Yerzhan Smagulov

Degree
Bachelor
Position
Expert
Phone
+7 727 307 95 60 (420)
Email
yerzhan.smagulov@sdu.edu.kz