бағалау, портфельді оңтайландыру және алгоритмдік сауда үшін математикалық модельдерге көп сүйенеді. Математикалық модельдеу және компьютерлік бағдарламалау дағдылары сандық талдаушылар, қаржы инженерлері және қаржы саласындағы деректерді өңдеушілер сияқты лауазымдар үшін өте маңызды.
 • Инженерия және өндіріс: математикалық модельдеу азаматтық құрылыс, машина жасау және электротехника сияқты инженерлік пәндерде өте маңызды. Компьютерлік модельдеу күрделі жүйелерді жобалау және имитациялау, процестерді оңтайландыру және құрылымдық тұтастықты талдау үшін қолданылады. Математикалық модельдеу және автоматтандырылған дизайн (АЖЖ) дағдылары осы салаларда құнды.
 • Ғылыми зерттеулер мен академиялар: математика мен компьютерлік модельдеудің үйлесімі ғылыми зерттеулер мен академиялық ортада өте маңызды. Физика, химия, биология және қоршаған ортаны қорғау ғылымдары сияқты салалардағы зерттеушілер эксперименттік деректерді талдау, күрделі құбылыстарды модельдеу және теорияларды әзірлеу үшін математикалық модельдерді жиі пайдаланады. Есептеу модельдеуі академиялық зерттеулерде де кең таралған.
 • Үкімет және мемлекеттік саясат: математикалық және компьютерлік модельдер мемлекеттік саясат шешімдерін негіздеуде шешуші рөл атқарады. Мемлекеттік органдар мен ғылыми-зерттеу институттары әлеуметтік, экономикалық және экологиялық деректерді талдау, саясат нәтижелерін бағалау және ұсыныстар жасау үшін математикалық модельдеу бойынша сарапшыларды жиі жалдайды.
 • Консалтинг және технология: консалтингтік фирмалар мен технологиялық компаниялар көбінесе математикалық модельдеу және компьютерлік модельдеу бойынша тәжірибесі бар мамандарды қажет етеді. Бұл дағдылар модельдерді әзірлеу, Имитациялық модельдеу жүргізу және әртүрлі салалардағы тұтынушылардың мәселелерін шешуді қамтамасыз ету үшін пайдалы.

Сонымен қатар, түлектердің магистратура немесе докторантурада оқуын жалғастыру мүмкіндігі бар.

СЫНДАР ЖЕҢІС

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: