Office-registrator

 • Name: Didar Zhakanbayev
  Degree: Master
  Position: Head
  Email: didar.zhakanbayev@sdu.edu.kz
 • Name: Roza Zhilkibayeva
  Degree: Master
  Position: Chief expert
  Email: roza.zhilkibayeva@sdu.edu.kz
 • Name: Aizhan Tau
  Degree: Master
  Position: Expert
  Email: aizhan.tau@sdu.edu.kz
 • Name: Meruyert Raiymbekova
  Degree: Master
  Position: Expert
  Email: meruyert.raiymbekova@sdu.edu.kz
 • Name: Gulsim Rysbayeva
  Degree: Master
  Position: Expert
  Email: gulsim.rysbayeva@sdu.edu.kz
 • Name: Gulnar Baktybayeva
  Degree: Master
  Position: Expert
  Email: gulnar.baktybayeva@sdu.edu.kz
 • Name: Dana Akhmetzhan
  Degree: Bachelor
  Position: Expert
  Phone: 307 95 60 (333)
  Email: dana.akhmetzhan@sdu.edu.kz
 • Name: Arukhan Amangeldiyeva
  Degree: Bachelor
  Position: Expert
  Email: arukhan.amangeldiyeva@sdu.edu.kz