Roza Tulegenova

PhD
Business School
Room: G308
Profile
Роза Тулегенова 2016 жылы Сулейман Демирель университетінде (СДУ) «Экономика және бизнес» кафедрасына жұмысқа орналасты: 2015 жылдан бастап экономика мамандықтарына дәріс, дипломдық жобалар мен магистрлік диссертация жетекшісі болып жұмыс істейді. Оның ғылыми қызығушылықтары бухгалтерлік есеп және аудит, талдау, салық және салық салу мәселелеріне бағытталған. Бірнеше халықаралық ғылыми– тәжірибелік конференцияларға қатысқан, оның шетелдік және Республикалық басылымдарда 47- ден астам ғылыми еңбектері,107,6 баспа табақ болып жарық көрген. Оның ішінде 4 Scopus (Скопус) базасына енген ғылыми мақалалары, 3 оқу құралы бар. Розаның хоббиі бос уақытында әдеби кітаптар оқу және саяхаттар.
Degree Qualifications
Экономика ғылымдарының кандидаты (2009). Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, KZ
«Құқықтану» мамандығы бойынша бакалавр (2011). Д.А.Конаева атындағы университеті, KZ
«Бухгалтерлік есеп және шаруашылық жұмысын талдау» мамандығы (1986). Алматы халық шаруашылығы институты (АИНХ), KZ
Certificates
Особенности учета в финансовых институтах, Учебный центр «Global professional development», 2021ж.
Налоги и налогообложение с изменениями и дополнениями на 2021 год, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2021 ж.
Новое в МСФО на 2021год, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2021 ж.
«Новое в МСФО 2020 года и другие актуальные вопросы "Новое в Налоговом кодексе», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2020 ж.
«Консолидация финансовой отчетности», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2019 ж.
ACCA Train the Academics’: «Изменение законодательства по аудиту и бухучету»; «Методология преподавания бумаг АССА: F5 и F7», Филиал ACCA в Казахстане и Центральной Азии, 2018 ж.
VII Казахстанская конференция бухгалтеров «Учет», ПОБ «Академия профессиональных бухгалтеров «Учет», 2018 ж.
«Налоговая политика» и «Обзор изменений нового Налогового Кодекса на 2018 год», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2018 ж.
«Перспективы развития оценочной деятельности в рамках ЕАЭС: молодежный взгляд», ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», 2017 ж.
«Институциональные преобразования в государственном аудите в контексте приоритетов модернизация 3.0», ЕНУ им.Гумилева, 2017 ж.
Новое в МСФО и нововведения в налоговом законодательстве РК, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2017 ж.
«1С: Бухгалтерия 8.3» Практическое применение типовой конфигурации, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2016 ж.
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2016 год, Adal kyzmet group, 2015 ж.
Publishing in top Aсademiс Jornals: Suggestions and Tips, University of Verona, Italy- SDU, 2015 ж.
Изменения в учетной политике компании (МСФО 8), KPMG, 2013 ж.
Разъяснение налогового законодательства и составление налоговой отчетности, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2013 ж.
Применение МСА и МСФО в Казахстане сертификаты, Международный институт аудита и менеджмента, 2011ж.
Развитие лидерства в образовании сертификаты, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс бухгалтеров, преподавателей и специалистов финансового рынка», Алматы, 2011ж.
Кәсіби бухгалтера сертификаты, Центр сертификации бухгалтеров, 2011ж.
Courses
АСС 306, 6В04103 – «Салық есебі және есептілік»,
FIN 402, 6В04103 – «1С Бухгалтерия»,
ECO 555, 7М041001 – «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі».
Publications
«ҚР туристік қызмет және оның бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы ерекшеліктері» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 2 (37). – Б.121-129.
«Сауда ұйымдарындағы ішкі бақылау мен аудитті ұйымдастыру» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 3 (38). – Б.155-162.
«Қазақстанда табысқа салық салу жүйесін жетілдіру жолдары» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 4 (39). – Б.114-120.
«Ұйымда салық есебін ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі» (2017). Интернаука (№ 2(58). – Б.130-134.
«The main directions for improving tax policy of small and medium businesses» (2017). Хабаршы (№2(120). – Б. 95– 98.
«The organization of accounting and public audit in budget organizations» (2017). Хабаршы (№2(120). – Б. 125– 129.
«Өнеркәсіпте бухгалтерлік және салық есебін жетілдіру жолдары» (2017). Статистика, учет и аудит (№ 1 (64). – Б 46-52
«Өнеркәсіпте ішкі аудитті жетілдіру жолдары» (2017). Статистика, учет и аудит, (№ 2 (65). – Б. 51-56.
«Organization of accounting procedures and internal control in the trade organizations» (2017). Статистика, учет и аудит (№ 3 (66). – Б. 4-8.
«Ауыл шаруашылығында жұмсалған шығындардың қалыптасуы» (2017). ҚР ҰИА Хабаршысы (№ 2 (64). – Б.99-105.(бірлескен автор, Тулегенов С.)
«Қазақстанда өсімдік шаруашылығы саласындағы шығындар есебі» (2017). Проблемы агрорынка (№2). –Б.87–91.
«Тоғандағы балық өсіруге байланысты үстеме шығындардың таратылуы» (2017). Проблемы агрорынка (№3). –Б.78–83.(бірлескен автор, Тулегенов С.)
«Analysis of Biological Assets in Agriculture» (2021). Journal of Environmental Management and Tourism (5(53). – P. 1371–1385. (бірлескен авторлар, A. Kanabekova, G.Andybayeva, A.Aimagambetova)
Кітаптар:
Салық және салық салу (2011). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт».
Салық әкімшілігі (2012). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт».
Салық және салық есебі (2018). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт».
Conference
Учет накладных расходов в прудовом рыбоводстве, Халықаралық конференция: Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, Мәскеу, Ресей. наурыз 2017 ж.
Концептуальные принципы прогнозного анализа деятельности компании, Халықаралық конференция: Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, Мәскеу, ақпан Ресей. 2018 ж.
Research interests
Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит, талдау, салық және салық салу мәселелері.
Membership of professional organisations
Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс бухгалтеров, преподавателей и специалистов финансового рынка» толық мүшесі.
Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров» мүшесі.
Халықаралық ақпараттандыру академиясына (ХАА) толық мүшесі.
Scholarships & awards

Support the faculty (professors)

1. Support Research Internship Program. Faculty members develop academic curriculum and research at the University. Within the framework of this program SDU provides faculty members with the opportunities to do research abroad. Your donations will cover flight expenses, accommodation and monthly salary from 6 months up to 1 year. SDU also invites professors from abroad to share their knowledge and experience with local faculty and students.
2. Support “Zhas maman” Program. “Zhas maman” program is aimed at developing university human capital by selecting the best SDU graduates and helping them start their academic career as teaching assistants. Young specialists are encouraged to do PhD abroad and get rich research experience from prestigious universities. Teaching assistants are provided with scholarships and professional advise from the faculty.

Support the University

SDU campus is a central place for students educational and recreational activities. University aims to renew its basic infrastructure by building new facilities and substantially renovating existing ones. This includes buildings, roads, utilities, grounds and landscaping, student housing, and information technology resources needed to fully support the University mission. Maintaining up-to-date library resources and research facilities, equipment, and technological tools are also important.

Support talented students

This program is for outstanding students regardless of their welfare. Eligible students have to demonstrate outstanding academic and social achievements. This program is designed to foster professional and personal development of students by giving full or partial grants or providing dormitory. In order to keep the grant during the whole period of its validity the recipient has to meet certain minimum GPA each semester.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

  • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
  • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
  • Хэштег – #spt2020 #sdukz
  • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
  • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Как заработать бонусные баллы?

Участники имеют возможность заработать от 1 до 5 бонусных баллов, написав интересный и креативный пост об олимпиаде SPT на своей странице в Instagram. Пост может быть в любом формате, как текст, фото или видео.

Творчеству нет предела, дай волю своим фантазиям!
Напиши мечту, сочини рассказ, сними видео, мотивируй своих друзей, пригласи их участвовать вместе!

Это тот самый момент, когда даже 0,5 баллов решают, достоин ты гранта или нет. Поэтому очень советуем воспользоваться этой  возможностью.

Условия:

  • Опубликовать интересный и креативный пост (с текстом не менее 50 слов, от имени участника)
  • Отметить @sdukz на фото (tag)
  • Хэштег #spt2020 #sdukz
  • Указать в посте ФИО, кластер и последние 6 цифр своего ИИН через хэштег (например, Ахметов Айбек, #кластер2, #123456.
  • Страница участника должна быть открытой до 10 марта.

Посты оцениваются организаторами олимпиады таким образом:

▫️1 балл:
— есть пост, выполнены все условия;
▫️2 балла:
— пост с хорошо написанным текстом;
▫️3 балла:
— интересный пост с качественно снятым и смонтированным видео;
▫️4 и 5 баллов:
— качественные посты с хорошим охватом, количеством лайков и комментариев.

Оценивая посты, организаторы в первую очередь обращают внимание на качество поста. То есть, даже с текстом можно получить максимальный балл. Или наоборот, посты которые набрали тысячи лайкав, могут получить только 1 балл из за плохого качества.

Посты принимаются до завершения онлайн регистрации.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: