Деңгей

Ақпараттық технологиялар бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

120

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

85

ЕНТ сабақтары

Математика
Информатика

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

B1 (Intermediate)

Аталмыш бағдарлама білім алушыларға жетекші компанияларда жұмыс істеуге мүмкіндік беретін «Beta Career» жобасын да қамтиды. Бағдарламада компанияның кеңселерінде орналасқан және кәсіби мамандар жүргізетін курстар бар. Қазіргі уақытта бұл модульдерді Automato және GreetGo ұсынады. Бағдарламаның негізгі мақсаты – білім алушыға алгоритмдер мен деректер құрылымын талдау, бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау схемалары, электроника, сандық құрылғылар мен бағдарламалық инженерияны құрастыру бойынша оқыту. 

 • Мобильді қосымшаларды  жобалау және әзірлеу;
 •  IT-құрылғыларды құрастыру мен деректерді талдау алгоритмдерін қолдану;
 • Тиісті алгоритмдердің нәтижелерін талдау және компьютерлік оқыту қосымшаларын іске асыру;
 • Топтық жобадағы жұмыс, өнімді қарым-қатынас орната білу.
 • Біздің түлектеріміз әртүрлі қызмет салаларының кәсіпорындарында компьютерлік және микропроцессорлық технологиялар бойынша техникалық қолдау және қызметтер көрсететін компаниялар мен кәсіпорындарда;
 • Ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелер компанияларында;
 • Мобильдік платформаларға немесе ойындарға арналған қосымшаларды әзірлеу бойынша компанияларда жұмыс істей алады;
 • Ақпараттық технологиялар бакалавры дәрежесін алғаннан кейін біздің түлектеріміз IT-сарапшылар ретінде жұмыс істей алады, мысалы, бағдарламашылар немесе жоба менеджерлері;
 • Біздің түлектеріміз Google, Facebook, Microsoft сияқты ірі әлемдік компанияларында жұмыс істейді, сондай-ақ өздерінің стартаптарын ұйымдастырады.

Zhumaniyaz Mamatnabiyev

Senior Lecturer

PROFILE

ZHUMANIYAZ MAMATNABIYEV
zhumaniyaz.mamatnabiyev@sdu.edu.kz

Post
Senior Lecturer

Degree qualifications
BSc in Computing Systems and Software (2017). SDU University, Kaskelen
MSc in Computing Systems and Software (2019), SDU University, Kaskelen

Working Experience
Teacher, Al-Farabi High School for Gifted Children, Almalybak, Kazakhstan, 2016-2019, Robotics and Programming Teacher
Assistant-instructor, Department of Computer Sciences, SDU University, Kaskelen, Kazakhstan, 2017-2019, Advisor
Senior Research Assistant, Department of Computer Sciences, SDU University, Kaskelen, Kazakhstan, 2021-2023
Senior Lecturer, Department of Computer Sciences, SDU University, Kaskelen, Kazakhstan, 2020-now, Hardware and Operating Systems Track Leader

Courses
CSS 356 Introduction to IoT, BS
CSS 524 Networking in IoT, MSc
CSS 641 IoT in Industry, MSc
CSS 372 IoT Data Management and Analytics, BSc
CSS 215 Introduction to algorithms, BSc
CSS 220, Advanced algorithms, BSc
INF 231 Web Programming: Front End, BSc
CSS 514, Advanced Digital Design, MSc
CSS 410, Research Tools and Methods, BSc

Publications
1. A Holistic Approach to Use Educational Robots for Supporting Computer Science Courses. Computers, 2024, 13(4), 102.
2. Design and Implementation of an Open-Source Educational Robot for Hands-On Learning Experiences in IoT. Paper presented at 2023 17th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO), Kaskelen, Kazakhstan, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICECCO58239.2023.10146599.
3. Animal Tracking System based on GPS sensor and LPWAN. Paper presented at 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/SIST54437.2022.9945724.
4. Development of Attendance Monitoring System using IoT Technologies. Paper presented at the 16th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO 2021), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICECCO53203.2021.9663827.
5. Application of Visible Light Communication (VLC) in various areas: Survey. SDU Bulletin: Natural and Technical Sciences, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 11-16, June 2021. ISSN 2709-2631. doi:10.47344/sdubnts.v55i2.539.
6. Comparative Analysis of Sorting Algorithms Used in Competitive Programming. SDU Bulletin: Natural and Technical Sciences, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 64-70, June 2021. ISSN 2709-2631. doi:10.47344/sdubnts.v55i2.546.
7. Project-Based Curriculum for Internet of Things Online Course. SDU University Bulletin: Pedagogy and Teaching Methods, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 20-25, June 2021. ISSN 2709-264X. Doi: 10.47344/sdu bulletin.v55i2.562.
8. Heart Rate Sensor and Its Applications: Review. Paper presented at the International Conference on Digital World and Engineering Education (ICDWEE), 2021.
9. RFID Technology as a Part of Monitoring Systems. SDU Bulletin: Natural and Technical Sciences. 2020/1 (52), pp. 100-108, ISSN 2709-2631
10. Survey of IoT Hardware Platforms Used for Monitoring Systems. Vestnik KazNRTU, 2019, no. 6 (136), pp. 273-279, ISSN: 1680-9211
11. Development of House Automation System Controlled using IoT Technologies (with R. Suliyev). Paper presented at the 14th International Conference on Electronics, Computer and Computation, ICECCO 2018, pp. 206-212. doi:10.1109/ICECCO.2018.8634734.

Research interests
Educational robots, IoT Application in education

Selcuk Cankurt

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Degree qualifications
Engineering and Information Technologies Faculty in English(2015). International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Master’s Degree Engineering and Information Technologies Faculty in English (2011). International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Bachelor’s degree Information Technologies in English (1997), Technical Education Faculty, Marmara University, Istanbul, Turkey.
English Prep School (1992) Marmara University, Istanbul, Turkey.

Working Experience
Lecturer, Faculty of Engineering and Natural Sciences, SDU University, Almaty, Kazakhstan, 2021 till now as Senior Lecturer, Head of Information System Department, Coordinator of the PhD and Master Program at Engineering Faculty
Lecturer, Faculty of Engineering and Informatics Ala-Too International University, Bishkek, Kyrgyzstan, 2019 – 2021 as Senior Lecturer and Head of Computer Science Department
Lecturer, Engineering Faculty Tishk International University, Erbil, Iraq, 2015 – 2019 as Senior Lecturer, a founder member and the first coordinator of the School of Graduate Studies.
Senior Teaching Assistant, Engineering Faculty International Burch University, Department of Information Technologies, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2013 – 2015 as Senior Teaching Assistant and Department Welfare Coordinator.

Courses
INF 337 Deep Learning
CSS 619  Natural Language Processing
CSS 615 Big Data Analytics
CSS 516  Research Tools and Methods
CSS 507 Data Сollection, Wrangling, Analysis and Visualization
CSS 489 Diploma preparation

Publications
1. Cankurt, S. & Subaşi A. (2012). Comparison of linear regression and neural network models forecasting tourist arrivals to Turkey. Proceeding of 3rd International Symposium on Sustainable Development, ISSD. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
2. Cankurt, S. (2016). Tourism Demand Forecasting using Ensembles of Regression Trees. Proceeding of IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, IS’16 (pp.702-708). Sofia, Bulgaria, doi: 10.1109/IS.2016.7737388 (Scopus Index)
3. Yıldırım M., Aksu C., Cankurt S. (2016). Performance evaluation of MIMO receivers in two-way decode and forward relaying. Proceeding of 2nd International Engineering Conference on Developments in Civil & Computer Engineering Applications, IEC2016 (pp. 154-161), ISSN 2409 – 6997 (Print). Erbil, Iraq.
4. Cankurt S.&Yasin M. (2018). Modelling energy demand forecasting using neural networks with univariate time series. Proceeding of 4th International Engineering Conference on Developments in Civil & Computer Engineering Applications, IEC2018 (pp.341-349). Erbil, Iraq, DOI : 10.23918/iec2018.26
5. Subasi A., Cankurt S.(2019) Prediction of default payment of credit card clients using Data Mining Techniques, Proceeding of IEEE International Engineering Conference (IEC2019) (pp.115-120) DOI : 10.1109/IEC47844.2019.8950597 (Scopus Index)
6. MS Gaso, S Cankurt, A Subasi (2021) Electromyography Signal Classification Using Deep Learning. Proceeding of IEEE 16th International Conference on Electronics DOI : 10.1109/ICECCO53203.2021.9663803 (Scopus Index)
7. M I Gulbarga, S Cankurt and et. al. (2023) Deep Learning (DL) Dense Classifier with Long Short-Term Memory Encoder Detection and Classification against Network Attacks.
Books: Database Basics with MS Access, Zambak press, Istanbul, 2012, ISBN: 978-605-112-382-0

Research interests
Data science, Data lake, Big data, Big data analytics, Deep learning and Natural language processing

Akerke Alseitova

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Educational background
Candidate of PhD in Computer Sciences. SDU University, KZ
MSc in Computing systems and Software (2013).SDU University, KZ
BS in Information Systems(2011). SDU University, KZ

Working Experience
Senior Lecturer in SDU University, Kaskelen (since 2019)
Computer Sciences Instructor in NIS, Almaty (2018-2019)
Computer science teacher and alumni coordinator in BIL, Taraz (2013-2018)
Computer science teacher and alumni coordinator in BIL, Shymkent (2012-2013)
Teacher of computer science in International School of Nurorda, Oskemen (2011-2012)

Courses
CSS 105 – Bachalor level – Fundamentals of Programming
CSS 108 – Bachalor level – Programming Technologies and Educational Practice

Research interests
IT Education, Personalization, Gamification, Data Mining in Education

Publications
‘What Forces Us To Gamify The Programming In Higher Education: A Literature Review'(2023). 2023 17th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO).Lazzat Tolegen.

Projects
Internal grant of SDU University, 2021

Assel Yembergenova

Teaching Assistant

PROFILE

Post
Teaching Assistant

Degree Qualifications
BSc in Information Systems (2023). SDU University

Working Experience
Jas maman, SDU University, Kaskelen, 01.09.2023, Assistant instructor and Beta Carrot coordinator

Certificates
Academic IELTS certification 6.0

Courses
MAT 122 – Algorithms and programming 1
MAT 124 – Algorithms and programming 2

Mohammed Alaa Fadhil Al-hadeethi

Assistant Professor

PROFILE

MOHAMMED ALAA FADHIL AL-HADEETHI
m.al-hadeethi@sdu.edu.kz

Post
Assistant Professor

Degree qualifications
PhD in computer science (2023). University of Putra Malaysia, Malaysia
Master in computer science (2017). University of Putra Malaysia, Malaysia
BA (2014). University of Baghdad

Certificates
Best paper award. (2017), International conference of cloud computing, Sarawak, Malaysia.

Working Experience
Senior lecturer, Al-Turath University, Iraq, Baghdad, Jan 2023, Computer fundamentals
Lecturer, University of Putra Malaysia, Malaysia, 2021, Teacher assistant
Network optimizer, HUAWEI Malaysia, 2016-2017, Drive test optimizer (2G, 3G, and 4G)

Courses
CSS-215 – Bachelor – Introduction to algorithms
CSS-228 – Bachelor – Advanced algorithms
CSS-350 – Bachelor – Cloud computing

Research interests
Cloud Computing, Energy Consumption, Data Center, Virtual Machines, Cloud Infrastructure, Cloud Providers, Greenhouse Gas, Heuristic Algorithm, Internet Of Things, Load Balancing, Number Of Migrants, Power Consumption, Task Scheduling, Allocation Algorithm, Allocation Scheme, Ant Colony.

Publications
1. Range wise busy checking 2-way imbalanced algorithm for cloudlet allocation in cloud environment, (2018), Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 1018, 1, 12018, Alanzy, Mohammed; Latip, Rohaya; Muhammed, Abdullah
2. Load balancing and server consolidation in cloud computing environments: a meta-study, (2019), IEEE Access, IEEE, 7, , 141868-141887, Ala’Anzy, Mohammed; Othman, Mohamed; . Dynamic energy efficient resource allocation strategy for load balancing in fog environment, (2020), IEEE Access, IEEE, 8, , 199829-199839, Rehman, Anees Ur; Ahmad, Zulfiqar; Jehangiri, Ali Imran; Ala’Anzy, Mohammed Alaa; Othman, Mohamed; Umar, Arif Iqbal; Ahmad, Jamil
3. Optimising Cloud Servers Utilisation Based on Locust-Inspired Algorithm, (2020), 2020 7th International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence (ISCMI), IEEE, , , 23-27, Ala’anzy, Mohammed Alaa; Othman, Mohamed; Hasan, Sazlinah; Ghaleb, Safwan M; Latip, Rohaya
4. Scientific workflows management and scheduling in cloud computing: taxonomy, prospects, and challenges, (2021), IEEE Access, IEEE, 9, , 53491-53508, Ahmad, Zulfiqar; Jehangiri, Ali Imran; Ala’anzy, Mohammed Alaa; Othman, Mohamed; Latip, Rohaya; Zaman, Sardar Khaliq Uz; Umar, Arif Iqbal
5. Mapping and Consolidation of VMs Using Locust-Inspired Algorithms for Green Cloud Computing, (2022), Neural Processing Letters, Springer US New York, 54, 1, 405-421, Ala’anzy, Mohammed Alaa; Othman, Mohamed
6. Fault-tolerant and data-intensive resource scheduling and management for scientific applications in cloud computing, (2021), Sensors, MDPI, 21, 21, 7238, Ahmad, Zulfiqar; Jehangiri, Ali Imran; Ala’anzy, Mohammed Alaa; Othman, Mohamed; Umar, Arif Iqbal
7. Locust inspired algorithm for cloudlet scheduling in cloud computing environments, (2021), Sensors, MDPI, 21, 21, 7308, Ala’anzy, Mohammed Alaa; Othman, Mohamed; Hanapi, Zurina Mohd; Alrshah, Mohamed A
8. An exploration to graphics processing unit spot price prediction, (2022), Cluster Computing

Projects
Internal grant, SDU grant, 2024-2025

Scholarships  &  awards
“BOTA” Foundation”, Kazakh-British Technical University, Kazakhstan, 2011
JSC ”Center for International Programs”, Boston University, USA, 2018

Gulfarida Tulemissova

Associate Professor

PROFILE

Post
Associate Professor

Degree qualifications
Nostrification as PhD in Computer Science
Doctor competition of a scientific degree, the candidate of technical sciences on a specialty 05.13.18 – «Mathematical modeling, numerical methods and program complexes», dissertation on the theme «Development of a mathematical model of characteristics’ calculation for the effective functioning of the multi-service network», Institute of Automation and Information Technologies of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic.
M.Sc. (Automated control systems), Kazakh s Polytechnic University, June 1978, Alma-Ata, USSR.

Certificates
Certificate of IELTS – 09/09/2023, 16. Central Asia University Partnerships Program (UniCEN), Advanced Research Methodology Workshop, April 27-28, 2023, Tashkent. Uzbekistan, 15. Certificate of AceSJRI. Course of Academy English, April 2022

Working Experience
SUMMARY
28 years of academic experience in leading Kazakh universities.
18 years of technical experience in the IT-structures of various companies in Kazakhstan.
10 years of business cooperation with the companies of the Federal Republic of Germany and the Principality of Liechtenstein, Japan in the professional field of computer technology and electronics.
10 years of international academic and public activity in professional field of computer technologies and electronics.
Multilingual: Kazakh, Russian, English (Certificate IELTS), and communication skills in Central Asian languages.
September 2018 – present – SDU University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Associate professor of Department Computer Sciences
2017 September – 2018 May, Non-profit joint stock company “K. Satbayev Kazakh National Research Technical University, Ass. professor of Information defence, Military Department
2016 January – 2017 January Non-profit joint stock company “K. Satbayev Kazakh National Research Technical University, Head of the research and technological laboratory “Development and support of the distance education system”, Associate Professor of Computer and programming Engineering.
2013 – 2016 – Almaty Management University, Associate Professor of “Informational Technologies” Department, Staff Research Lab “IT in Education”.
2009-2013 – Kazakh Academy of Labour and Social Relations, Position: Head of the Section “Computer Science and Software”.
2007-2009 Consulting company “Plankion Coach”, Position: IT – manager, coaching manager.
2004 – 2006 – TOO “Mercury”, Almaty, Position: Head of the Department of Information Technology Holding.
Responsibilities: coordination and control of the department, information projects, contracts, quality of the documentation provided. Implementation of technical solutions, preparation of specifications, cost efficiency of automation projects, services, installation, working with design and estimate documentation.
Administration of electronic document management in corporations, preparation of documentation for the implementation of ISO 9001 quality system, IT – audit of the central office and subsidiaries of the holding company, controlling the activities of IT – services holding company. Analysis of Information Systems. Development of normative documents, regulations, job descriptions for IT – department.
Purchase of software and hardware for the holding. Drafting and control IT – budget holding. Work on standards ITIL.
2003 – 2004 – Regional Office for Central Asia, the company «HITACHI», Japan, Position: Manager with corporate customers.
Responsibilities: conclusion and management of contracts with corporate customers for the supply of computer technology, organization of presentations the company’s products in Kazakhstan and Kyrgyzstan, preparation and participation in exhibitions, consulting, advertising, marketing, market for the company.
2001 – 2003 – Regional Office for Central Asia, the international provider company «I-Sat AG», Liechtenstein, Position: Regional Manager.
Responsibilities: conclusion and management of contracts with corporate customers. Development of projects for Kazakhstan wireless Internet users. Advertising and consulting users on the wireless Internet. Advertising Equipment Group Nortell DASA – Germany

Courses
CSS – 345 – bachelor level – Advanced computer architecture
CSS – 345 – bachelor level – FPGA programming
CSS 410 – bachelor level -Research tools and methods

Research interests
Internet of Things, FPGA programming, Embedded systems, Artificial Intelligence, Digital Twin.

Publications
1. Tulemissova G., Dauren Rakhmetolla, Conceptual approach to the formation of the digital twin of the Destination Earth (first glance) , ICECCO 2023 (The seventeenth International Conference on Electronics Computer and Computation) 1-2 june 2023, SDU- Scopus
2. L. Atymtayeva, M. Kanatov, A. M. A Musleh, Tulemissova G., Fast Facial Expression Recognition System: Selection of Models, International Journal, Applied Mathematics and Information Sciences, Scopus N.17, No. 2, p.375-383, 2023.
3. Altynbekova A., Digital Design: Textbook, Almaty, SDU University, ISBN 978-601-7647-18-6, 2022, 267 p.
4. Gulfarida Tulemissova, Olimzhon Baimuratov, Review of electronic industry in Kazakhstan: conditions and opportunities, International Conference on Electronics Computer and Computation, ICECCO, SDU University, November 25-26, 2021, Kaskelen, Kazakhstan, Scopus
5. Gulfarida Tulemissova, Olimzhon Baimuratov, Using the FPGA platform to protect the multi-agent wireless pipeline sensor network, Proceedings of the 19th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS, University of Chester, UK, 25-26 June, 2020. Scopus
6. Lyazzat Atymtayeva, Gulfarida Tulemissova, Serik Nurmyshev. An Intelligent Approach and Data Management in Active Security Auditing Processes for Web Based Applications, Proceedings of the Seventh International Symposium on Business Modeling and Software Design, Barcelona, Spain , 3-5 July 2017, p.136. – Springer
7. Lyazzat Atymtayeva, Gulfarida Tulemissova, Serik Nurmyshev and Ardakbek Kungaliyev, Some Issues in the Re-Engineering of Business Processes and Models by Using Intelligent Security Tools, Proceedings of the Seventh International Symposium on Business Modeling and Software Design, Barcelona, Spain , 3-5 July 2017, p. 199. Scopus.
8. Gulfarida Tulemissova,”Case Method for the Conditions of Development of Startups Analysis in the IT Industry in Kazakhstan”, ICMLG 2017, Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance, University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, 16-17 March 2017, p.443-452. Scopus.
9. Tulemissova Gulfarida, “Sharing of teaching staff information via QR-code usage”, Proceedings of the 10th European Conference on Information Systems Management (ECISM 2016), University of Évora, Portugal, 8-9 September 2016, p.195-203. Scopus.
10. Tulemissova Gulfarida, The Impact of the IoT and IoE Technologies on Changes of Knowledge Management Strategy, Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital, Ca’ Foscari University of Venice, Italy, 12 – 13 May 2016, V.1 ,p.317-325. Scopus.
Books: Tulemissova G. , Altynbekova A., Digital Design: Textbook, Almaty, Suleyman Demirel University, ISBN 978-601-7647-18-6, 2022, 267 p.

Membership of professional organisations
Member of the “Internet of Things” committee of the international non-profit association of the Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 2016 – 2018 – member of the British Academy of Engineering

Maksat Maratov

Teaching Assistant

PROFILE

Post
Teaching Assistant

Degree Qualifications
BA. Software engineering (2023). Astana IT University, KZ

Working Experience
Android developer. MN Partners. Astana KZ 2022-2023

Courses
CSS 108 Fundamentals of Programming 2
CSS 105 Fundamentals of Programming 1
CSS 217 Software Architecture and Design Patterns

Research interests
ML. NLU. NLP

Cemil Turan

Assistant Professor

PROFILE

Post
Senior Research Fellow

Degree qualifications
BCs in Electrical Engineering (1995), Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
MSc in Educational Mathematics, Suleyman Demirel University, Almaty, Kazakhstan
PhD in Electrical and Computer engineering, Mevlana University, Konya, Turkey

Certificates
Nostrification by Kz as Radiotechnics, Electronics and Telecommunication

Working Experience
PhD, Assoc. Professor-Senior research fellow, SDU, Almaty/KZ, 2022
PhD, Assoc. Professor-Computer Science Department Chair, SDU, Almaty/KZ, 2021-2022
PhD, Assoc. Professor-Instructor, SDU, Almaty/KZ, 2020-2021
PhD, Assoc. Prof. Graduate School Program Coordinator, SDU, Almaty/KZ, 2019-2020
PhD, Assistant Professor-Instructor, SDU, Almaty/KZ, 2016-2019
Senior Lecturer-Instructor, SDU, Almaty/KZ, 2014-2016
PhD Student-Assistant, Mevlana Rumi University, Konya/TR, 2012-2014
Lecturer-Instructor, SDU University (SDU), Almaty/KZ, 2008-2012
Physics Teacher, Kazakh-Turkish Educational Foundation, Kazakhstan (KZ), 1995-2008

Courses
2008- : Instructor of ‘Basic Circuit Theory’, ‘Digital Design’, ‘Basic Electronics’, ‘Fundamentals of Electric Circuits’, ‘Microelectronics’, ‘Circuit Technologies’, ‘Linear Algebra and Analytical Geometry’, ‘Research Tools and Methods’ for bachelors; ‘Digital Signal Processing’, ‘Research Tools and Methods in Computer Science’, ‘Writing MSc Thesis’, for MSc; ‘Research Methods and Writing Academic Paper’, ‘Writing PhD Thesis’, ‘Scientific Research Methods’, ‘Academic Writing Essentials’ for PhD.; ‘Computer Vision and Image Analysis’ for MSc.
1995-2008: Teacher of Physics for middle and high school including full content. Teacher of Mathematics and Geometry for high school (partial content), English Terminology of Science for prep classes.

Research interests
Digital Signal Processing, Adaptive Filtering, Computer Vision

Publications
International Journals:
1. Sadyk U., Baimukashev R., Bozshina A. and Turan C. “KZ-BD: Dataset of Kazakhstan banknotes with annotations”, Data in Brief (DiB), Volume 53, 2024.
2. Sadyk U., Baimukashev R. and Turan C. “State-of-the-Art Review of Deep Learning Methods in Fake Banknote Recognition Problem”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Volume 15, No 1, pp 848-856, 2024.
3. Sadyk U., Makhambet Y., Baimukashev R. and Turan C. ” Comparative Analysis of Machine Learning Approaches in Kazakh Banknote Classification”, Bulletin of Electric Engineering and Informatics (BEEI), newly accepted, 2024.
4. Bazatbekov B., Turan C., Kadyrov S. and Aitimov A. “2D face recognition using PCA and triplet similarity embedding”, Bulletin of Electric Engineering and Informatics (BEEI), Volume 12, No 1, pp 580–586, 2023.
5. Turan C. and Salman M. S. “Zero-Attracting Function Controlled VSSLMS Algorithm with Analysis”, Circuits, Systems, and Signal Processing (CSSP), Springer, Volume 34, Issue 9, pp 3071–3080, 2015.
6. Turan C. and Amirgaliev Y. “A Robust Leaky-LMS Algorithm for Sparse System Identification” Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer, pp 538-546, 2016.
7. Turan C. and Salman M. S. “A Transform Domain Function Controlled VSSLMS Algorithm for Sparse System Identification”, in World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, 11(7), pp 720-724, 2017.
8. Aitimov A., Duisebekov Z., Kadyrov S. and Turan C. “PCA and Projection Based Hand Gesture Recognition”, Journal of Theoretical and Applied Information Technology (JATIT), Volume 99, No 15, pp 3801-3811, 2021.

International Conferences:
1. Ibrahim M. and Turan C. “Deep Learning in Crowd Analysis A Survey of Current Research Trends “, in 17th IEEE International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO), Almaty, Kazakhstan, 2023.
2. Sadyk U., Turan C. and Baimukashev R. “Overview of Deep Learning Models for Banknote Recognition”, in 17th IEEE International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO), Almaty, Kazakhstan, 2023.
3. Turan C., Orazbayeva N. and Kali V. “Kazakh Facial Phenotype”, in 17th IEEE International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO), Almaty, Kazakhstan, 2023.
4. Izbassarov T. and Turan C. “Understanding Authorship Attributions of Kazakh Texts via Distance Measures”, in International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), Nur-Sultan, Kazakhstan, 2022.
5. Amenova S., Turan C. and Zarkynbek D. “Android Malware Classification by CNN-LSTM”, in International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), Nur-Sultan, Kazakhstan, 2022.
6. Kongratbyev K., Turan C. and Tursunmamatov B. ” Computer Vision Based Pre-processing of Microscopic Images “, in 16th IEEE International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO), Almaty, Kazakhstan, 2021.
7. Kadyrov S., Turan C., Amirzhanov A. and Ozdemir C. ” Speaker Recognition from Spectrogram Images”, in IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST), Nur-Sultan, Kazakhstan, 2021.
8. Meraliyev B., Kongratbayev K., Bekbalanova M. and Turan C. ” A Computer Vision Supported Investigation on Anxiety-Success Relationship in Educational Processes”, in IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST), Nur-Sultan, Kazakhstan, 2021.
9. Turan C., Aitimov A., Kynabay B. and Aldabergen A. ” An Enhanced Face Recognition Method for Lighting Problem”, in 15th IEEE International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO), Abuja, Nigeria, 2019.
Books:
Adaptive Filtering for Sparse System Identification, SDU, Kaskelen, Almaty, 2020.

Projects
Local researcher in ERASMUS project of Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics (ACeSYRI), 2020-2023.
PI of state grant project titled ‘Building Efficient Delivery Systems with Neural Combinatorial Optimization’ with a budget of 86M Tenge (~190K $), 2023
PI of SDU internal grant project titled ‘Machine Learning Solutions for the Same Day Delivery Services’ with a budget of 1M Tenge (~2200$), 2023
I won grant and scholarship for Science Lyceum (state) when there are only five of them throughout the country (Turkey), 1986
My student won the 3rd place of Republican Physics Olympiads among 10th classes and 2nd place of Zhautykov Asian Physics Olympiads, 2005
I won the 1st place of Physics Olympiads among physics teachers of Kazakh-Turkish High Schools (~50 teachers), 2006
I won grant and scholarship for Ph.D. in Mevlana Rumi University (Turkey), 2012

Membership of professional organisations
IEEE, 2013

Mukhtar Amirkumar

Teaching Assistant

PROFILE

Post
Teaching Assistant

Degree qualifications
MA in Computer Science (Expected 2024). SDU University, KZ
BA in Computer Systems and Software (2022). Kazakh-British Technical University, KZ
High School Diploma (2018). Kazakh Turkish High School, KZ

Working Experience
Assistant-Instructor, SDU University, Almaty, Sep 2022 – Present
Responsibilities and Achievements: Delivering personalized instruction in SQL and Python courses, providing academic advising, managing departmental responsibilities, offering personalized support to students.

Courses
INF 202 – Bs -DBMS1
INF 305 – Bs – DBMS2
CSS 206 – Bs – Database Management Systems 1
MAT 122 – Bs – Algorithms and programming 1
MMS 106 – Bs – Computer graphics programming and Educational Practice

Research interests
Natural Language Processing, Machine Learning.

УӘЛИХАН САДЫҚ

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: