Yelnur Alimova

Degree
Master
Position
Lecturer
Email
yelnur.alimova@sdu.edu.kz