Pavel Shmakov

Position
Heating system operator
Email
pavel.shmakov@sdu.edu.kz