Yergali Issakulov

Degree
PhD
Position
Senior Lecturer
Age
48
Birth date
01 Aug 1970
Gender
Man
Country
Kazakhstan
Email
yergali.issakulov@sdu.edu.kz