Gulnur Yeszhanova

Degree
Bachelor
Position
Psychologist
Age
31
Birth date
20 Nov 1988
Gender
Woman
Country
Kazakhstan
Email
gulnur.yeszhanova@sdu.edu.kz