Elnura Nabigazinova

Degree
Bachelor
Position
analyst
Phone
+7 727 307 95 60 (214)
Email
elnura.nabigazinova@sdu.edu.kz

Education

Bachelor (01 Sep 2014 - 22 Jun 2018) - Suleyman Demirel University Information Systems