Vice-Rector on Educational Affairs

Оқу істері жөніндегі проректор – оқу бөлімінің тікелей университет ректорына бағынатын басты жауапты қызметкері. Проректордың негізгі қызметі – жалпы университеттің білім беру жұмысының сапасын бақылау.