5B011700 Kazakh language and literature

 

A_S_ 18_1375x918.jpg  A_S_ 94_1500x1001.jpg  A_S_ 22_1413x943.jpg

 

Мамандық сипаттамасы

 

ҰБТ бейіндік пәні: Қазақ тілі және қазақ әдебиеті

Академиялық дәреже: бакалавр

Оқу формасы: күндізгі

Оқу мерзімі: 4 жыл (8 семестр)

Оқу тілі: қазақ

Орналасқан жері: Алматы облысы, Қаскелең

 

5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша Білім Беру Бағдарламасы бүгінгі білім беру жүйесінің инновациялық стандарттарына сәйкес кәсіби білім беру арқылы педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыратын, білім беру жүйесіндегі ақпараттық-коммуникациялық және педагогикалық-инновациялық технологияларды толыққанды меңгерген, педагогикалық психологияны меңгерген кәсіби біліктілігі жоғары маман даярлау.

Білім беру процесінің білім алушы тұлғаға бағытталуы студенттердің кәсіби бағдарын айқындап, өз бетінше білім алуына жағдай жасайды. Білім алушылардың базалық лингвистикалық және әдеби білімін қалыптастырады, білім берудегі менеджмент, оқушылардың білімін бағалау жүйесін (қалыптастырушы және жинақтаушы бағалау), қазақ тілі мен әдебиеті сабағында педагогикалық-инновациялық технологиялар мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану жолдарын, психологиялық, педагогикалық білік пен дағдыларды меңгереді. Сонымен қатар қазақ тілін деңгейлеп оқыту әдістемесі, жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту, түрік тілі, ағылшын тілін тереңдетіп оқыту қосымша тілдік білімді қалыптастырады. Білім беру бағдарламасында ұсынылған элективті пәндер білім алушы тұлғаның ғылыми-теориялық білімін, коммуникативті-педагогикалық, басқарушы-ұйымдастырушылық, лингвомәдени құзыреттіліктерін қалыптастырады.

СДУ-да оқытудың артықшылықтары

 

 • Шет тілдерін меңгеру

Көптілді білім беру жүйесінің енуіне байланысты 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» Білімі Беру Бағдарламасының өзіндік ерекшелігі ретінде ағылшын тілін тереңдетіп меңгерту үшін үздіксіз оқытылуын (7 семестр) негізге алуға болады. Бұл біздің тү­лектердің халықаралық деңгейде бәсекеге қабілеттігін арттыруға жағдай жасайды. Сондай-ақ, ағылшын тілін тереңдетіп меңгеру нәтижесінде IELTS, TOEFL емтихандарын тапсыра алады.

 

 • Шығармашылық

Студенттердің ғылыми-шығармашылық қабілеттерін арттыру мақсатында университет деңгейінде құрылған «Қолданбалы және эксперименталды лингвистикалық зерттеулер», «Сөз өнері» лабораторияларында профессор-оқытушылар құрамының жетекшілігімен қазақ тіл білімі мен әдебиет  саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізуге студенттер тартылып, оларды ғылыми ізденіске баулиды.

Сонымен қатар университет деңгейінде жүйелі түрде жұмыс жасайтын «Мағжан» әдеби-шығармашылық бірлестігі мен «Асыл сөз» ғылыми-шығармашылық клубтарында   әрбір студенттің жеке тұлға ретінде дамуына, өзін белсенді қырынан көрінуіне жол ашады.  

 

Негізгі пәндер

 

 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Түркітануға кіріспе
 • Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
 • Тәуелсіздік кезеңі әдебиеті
 • Әдебиет теориясы
 • Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі
 • Қазақ тілін екінші және шет тілі ретінде оқыту әдістемесі
 • Құжаттық лингвистика
 • Қазақ тілінің функционалды грамматикасы
 • Мәтін лингвистикасы және дискурс
 • Өзін-өзі тану
 • Ағылшын тілі
 • Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі

 

Карьера және кәсіби қызмет саласы

 

 • жалпы білім беретін орта мектептерде, лицей және гимназияда пән мұғалімі;
 • техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында пән мұғалімі;
 • ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер; 
 • арнайы оқу орталықтары мен орта мамандандырылған колледждерде оқытушы;
 • әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында әдеби кеңесші;
 • орта мектептерде, гимназиялар мен лицей, колледждерде, мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде іс жүргізуші;
 • мемлекеттік мекемелерде, түрлі кәсіпорын, өндіріс орындарында іс-қағаздары мен құжаттау бөлімдерінде іс жүргізуші;
 • магистрлік деңгейді жалғастыра оқыған кезде ЖОО-да аға оқытушы болып қызмет етуге болады;
 • шетелдік компанияларда және Ұлттық аударма бюросында аудармашы қызметін атқара алады.

 

Байланыс

Бағдарлама координаторы

Хафиза Ордабекова

PhD, Тілдік білім беру кафедрасының ассоц. профессоры 

+7 727 307 95 65 

khafiza.ordabekova@sdu.edu.kz

 

 

Қабылдау комиссиясы

+7 727 307 95 65

pr@sdu.edu.kz

 

Халықаралық қатынастар офисі

+7 727 307 95 65, (233)

iro@sdu.edu.kz

 

favicon.png

+7 702 000 11 33

Дүйсенбі - Жұма, 09.00 - 18.00