Деңгей

Жаратылыстану ғылымдары бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

110

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

80

ECTS

240

Талап етілетін ағылшын тілі

B1 (Intermediate)

Математика бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты математика саласындағы терең білімді шығармашылық ойлау, зерттеу дағдыларымен, ғылыми зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін өз бетінше тұжырымдай білумен, сондай-ақ ғылыми әзірлемелердің инновациялық әлеуетін бағалай білумен ұштастыратын жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады. Осылайша, бағдарлама зерттеу процесінің толыққанды қатысушыларын даярлауға, проблемаларды шешудің инновациялық дағдылары бар мамандарды даярлауға және студенттерді қолданбалы немесе іргелі математика бойынша магистратураға немесе докторантураға сәтті түсуге дайындауға бағытталған. 

Бағдарлама түлектері 

 • математикалық алгоритмдерді іс жүзінде табуға, талдауға және қолдануға, жаратылыстану ғылымдары саласындағы есептерді тұжырымдауға және шешуге қабілетті; 
 • кәсіби құзыреттілікті дамытуға ықпал ететін ақпарат алу үшін өз саласындағы кәсіби әдебиеттерді пайдалану; 
 • ауызша және жазбаша кәсіби қарым-қатынасқа тән формалар мен құрылымдарды тану және түсіну; 
 • математикалық талдау, комплексті және функционалды талдау, алгебра, Аналитикалық геометрия, дифференциалдық Геометрия және топология, дифференциалдық теңдеулер, Дискретті математика және математикалық логика, Ықтималдық теориясы, Математикалық статистика және кездейсоқ салалардағы іргелі білімді қолдану процестер, олардың болашақ кәсіби қызметіндегі сандық әдістер мен теориялық механика.
 • Математикалық талдау, кешенді және функционалды талдау, алгебра, Аналитикалық геометрия, дифференциалдық Геометрия және топология, дифференциалдық теңдеулер, Дискретті математика және математикалық логика, Ықтималдықтар теориясы, Математикалық статистика және кездейсоқ процестер, сандық әдістер, Теориялық механика салаларында фундаменталдық білімді қолдана отырып және аталған пәндердің теориялық материалдарын зерделе отырып, . болашақ кәсібінде қолдана білу;
 • Талдауға байланысты пәндер бойынша типтік есептерді шешу арқылы математикалық алгоритмдерді талдау және тәжірибеде қолдану;
 • Теориялық білімді қолдану арқылы жаратылыстану саласындағы мәселелерді шешу және тұжырымдау;
 • Бағдарламалаудың негізгі әдістерін пайдалана отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, стандартты міндеттерді шешу;
 • Алынған ғылыми зерттеу әдістерін пайдалана отырып, академиялық принциптер мен этикалық құндылықтарға сәйкес ұлттық және халықаралық мерзімді журналдарда нәтижелерді жариялау мотивациясы мен мүмкіндігін дамыту;
 • Алынған білімді қолдана отырып, таңдалған бағытқа байланысты бағдарламаның бір бағытына байланысты мәселелерді шешу;

Үкіметтің, нарықтар мен институттардың жұмыс істеуі, қоғаммен қарым-қатынас, негізгі этикалық теориялар мен проблемалар туралы түсінік алу және осы салаға жатпайтын пәндерді (мысалы, экономика, әлеуметтану, философия, орыс/қазақ тілі, түрік тілі және т.б.) зерделеу арқылы бірнеше тілді еркін меңгергендігін көрсету.

Математика дәрежесі бар түлектердің әртүрлі салаларда мансаптық өсу мүмкіндіктері кең. Мансаптық өсудің бірнеше ықтимал нұсқалары:

 • Қаржы және банк: қаржы индустриясы тәуекелдерді бағалау, Активтерді бағалау, сандық талдау және алгоритмдік сауда үшін математикалық модельдерге көп сүйенеді. Математиктер аналитиктер, қаржылық кеңесшілер және тәуекел менеджерлері сияқты лауазымдарға сұранысқа ие.
 • Деректер туралы ғылым және аналитика: деректерге негізделген шешімдер қабылдау қазіргі бизнес үшін өте маңызды. Статистика, деректерді талдау және машиналық оқыту саласында тәжірибесі бар математиктер жоғары бағаланады. Олар күрделі деректер жиынтығын талдай және түсіндіре отырып, болжамды модельдер құра алады және пайдалы ақпарат ала алады.
 • Технология мен бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу: Математика көптеген технологиялық инновациялардың негізінде жатыр. Бағдарламалық жасақтама, компьютерлік графика, криптография және киберқауіпсіздік сияқты салалар математиктерден алгоритмдерді әзірлеуді, күрделі есептерді шешуді және жүйелердің тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талап етеді.
 • Ғылыми жобалар мен академиялық сала: математиктер ғылыми және академиялық салада да қызмет атқара алады. Олар математикалық теорияның дамуына, жаңа математикалық модельдердің дамуына және күрделі математикалық есептерді шешуге үлес қосады. Университеттерде, ғылыми-зерттеу институттарында және мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасауға мүмкіндіктер бар.
 • Инженерия және өндіріс: Математика құрылыс, машиналар жасау және электротехника сияқты инженерлік салада маңызды рөл атқарады. Математиктер инженерлік есептерді шешу және процестерді жақсарту үшін математикалық модельдеу, оңтайландыру және имитациялық модельдеу жобаларында жұмыс істей алады.
 • Сақтандыру және актуарлық ғылым: сақтандыру саласы баға белгілеу, тәуекелдерді бағалау және болашақ оқиғаларды болжау үшін математикалық модельдер мен статистикалық талдауларға сүйенеді. Тәуекелдерді бағалайтын және басқаратын актуарийлер деректерді талдау және ықтималдықтарды есептеу үшін математикалық құралдарды пайдаланады.
 • Консалтинг және операцияларды зерттеу: математиктерді консалтингтік компаниялар мен операцияларды зерттеуге мамандандырылған компаниялар іздейді. Олар іскери операцияларды оңтайландыруға, тиімділікті арттыруға және математикалық модельдеу мен оңтайландыру әдістерін қолдана отырып, күрделі логистикалық есептерді шешуге көмектеседі.

Сонымен қатар, түлектер магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша білімдерін жалғастыра алады.

ДИНАРА ХАШИМОВА

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: