Деңгей

Диджитал Маркетинг білім беру бағдарламасының Бизнес және басқару бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

100

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

60

ECTS

240

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

B1 (Intermediate)

Бұл бағдарламаның мақсаты – жергілікті және әлемдік нарықта туындайтын іскерлік қызмет пен міндеттерді шеше алатын маркетинг саласындағы білікті мамандарды даярлау. Бағдарламаның негізінде студенттер маркетинг саласындағы заманауи кәсіби білім мен дағдыларды игере алады.

Негізгі оқу бағдарламасын бітірген соң студент төмендегідей нәтижелерге қол жеткізе алады:

• іскерлік қызметте кездесетін түрлі жағдайларды шешу үшін шығармашылық, сыни тұрғыдан және рефлексивті ойлауды меңгеру;
• маркетингте тиімді пайдаланылатын аналитикалық шеңберлермен негізгі құралдарды білу;
• ауызша, жазбаша, аудиовизуалды, сонымен қатар болашақта қажет сандық технологиялар негізінде қарым-қатынас жасаудың бірнеше дағдыларын меңгеру;
• коммерциялық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде маркетинг саласындағы қарым-қатынастың құқықтық базасын сыни тұрғыдан талдай білу және бағалау;
• ұйым ішінде және одан тыс жерлерде нарықтық қызмет үдерістерін қолдау үшін сандық технологиялар негізінде қосалқы бағдарламалар құру.

Қазіргі уақытта маркетинг адам өмірінің барлық салаларында қолданылады, сондықтан осы мамандықтың студенттері кез-келген салада жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Біздің түлектеріміздің алдында сауда маркетингінен, халық тұтынатын тауарлар секторынан (FMCG), жарнама агенттіктерінен, бөлшек саудадан, қызмет көрсету маркетингінен және цифрлық маркетингтен бастап, қайырымдылық, жергілікті басқару немесе жоғары оқу орындары сияқты коммерциялық емес ұйымдарға дейінгі көптеген бағыттар ашылады.

Ainur Abdrazakova

Head of the department

PROFILE

Post
Head of the department

Profile
Ainur Abdrazakova joined SDU University as a Head of «Economics and Business» Department in 2023. Dr. Abdrazakova has more than 20 years of teaching experience in Higher education both in Kazakhstan and abroad. Ainur Abdrazakova is  a highly experienced, motivated and creative professional with extensive research, pedagogical and administrative experience. Dr. Abdrazakova’s research interests include Educational Leadership, HRM, Cost-benefit analysis, and Institutional Memory among others. In 2011-2017 Dr. Abdrazakova served as an Expert of JSC “National Center for State Scientific and Technical Expertise”(Kazakhstan).

Degree Qualifications
2001 – Diploma in ELT, Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, KZ
2007 – Diploma in Economics and Management, Lomonosov Moscow State University, RF
2004 – MSc in Management, Narxoz University, KZ
2015 – PhD in Economics and Business, Narxoz University, KZ
2014 – Postdoctoral studies in Strategy and Marketing, Business School of Huddersfield University, UK

Certificates
1. FLIGBY – “Flow Is Good Business for You”. Leadership Simulation and Program organized by the Leadership & Flow Global Research Network (2023).
2. Trainer of Nexus Simulation Game «Water-Energy-Food” Trainers. Academy of Public Policy under the President of the Republic of Kazakhstan jointly with the USAID, (2022).
3. Project Management: ISO 21500 (2022).
4. BusinessTrainer of National Chamber Entrepreneurs (Kazakhstan), (2018).
5. Professional Leadership Development Programme, Institute of Education of London, UK (2014).
6. International Management Teachers Academy (IMTA), CEEMAN, Strategic Management Track (2012).

Courses
– Change management
– Leadership
– Organizational behavior
– Educational management
– Economic theory
– Human resource management

Publications
1. Joint Research Monograph: «HRM in Transition-Practices of MNC Subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (2015–2016)”. J. Selye University, Komarno (Slovakia), 2017. ISBN: 978-80-218-4
2. A bibliometric mapping of cost-benefit analysis—Three decades of studies// Economies, MDPI, vol. 9(3), pages 1-29, August 2021 co-authored with Ingrid Majerova,  https://doi.org/10.3390/economies9030110
3. Multinationals and the evolving contours of their human management practices in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union// Employee Relations, Vol. 42 No. 3 (2020), pp. 582-608 coauthored with Poór, J., Engle, A., Kovács, I., Morley, M., Kerekes, K., Slavic, A., Berber, N., Juhász, T., Zaharie, M., Legnerova, K., Dvorakova, Z., Stor, M., Suchodolski, A., Buzády, Z. https://doi.org/10.1108/ER-01-2019-0082
4. E-Government Diffusion in Czechia and Kazakhstan – Who Is Better?// Proceedings of the 21st International Scientific Conference “International Relations 2021: Current issues of world economy and politics” Bratislava: Ekonóm (2021) p. 489-502. Coauthored with Ingrid Majerova, ISBN 978-80-225–4904-2
5.
Bibliometric Mapping on Smart Concept Research //Proceedings of the 21st International Scientific Conference “International Relations 2020: Current issues of world economy and politics” Bratislava: Economy (2020) p. 442-450. Coauthored with Ingrid Majerova, ISBN 978-80-225-4786-4.
6. Regional Development of Central European Countries in the Pre-COVID Period// 39th EBES CONFERENCE-ROME PROCEEDINGS-VOLUME I – (2022). p.245
7. Digital Agriculture: Challenges and Prospects in Kazakhstan. In. Kotlanova, E. and Gajdova, K (eds/). //Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy. Karviná: Silesian University, pp. 1-14. Coauthored with Ingrid Majerova and Nurlan Abdildin, ISBN 978-80-7510-527-1.

Research interests
– Educational Leadership
– HRM
Cost-benefit analysis
Institutional memory
– Smart technologies
– Economic development
– Human capital development
– Strategic management in Higher Education

Membership of professional organizations
1. The British Educational Leadership Management and Administration Society (BELMAS)
2. Central and Eastern European International Research Team (CEEIRT), Budapest, Hungary
3. Association of HR Managers of Kazakhstan
4. Central Eurasian Studies Society (CESS)

Scholarships & awards
2009: The U.S. State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs, Junior Faculty Development Program (JFDP), Florida State University, Department of Economics
2009: World Trade Organization
2010: Erasmus Mundus Programme, Visiting scholar, Middle East Technical University, Türkiye
2013: Erasmus Mundus CANEM Project , Postdoctoral studies, Huddersfield University, England, UK

Madina Kenzhegaranova

Assistant Professor

PROFILE

Post
Assistant Professor

Profile
Madina Kenzhegaranova joined SDU University in September 2019. She holds a PhD degree in Management (Kazakh National University after Al-Farabi, 2015 ) and a master’s degree in educational human resources development (Texas A&M University, 2008, The Presidential Bolashak sholarship holder). Madina Kenzhegaranova has 17 years of teaching experience and three years of the administrative staff experience (2016-2019) in the position of the Director of Doctoral programs at Almaty Management University (AlmaU). Research interests of Madina Kenzhegaranova: change management in organizations, entrepreneurship. She has taught at Universities of Lithuania and Poland within the framework of the Erasmus plus program (2017 (one week program), 2018 (one week program)

Degree qualifications
Zhetysu State University after I.Zhansugurov, Taldykorgan, RK (foreign languages) 2002
Master of Science in educational human resources development, Texas A&M University, Texas, USA 2008
PhD in Management, Kazakh National University after al-Farabi, Almaty, RK 2015

Certificates
1. “Strategic thinking and capability course”, Jyväskylä University School of Business and Economics, Jyväskylä city, Finland (28.04. 2019 – 03.05.2019)
2. “Agile management” course, Solbridge International School of Business, Daejeon city, South Korea (May 2017).
3. Training seminar “Organization and implementation processes of the e-learning in higher education institution” – IAB, January 24th, 2014
4. Certificate of professional development on the program “Teaching Excellence (2ndlevel)” – (28th of February to 16th June 2015), AlmaU.

Courses
– Change management
– Innovation management and business communications for bachelors
– Research methods in Social sciences for masters

Publications
Journals:
1. Kenzhegaranova M.K. On the questions of theories and technologies of continuous improvement. Herald of the Kazakh National University after al-Farabi.Economic Series. Almaty. – 2015. – № 2 (108). Pp 140-145
2. Kenzhegaranova M.K. Organizational development patterns and regularities during implementation of change management strategies. Herald of the Kazakh National University after al-Farabi. Economic Series. Almaty. – 2014. – № 2 (102). Pp 138-143
3. Kenzhegaranova M.K. Concept of quality management in the implementation of organizational changes. Herald of the Kazakh National University after al-Farabi.. Economic Series. Almaty. – 2013. – № 6 (100). Pp 190-195
4. Kunanbayeva D.A., Kenzhegaranova M.K. Theoretical aspects of resistance to change in organizations. The monthly scientific journal “Young Scientist” Chita – Moscow, Russian Federation – 2013. – №9 (56). C. 200-204

Books:
Учебное пособие «Менеджмент: теория и практика Казахстана». Раздел: «Управление изменениями» – Алматы, 2-ое изд., доп.- Алматы: Игілікgroup, 2017 г. – 1,9 п.л.

Conference
1. International Conference: “Entrepreneurship and Business Education in a Changing World”, dedicated to the 25th anniversary of the International Academy of Business, October 31, 2013, Almaty, Kazakhstan
2. IX International scientific-practical conference of IAB: “Business and Education: development vector”. The role of innovation in the international transfer of knowledge. International Academy of Business (IAB), February 8, 2013 in Almaty, Kazakhstan
3. International scientific-practical conference “Regulation of economic issues in the CU and the CES: Practice and Problems” Kazakh National University. Al-Farabi, on December 6-7, 2013 in Almaty, Kazakhstan
4. International Conference: «ICEBMM 2012: International Conference on Economics, Business Management and Marketing», 12-13 May 2012 in Amsterdam, Netherlands.

Research interests
Change management in organizations, entrepreneurship

Scholarships & awards
International Presidential Bolashak Scholarship 2005-2008, Master’s program at Texas A&M University, Texas, USA.

Talshyn Baimuldanova

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
Talshyn Baimuldanova joined the SDU University in Kazakhstan in 2020 under the “Zhas Maman” program: she has been working as an assistant instructor at SDU Business school from 2020 to 2022. In 2022 she was appointed as a senior lecturer. Her research interests lie in human resources development, and organizational behavior. In her spare time, Talshyn enjoys hiking and travelling.

Degree qualifications
BA in Marketing (2020):  SDU University, KZ
Master of Economics (2022):  SDU University, KZ

Certificates
TRA 457 – Еntrepreneurship
MAN 209 – Management
MAR 201 – Principles of Marketing

Bakhtiyor Meraliyev

Lecturer

PROFILE

Post
Lecturer

Profile
Bakhtiyor Meraliyev joined the SDU University in Kazakhstan in 2020 as a member of Recruitment office. Since 2021, Bakhtiyor Meraliyev has been the lecturer of SDU Business School and also works in the field of analytics in HR. He teaches data analytics courses, conducts trainings on data analysis and actively participates in the life of the faculty and the university as a whole. His research interests lie in computer science, data science, artificial intelligence, machine learning, natural language processing, computer vision and HR analytics. In his spare time, Bakhtiyor enjoys hiking, developing his musical skills, participate in intellectual games, play chess and watch football.

Degree Qualifications
BA Mathematics (2019): SDU University, KZ
MA in Computer Science (2021): SDU University, KZ

Courses
ECO 315 (b) – Introduction to Python
ECO 318 (b) – Introduction to Machine Learning
FIN 508 (m) – AI for FinTech
FIN 513 (m) – Introduction to Python for FinTech
FIN 515 (m) – Database principles and Development

Publications
1. B. Meraliyev, K. Kongratbayev. ‘Applying machine learning models for predicting forest fires in Australia and the influence of weather on the spread of fires based on satellite and weather forecast data.’ (2020) Proceedings of International Young Scholars Workshop, [S.l.], v. 9, ISSN 2709-1120, doi: 10.47344/iysw.v9i0.187.
2. B. Meraliyev, K. Kongratbayev and N. Sultanova, ‘Content Analysis of Extracted Suicide Texts From Social Media Networks by Using Natural Language Processing and Machine Learning Techniques,’ 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/SIST50301.2021.9466001.
3. B. Meraliyev, K. Kongratbayev, M. Bekbalanova and C. Turan, ‘A Computer Vision Supported Investigation on Anxiety-Success Relationship in Educational Processes,’ 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/SIST50301.2021.9465880.
4. B. Meraliyev, E. Nabigazinova. ‘The impact of the use of internet memes in the process of teaching information technology disciplines on students of higher educational institutions.’ (2022) Proceedings of International Young Scholars Workshop, [S.l.], v. 11, ISSN 2709-1120. pp. 166-174
5. E. Nabigazinova, B. Meraliyev. ‘Exploration of the influence of esoteric programming languages on the involvement in the learning process.’ (2022) Proceedings of International Young Scholars Workshop, [S.l.], v. 11, ISSN 2709-1120. pp. 159-165

Conference
‘SDU Summer School’. Seminar presentation on Advanced Excel and Power BI. Kaskelen. Kazakhstan. July 2022

Research interests
Research interests lie in computer science, data science, artificial intelligence, machine learning, natural language processing, computer vision and HR analytics

Elnura Nabigazinova

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
2014 as student, 2018 as staff, information systems, Dms analyst

Degree qualifications
BA: Information Systems 2018, SDU University

Askar Aitmagambetov

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
When you joined SDU – 2 September 2019
Background – IT and management in IT
previous activities – IT project manager in international companies (PetroKazakstan, DHL, Richfit International (Kazakhstan), Terralink Technologies)
Hobbies – music, gym, books

Degree qualifications
1. Bachelor: Information technologies and computer science 2012, KBTU, KZ
2. Master: MBA (major-finance), 2016, KIMEP, KZ
3 PhD: Business administration, 2021, Narxoz, KZ

Altynay Omirzakova

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
Altynay Omirzakova graduated bachelor’s degree in Journalism from the International IT University (2011-2015). Since 2013, she has worked as an editor and PR manager at local TV-channels and at the Press-service of the local government. From 2016-2017 she studied MA in Corporate Communications, Marketing and Public Relations at the University of Leeds. She was also a member of the IABC organizing team at the Leeds University Business School. In addition, Altynay gained practical experience in the company operated in the Oil & Gas sector as an Advisor. Since 2018, she has been working in an academic field as a lecturer: International IT University (2018-2019), SDU University (2019 – ).

Degree qualifications
Bachelor’s degree in Journalism (2015). International IT University, Kazakhstan
MA in Corporate Communications, Marketing and Public Relations (2017). University of Leeds, UK.

Courses
MAR 223 Basics of Marketing
MAR 301 Digital Advertising Strategy
MAR 309 Social Media Marketing

Conference
‘The influence of country brand equity on sustainable development of Kazakhstan tourism’. “Modernization of the Society in the Context of the National Program of Ruhani Zhangyrou” dedicated to President’s Day, IITU, Almaty, November 2018 .

Publications
Investment Opportunities and Strategies in an Era of Coronavirus Pandemic (2020). Elsevier Inc.

Research interests
– Marketing strategy
– Consumer Behaviour
– Corporate communications

Scholarships & awards
Bolashak Scholarhip: Kazakhstan government in 2015
Huawei scholarship: Kazakhstan, Almaty 2011-2015

Assyl Meyrambek

Assistant instructor

PROFILE

Post
Assistant instructor

Profile
Assyl Meyrambek holds a bachelor’s degree in accounting and audit and master’s degree in economics from SDU. She has work experience as a junior associate in the audit department in PwC (2019-2020), and now she works as a assistant-instructor of “Principles of economics” and “Economic theory” at SDU. Her professional interests include Behavioral Economics and Entrepreneurship.

Degree qualifications
BA in Accounting and audit (2020). SDU, Kazakhstan
MSc in Economics (2022). SDU, Kazakhstan

Courses
ECO 109, BA, Principles of economics
ECO 113, BA, Economic theory

Publications
– ‘An examination of digital banking technology acceptance among middle aged people in Kazakhstan: A conceptual investigation.’ (2021) SDU Bulletin: Social Sciences, 2021/2 (55), IRSTI 06.54.31. PhD Ugur Choban
– ‘The relationship between human resource management and employees’ proactivity.’ (2022) Молодой ученый: Международный научный журнал No 15 (410) / 2022, ISSN 2072-0297. MSc Baimuldanova Talshyn
– ‘Human Resource Management’s involvement in attaining a competitive advantage.’ (2022) Международный научный журнал: «Наука через призму времени»- 2022.-№4 (61). ISSN 2541-9250. MSc Baimuldanova Talshyn

Research interests
Behavioral economics

БАЙМУЛДАНОВА ТАЛШЫН

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

  • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
  • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
  • Хэштег – #spt2020 #sdukz
  • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
  • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: