Zhaniya Zhangabylova

Degree
Master
Position
Expert
Age
25
Birth date
16 Sep 1993
Gender
Woman
Country
Kazakhstan
Email
zhaniya.zhangabylova@sdu.edu.kz