Roza Zhilkibayeva

Degree
Master
Position
Chief expert
Phone
+7 727 307 95 60 (332)
Email
roza.zhilkibayeva@sdu.edu.kz