Zhanbolat Khanafiya

Degree
Bachelor
Position
Expert
Email
zhanbolat.khanafiya@sdu.edu.kz