Shamil Vankeyev

Degree
Bachelor
Position
Student clubs coordinator
Phone
+7 727 307 95 60 (420)
Email
shamil.vankeyev@sdu.edu.kz