Shattygul Yerkhozhina

PhD
Faculty of Education & Humanities
Room: E308
Profile
Шаттыгүл Ерхожина Лесбекқызы 2018 жылы Қазақстандағы Сулейман Демирель университетінде (СДУ) Тілдік білім беру кафедрасына қауымдастырылған профессор м.а. болып жұмысқа орналасты: 2019 жылдан бастап осы дәрежелік бағдарлама бойынша қауым.профессор, магистрлік, докторлық диссертация жетекшісі болып жұмыс істейді. 2019 жылы «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантын иеленді. 2019 жылдан бастап СДУ профессоры. Оның ғылыми қызығушылықтары қазақ тілін оқыту мәселелеріне бағытталған. Шаттыгүл бос уақытында саяхаттағанды ұнатады.
Degree Qualifications
Педагогика ғылымдарының кандидаты (2009) Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, KZ;
"Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы (1992)Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, KZ
Certificates
1."Тюркизмы в русском и англиском языках" (72 сағат)сертификат Санкт-Петербург, 2020 ж.
2. "Оқулықты құрастыру мен сараптауға қойылатын талаптар және оны сапасын бағалау тәжірибесі" ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР АКАДЕМИЯСЫ.(72 сағат) 2019 ж.
3. Қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктері бойынша Жоғары С1 деңгейін меңгергені туралы сертификат. Қазтест орталығы. 2020 ж.15 қыркүйек. (5 жылға жарамды).
Courses
1. KZL 310Қазақ тілін оқыту әдістемесі.
2. KZL341 Инклюзивті білім беру
3. KZL 122 Педагогика
4.KZL 349 Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
5. KZL 419 Жаңартылған білім бағдарламасының әдіс
6. Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту әдістемесі
7. KZL 725 ЖОО қазақ тілін оқыту әдістемесі
8. KZL Педагогика (магистратура)
9. KZL 558 Қазақ тілін оқытудың әдіснамалық негіздері
10. KZL 546 Ғылыми жұмыстарды ұйымдастырудың ғылыми-методологиялық негіздері
11. KZL Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы(докторантура)
Publications
1. Сабақты жоспарлаудың маңызы. «Қазақстан ғылым және өнер» журналы.Астана. №1(54) 2018
2. Оқытудағы оқу-танымдық іс-әрекеттерді басқару. Қазақстан ғылым және өнер» журналы. Астана. №1 (54) 2018
3. Жаңартылған білім негізі – оқу іс-әрекетін белсендірудің құралы. Алматы. ҚазҰУ Хабаршысы.№3(171),2018.
4. Жоғары оқу орнындағы лекцияның түрлері және оны ұйымдастыру. Қаз. ғылым және өнер» жур. Астана. №2 (76) 2019
5. Студенттердің білім жүйесін блум мақсаттары арқылы бекіту. Алматы. ҚазҰУ Хабаршысы.№3(74),2020.
6. Педагогикалық үдерістегі дамыта оқытудың мүмкіндіктері .Наука и жизнь Казахстана №12-4 (150) 2020
7. Сабақта командалық бағытталған оқыту әдісін қолдану. Алматы. ҚазҰУ Хабаршысы.№3(74),2020.
8. Студенттің өздік жұмыстарының мазмұны мен маңызы.Наука и жизнь Казахстана №12-4 (150) 2020
9. Philosophical aspects of the development of linguistic reflection of the individual Бөкетов ат. Қарағанды Университеті Хабаршысы,№3( 103) 2021.
10. Organization the ways of artistic perception of literal composition. Баспа «Вестник международного центра образования и научной информации в германии» Германия, 2020
11. Цифрлық технологиялар негізінде тыңдалым дағдыларын дамыту тәсілдері (жаңартылған білім беру мазмұны бойынша). "Innovative Processes Management in theContext of Education and Science Modernization" Materials of the II International Scientific-Practical Conference April 8-10, 2020 (Munich, Germany)
12. Teaching «The introguction to linguistics» (On the Basis of Tables and Grawings). Баспа Man in India. 97 (11) Скопус. 2017.
13. The media text as a powerful instrument of mass media. Баспа Opcion, Venesuella, №15, 2018.
14. Cognitive linguistic analyses of the phraseolodical units in modern linguistics баспа XLinguae European Scientific Language Journal 2020.
Кітаптар:
1. Ш.Сарыбаевтың әдістемелік мұрасын оқыту баспа Оқу құралы. Алматы, «Балауса» баспасы, 2018 ж.
2. Қазақ тілін шығармашылықпен оқыту. Монография. Алматы, «Балауса» баспасы, 2018 ж.
3. Қазақ тілі 8-сынып (оқулық).МОН РК ұсынған «Арман –ПВ»баспасы, 2018 ж. (авторлық бірлестікте: Т.Ермекова, А.Тоқпаева)
4. Дидактикалық материалдар 8-сынып (оқу құралы) МОН РК ұсынған «Арман –ПВ»баспасы, 2018 ж.(авторлық бірлестікте: Т.Ермекова, А.Тоқпаева)
5. Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы 8-сынып. МОН РК ұсынған «Арман –ПВ»баспасы, 2018 ж.(авторлық бірлестікте: Т.Ермекова, А.Тоқпаева)
6. Қазақ тілі. 10 сынып Оқулық. 2019ж. «Мектеп» баспасы.(авторлық бірлестікте: Г.Қосымова)
7. Қазақ тілі дидактикалық құралы. 10-сынып. Оқу құралы. Алматы, «Мектеп » баспасы, 2019 ж.(авторлық бірлестікте: Г.Қосымова, Е.Арын)
8. Қазақ тілі. 11 сынып. Қоғамдық-гуманитарлық бағыт Оқулық. 2020ж. «Мектеп» баспасы 2020 ж. (авторлық бірлестікте: Б.Қапалбек, М.Жолшаева)
9. Қазақ тілі әдістемелік құралы. 11-сынып Қоғамдық-гуманитарлық бағыт.Оқу құралы. Алматы, «Мектеп » баспасы, 2020 ж.(авторлық бірлестікте: Б.Қапалбек, М.Жолшаева)
10.Қазақ тілі. 11 сынып. Жаратыстану бағыты Оқулық. 2020ж. «Мектеп» баспасы. 2020ж. (авторлық бірлестікте: Б.Қапалбек, М.Жолшаева)
11. Қазақ тілі әдістемелік құралы. 11-сынып Жаратылыстану бағыты. Оқу құралы. Алматы, «Мектеп » баспасы, 2020 ж.(авторлық бірлестікте: Б.Қапалбек, М.Жолшаева)
12. Оқытудың жаңа технологиялары. (Оқу құралы) 2020 ж. Алматы, Дархан баспасы.
13. Қазақ тілін Витагендік технологиямен оқыту. (Монография) Алматы, Дархан баспасы, 2020 ж.
Conference
1. Өзге тілді мектептерде қазақ әдебиетін оқыту. 6 th Eurasian Conference on Language and Social Sciences. Өзбекстан,Самарканд. 2019.
2. Дамыта оқытудың бағыттары баспа «Заманауи зерттеулердің өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми –практикалық конференция. Астана, «Білім –Образование – Edukation» оқу-әдістемелік орталығы. 2018 ж.
3. Қазіргі оқытуды Блум таксономиясы арқылы ұйымдастыру.«Ұлы даланың тілдік және рухани кеңістігі: өткені мен бүгіні» халықаралық ғылыми-практикалық конф. 29 наурыз, 2018. Алматы.Қазмемқызпу.
4. Жаңаша оқытудың критериалды бағалау өлшемдері баспа «V Түркі әлемі зерттеулері» хал.симпозиум. Алматы. Қазмемқызпу.11-13 қазан,2018.
5. Қазіргі оқытуды Блум таксономиясы арқылы ұйымдастыру. «Ұлы даланың тілдік және рухани кеңістігі: өткені мен бүгіні» хал. ғыл.-прак. конф. 29 наурыз, 2018 ж. Алматы.
6. Дидактикалық ойындар сабақ әдісін жетілдіру құралы ретінде. «Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік мұралары: дәстүр мен жаңашылдық» хал.ғыл.-прак. конф. 28 ақпан, 2018. Абай ат. ҚазҰПУ.
7. Қазақ тілі пәнін басқа ғылым салаларымен интеграциялай оқытудың маңызы Ұлы дала тұлғалары: академик Шора Сарыбаев және ұлттық тілтаным тағылымы Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 2020.
8. Инклюзивті білім беру және елімізде ұйымдастыру жағдайлары. «Ұлы дала тұлғалары: Жұбановтар тағылымы және жазу реформасы» А.Байтұрсынов ат. Тіл білімі институты. 2019, 19 желтоқсан
9. Қазақ тілін аутентикалық бағытта үйретудің әдіс-тәсілдері. БАҒДАРЛЫ ТІЛДІК БІЛІМ: ИНТЕГРАЦИЯ, ИННОВАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ.Назарбаев университеті, СДУ. 2021 Ж.
10. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES held on November 24-25, 2021 / Ankara, TURKEY.
11. Қазақстандағы ғылым мен білім беру тоғысындағы идеялар.«ҰЛЫ ДАЛА ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ:ТІЛ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗДІК» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. ҚазҰУ, 2022 Ж.
Research interests
Қазақ тілін оқыту мәселесі; Қазақ тілін екінші тіл ретінде үйрету әдістемесі; Когнитология.
Membership of professional organisations
1. Диссертациялық кеңес мүшесі. Абай атындағы ҚазҰПУ дис.кеңесі. 2017-2019ж.
2.Диссертациялық кеңес мүшесі. Қарқыт Ата атындағы ҚазҰПУҚызылорда мем.ун. дис.кеңесі. 2019-2021ж.
Scholarships & awards
1. "ЖОО үздік оқытушысы" 2019 ж мемлекеттік гранты.
2. "Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жыл" мемлекеттік медаль. 2022 ж.
3." Білім беру саласының үздігі" медалі. Қоғамдық мараптаттар мен атақтер жөніндегі Республикалық кеңес. 2018 жыл, 12 наурыз.

Support the faculty (professors)

1. Support Research Internship Program. Faculty members develop academic curriculum and research at the University. Within the framework of this program SDU provides faculty members with the opportunities to do research abroad. Your donations will cover flight expenses, accommodation and monthly salary from 6 months up to 1 year. SDU also invites professors from abroad to share their knowledge and experience with local faculty and students.
2. Support “Zhas maman” Program. “Zhas maman” program is aimed at developing university human capital by selecting the best SDU graduates and helping them start their academic career as teaching assistants. Young specialists are encouraged to do PhD abroad and get rich research experience from prestigious universities. Teaching assistants are provided with scholarships and professional advise from the faculty.

Support the University

SDU campus is a central place for students educational and recreational activities. University aims to renew its basic infrastructure by building new facilities and substantially renovating existing ones. This includes buildings, roads, utilities, grounds and landscaping, student housing, and information technology resources needed to fully support the University mission. Maintaining up-to-date library resources and research facilities, equipment, and technological tools are also important.

Support talented students

This program is for outstanding students regardless of their welfare. Eligible students have to demonstrate outstanding academic and social achievements. This program is designed to foster professional and personal development of students by giving full or partial grants or providing dormitory. In order to keep the grant during the whole period of its validity the recipient has to meet certain minimum GPA each semester.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

  • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
  • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
  • Хэштег – #spt2020 #sdukz
  • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
  • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Как заработать бонусные баллы?

Участники имеют возможность заработать от 1 до 5 бонусных баллов, написав интересный и креативный пост об олимпиаде SPT на своей странице в Instagram. Пост может быть в любом формате, как текст, фото или видео.

Творчеству нет предела, дай волю своим фантазиям!
Напиши мечту, сочини рассказ, сними видео, мотивируй своих друзей, пригласи их участвовать вместе!

Это тот самый момент, когда даже 0,5 баллов решают, достоин ты гранта или нет. Поэтому очень советуем воспользоваться этой  возможностью.

Условия:

  • Опубликовать интересный и креативный пост (с текстом не менее 50 слов, от имени участника)
  • Отметить @sdukz на фото (tag)
  • Хэштег #spt2020 #sdukz
  • Указать в посте ФИО, кластер и последние 6 цифр своего ИИН через хэштег (например, Ахметов Айбек, #кластер2, #123456.
  • Страница участника должна быть открытой до 10 марта.

Посты оцениваются организаторами олимпиады таким образом:

▫️1 балл:
— есть пост, выполнены все условия;
▫️2 балла:
— пост с хорошо написанным текстом;
▫️3 балла:
— интересный пост с качественно снятым и смонтированным видео;
▫️4 и 5 баллов:
— качественные посты с хорошим охватом, количеством лайков и комментариев.

Оценивая посты, организаторы в первую очередь обращают внимание на качество поста. То есть, даже с текстом можно получить максимальный балл. Или наоборот, посты которые набрали тысячи лайкав, могут получить только 1 балл из за плохого качества.

Посты принимаются до завершения онлайн регистрации.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: