Деңгей

Математика ғылымдарының магистрі

Ұзақтығы

2 жыл

ECTS

120

Ұқсас мамандықтар

Mатематика
Математика (ғылыми)
Математикалық және компьютерлік модельдеу

Математика бойынша магистратура бағдарламасының мақсаттарына 2 жылдық оқу кезеңінде әртүрлі іс-шаралар арқылы қол жеткізіледі. Алгебра, нақты талдау, ықтималдықтар теориясы және статистика бойынша іргелі курстарда студенттер озық классикалық математика негіздерін, маңызды нәтижелерді және дәлелдеу әдістерін оқиды. Бұл курстар студенттердің математикалық портфолиосын, сыни және аналитикалық ойлау қабілеттерін арттырады және есептерді шешу қабілеттерін дамытады.

«Зерттеу құралдары мен әдістері» пәні, сондай-ақ магистрлік ғылыми-зерттеу жұмысы курстары студенттерге шығармашылық жұмысты дамытуды, өз бетінше жұмыс істеу қабілетін және математикалық идеялармен алмасуды қоса алғанда, зерттеуге байланысты дағдыларын дамытуға көмектеседі. Мамандық аясында студенттер нейрондық желілер, дифференциалдық теңдеулер және алгебрадағы қосымша тараулар сияқты элективті курстарды оқиды.

Бағдарламаның түлектері математикада туындайтын жаһандық мәселелерді сыни тұрғыдан талдай алады, сандық негіздей алады және тиімді шешімдерді жасай алады; математика саласында өз бетінше зерттеу жұмыстарын жүргізуге және олардың зерттеу нәтижелерін талдауға және түсіндіруге; практикалық есептерді шешу және адам қызметінің әртүрлі салаларында шешім қабылдау үшін математикалық модельдер мен әдістерді қолдану; өз зерттеулерінің нәтижелерін ауызша және жазбаша түрде маман және маман емес аудиторияға жеткізу және ғылыми талқылауларға қатысу.

 1. Жай дифференциалдық теңдеулер (5 ECTS);
 2. Математикалық статистика және ықтималдық теориясы 1 (5 ECTS);
 3. Сызықтық алгебра (5 ECTS);
 4. Нақты талдау (5 ECTS).
 • Математикалық талдау;
 • Дифференциалдық теңдеулер
 • Классикалық және қазіргі заманғы математика теориясының озық есептерін шешу және есептерді шешу және магистрлік диссертация жазу негізінде зертханалық жұмыстар, тәжірибелік сабақтар, емтихандар арқылы қол жеткізілген саладағы нәтижелердің дәлелдемелерін құру.
 • Теориялық және қолданбалы есептерді талдау және шешімдерді әзірлеу үшін қажетті математикалық әдістемелерді қолдану, өз бетінше ізденіс жүргізу және магистрлік диссертация және ғылыми жарияланымдармен дәлелденген шығармашылық жұмысты дамыту.
 • Теориялық және (немесе) қолданбалы есептерді шешу арқылы математикадан туындайтын жаһандық мәселелерді сыни тұрғыдан талдау, сандық негіздеу және тиімді шешімдерді құру қабілетін көрсету.
 • Элективті курстарды оқу, магистрлік диссертацияны және ғылыми жарияланымдарды жазу арқылы мамандық саласын терең түсіне отырып, теория мен проблемаларды шешу дағдыларын дамыту және қолдау.
 • Ғылыми конференцияларға қатысу арқылы қол жеткізілетін математикалық идеяларды математикалық аудиторияға жазбаша және ауызша түрде жеткізу.
 • Басшының тұлғалық және басқарушылық ресурсын дамытуды жоспарлай алады, іскерлік қарым-қатынастың психологиялық әдістерін және заманауи коммуникациялық технологияларын меңгереді, тұлғааралық қарым-қатынастар мен топаралық қарым-қатынастың жағымсыз әсерін бейтараптай алады, елдің мәдениетін көрсететін сөйлеу этикетінің клишелерін біледі. шынайы дереккөздерден алынған аймақтық географиялық ақпарат, әлеуметтік тәжірибені байыту, кәсіби қарым-қатынас жағдайында әңгіме жүргізу; шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасау, тұлғаның әлеуметтену жағдайында өзінің интеллектуалдық деңгейін көтеру және дамыту, оқу-тәрбие процесін жобалау дағдылары; міндетті курстарды оқу арқылы қол жеткізілген халықаралық тәжірибеде қабылданған кәсіби және этикалық стандарттарға сәйкестік.

Математика саласындағы магистр дәрежесі өнеркәсіпте көптеген мансаптық мүмкіндіктерді қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар одан әрі академиялық ізденістерге жол ретінде қызмет етеді. Мұнда ескеру қажет кейбір қосымша тармақтар:

 • PhD оқуы: Математика саласындағы магистр дәрежесі математика немесе ұқсас салаларда докторлық дәрежесін алуға мүдделі адамдар үшін баспалдақ бола алады. Ол алдыңғы қатарлы математикалық тұжырымдамалар мен зерттеу әдістемелерінде берік негіз береді, студенттерді одан әрі оқуға және академиядағы әлеуетті мансапқа дайындайды.
 • Деректер туралы ғылым және аналитика: Қазіргі деректерге негізделген әлемде математика магистрінің түлектері деректер ғылымы саласында жетістіктерге жету үшін өздерінің аналитикалық және математикалық дағдыларын пайдалана алады. Бағдарлама студенттерді күрделі деректер жиынын өңдеуге, математикалық модельдерді әзірлеуге және мағыналы түсініктерді алу үшін статистикалық талдауды қолдануға қажетті құралдармен және әдістермен жабдықтайды.
 • Оқытушы болу мүмкіндіктері: Математика бойынша магистратураның түлектері жоғары оқу орындарында нұсқаушы немесе оқытушы болу мүмкіндігін таба алады. Жетілдірілген білімдерімен және күрделі математикалық ұғымдарды жеткізе білуімен олар математиктер мен ғалымдардың келесі ұрпағын шабыттандырып, тәрбиелей алады.
 • Қолданбалы математиктер: Математиканы практикалық қолдану инженерия, информатика және денсаулық сақтау сияқты салаларда көбірек бағаланады. Математика магистрі түлектері нақты әлемдегі қиындықтарды шешу және инновациялық шешімдерді әзірлеу үшін есептерді шешу қабілеттері мен математикалық тәжірибесін пайдалана отырып, қолданбалы математиктер ретінде мансапты жалғастыра алады.

Жалпы алғанда, математика саласындағы магистр дәрежесі PhD дәрежесін алудан бастап нұсқаушы, қолданбалы математик немесе деректер зерттеушісі ретінде жұмыс істеуге дейінгі мансаптық перспективалардың кең спектрін ұсынады. Бағдарлама студенттерді күшті математикалық іргетас пен аналитикалық ойлау қабілетімен жабдықтайды, бұл оларды академияда және өнеркәсіпте құнды активтерге айналдырады.

БІРЖАН АЯНБАЕВ

Бағдарлама координаторы

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: