Ulzhan Urazaliyeva

Degree
Master
Position
Lecturer
Email
ulzhan.urazaliyeva@sdu.edu.kz