Ardakty Ishankulova

Degree
Bachelor
Position
Chief expert
Phone
+7 727 307 95 60 (121)
Email
ardakty.ishankulova@sdu.edu.kz