Gulsim Rysbayeva

Degree
Master
Position
Expert
Age
32
Birth date
09 Nov 1987
Gender
Woman
Country
Kazakhstan
Email
gulsim.rysbayeva@sdu.edu.kz