Yelzhas Torekhanov

Degree
Bachelor
Position
System Administrator
Phone
+7 727 307 95 60 (221)
Email
yelzhas.torekhanov@sdu.edu.kz