Karatay Moldabayev

Position
Heating system operator
Email
karatay.moldabayev@sdu.edu.kz