Yelaman Koktal

Degree
Bachelor
Position
Head
Phone
+7 727 307 95 60 (420)
Email
yelaman.koktal@sdu.edu.kz