Office-registrator

 • Name: Roza Zhilkibayeva
  Degree: MS
  Position: Secretary
  Email: roza.zhilkibayeva@sdu.edu.kz
 • Name: Ashirbek Nurpeissov
  Degree: MS
  Position: Office-registrar
  Phone: 307 95 60 (335)
  Email: ashirbek.nurpeissov@sdu.edu.kz
 • Name: Aizhan Tulebayeva
  Degree: MS
  Position: Office-registrar
  Phone: 307 95 60 (333)
  Email: aizhan.tulebayeva@sdu.edu.kz
 • Name: Dana Akhmetzhan
  Degree: BS
  Position: Office-registrar
  Phone: 307 95 60 (333)
  Email: dana.akhmetzhan@sdu.edu.kz