Kuanysh Yergaliyev

Degree
PhD
Position
Rector
Email
kuanysh.yergaliyev@sdu.edu.kz