Ildys Akhmedova

Degree
Master
Position
Senior Lecturer
Age
32
Birth date
18 Jan 1987
Gender
Woman
Country
Kazakhstan
Email
ildys.akhmedova@sdu.edu.kz