Деңгей

Жаратылыстану ғылымдары бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

110

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

80

ЕНТ сабақтары

Математика
Физика

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

B1 (Intermediate)

Бағдарламаның мақсаты – статистика және деректерді талдау саласында инновациялық мәселелерді шешу дағдылары бар жоғары білікті мамандарды дайындау. Студенттер өз білімдерін болжамдық аналитика, маркетингтік аналитика, экономика, биология және басқа салалардағы әртүрлі мәселелерді талдау үшін қолдана алатын болады.

Оқу үдерісі ғылыми-зерттеу жұмыстарын және қолданбалы есептерді шешу үшін деректерді талдауды қолдануды қамтиды, бұл деректер базасымен жұмыс істеу, деректерді талдау, бағдарламалау, статистикалық эксперименттерді жобалау, визуализация және модельдеу сияқты маңызды академиялық дағдыларды дамытуға ықпал етеді. 

Сонымен қатар, студенттер Қазақстанда да, шетелде де математикалық және компьютерлік модельдеу, математика, статистика, деректер ғылымы мамандықтары бойынша магистратура немесе докторантураға сәтті түсуге дайындайтын ғылыми жобаларға қатысу мүмкіндігіне ие болады.

Бағдарламаны аяқтағаннан кейін студенттер ғылыми мекемелерде, IT компанияларда, банктерде, сақтандыру компанияларында және өз қызметінде қолданбалы статистиканы, математиканы және компьютерлік технологияларды белсенді қолданатын басқа да ұйымдарда жұмыс жасауға дайын болады.

 • Бағдарлама студенттерге ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика, мәліметтерді талдау, математикалық талдау, сызықтық алгебра, дифференциалдық теңдеулер, сандық талдау, дискретті математика және математикалық логика бойынша білімдерін қолданбалы және іргелі есептерді шешу үшін қолдануға мүмкіндік береді.

 • Студенттер жоғары сапалы компьютерлік бағдарламаларды жасауға мүмкіндік беретін Python тілін қолдану арқылы бағдарламалау дағдыларын дамытады.

 • Олар компьютерлік бағдарламаларды құру арқылы деректер жиынын өңдеу, мәліметтер базасымен жұмыс істеу және жиналған мәліметтерге статистикалық талдау жасау дағдыларын меңгереді.

 • Студенттер ғылыми және қолданбалы мәселелерді тиімді шешу үшін статистикалық әдістерді, кәсіби бағдарламаларды, компьютерлік графиканы, визуализация әдістерін және басқа да тиісті құралдарды пайдалана алады.

 • Регрессиялық талдау курстары студенттерге сызықтық регрессия модельдерін жобалау, сынау және статистикалық модельдерді құру стратегияларын әзірлеу дағдыларын дамытуға көмектеседі.

 • Бағдарлама студенттерді экономика, әлеуметтану, философия сияқты пәндерді оқу арқылы мемлекеттік құрылымдарды, институционалдық құрылымдарды, әлеуметтік қатынастарды, негізгі этикалық теориялар мен мәселелерді түсінуді дамытуға ынталандырады. Сонымен қатар, олар бірнеше тілде (түрік және ағылшын) еркін сөйлеу мүмкіндігіне ие болады.

Міндетті пәндерТаңдау пәндер

– Calculus 1-3
– Linear Algebra

– Discrete mathematics
– Ordinary differential equations
– Information and Communication Technologies
– Algorithms and programming 1-2
– Database Management Systems 1-2
– Introduction to Data Analysis
– Introduction to Probability
– Statistics and its Applications 1-2
– Modern Regression Analysis 1-2
– Testing of statistical hypotheses
– Special Topics of Data Science
– Data wrangling and visualization
– Methods of Scientific research
– History of Kazakhstan
– Philosophy

– Additional chapters of linear algebra
– Spectral theory
– Introduction to Real Analysis
– Functional analysis
– Optimization methods
– Numerical methods
– Modern statistics
– Cryptography
– Game theory
– Distributed Big Data Systems
– Mathematical Statistics in R
– Statistics and Visualization for Data Analysis
– Econometrics
– Introduction to iOS Programming
– Introduction to Machine Learning
– Deep learning
– UX/UI design
– Linux Administration
– Natural Language Processing
– Business process design and management
– Project Management
– Product management
– Еconomy
– Turkish language 1-4
– English language 1-2
– Kazakh language 1-2
– Russian language 1-2

Статистика және деректер ғылымы саласындағы дипломы бар түлектер әртүрлі салаларда мансаптық мүмкіндіктердің кең ауқымына ие. Мүмкін болатын мансап нұсқалары:

 • Деректер ғалымы: статистикалық модельдер мен машиналық оқыту әдістерін пайдалана отырып, бірегей түсініктерді алу және бизнес мәселелерін шешу үшін күрделі деректер жиынын талдау.
 • Деректер талдаушысы: трендтерді ашу үшін деректерді жинау, тазалау және талдау.
 • Бизнес-аналитик: ұйымдарға негізделген стратегиялық шешімдер қабылдауға көмектесу үшін статистикалық талдау мен деректерді модельдеуді қолдану.
 • Мәліметтерді өңдеу инженері: Ақпаратты тиімді сақтау және өңдеу үшін деректер инфрақұрылымын, деректер қорын және жүйелерін құру және қызмет көрсету.
 • Машиналық оқыту инженері: болжамды талдау және процесті автоматтандыру үшін машиналық оқыту алгоритмдері мен модельдерін жобалау.
 • Статистика маманы: статистикалық зерттеулер жүргізу, тәжірибелік жобалау әдістерін жасау және негізделген шешімдер қабылдау үшін деректерді талдау.
 • Тәуекел талдаушысы: Қаржы және сақтандыру салаларындағы статистикалық модельдер мен сандық талдауды пайдалана отырып, тәуекелді бағалау және басқару.
 • Ғылыми қызметкер: зерттеулер жүргізу, деректерді талдау және академиялық және салалық басылымдарда нәтижелерді жариялау.
 • Кеңесші: Аналитикалық тәсіл негізінде әртүрлі салалардағы клиенттерге түсініктер мен сарапшылық кеңестер беру.
 • Деректер менеджері: деректерді жинауды, сақтауды және басқаруды ұйымдастыру.

Сонымен қатар, түлектердің магистратура немесе докторантурада оқуын жалғастыру мүмкіндігі бар.

СЫНДАР ЖЕҢІС

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: